10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

  • Admin
  • 04-02-2021
  • 184 view

10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Nhờ đó, các em cũng nắm được cách ra đề, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý.

Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình. Thông qua việc luyện tập với các đề thi này sẽ giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức môn tiếng Anh lớp 4 để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 lớp 4.

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 1

Trường Tiểu học B .........

Họ và tên:.....................................

Lớp: 4. ........

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I
Năm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 4
Thời gian làm bài 40 phút

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (2,5 điểm).

A. rubber B. plane C. badminton

D. cooking E. watch TV F. Maths


 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Bài 2. Đọc đoạn văn sau và tích vào câu đúng (T) hoặc sai (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping.

Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

  T F
1. We are doing exercise in the school gym.    
2. Phong is skipping.    
3. Linda and Peter are playing badminton.    
4. Nam and Tom are skipping.    
5. Quan and Peter are playing table tennis.    

Bài 3. Đọc và nối (2,5 điểm)

1. Where are you from? A. I can play volleyball.
2. What day is it today? B. I watched TV.
3. What can you do? C. I'm from Japan.
4. What's he doing? D. It's Wednesday.
5. What did you do yesterday? E. He's painting a mask.

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (2,5 điểm).

1. in/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. you/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. school/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------
5. like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,5 điểm/ câu.

Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.

Viết sai chính tả từ 3 trở lên không cho điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects do you have today?

5. I like flying a kite.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 2

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen and match


 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and number


 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and tick ( √ )


 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 4. Listen and tick. (1pt) Example 1.A


 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 5: Listen and write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I'm reading ..............................

2. When's your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don't know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It's................................

4. What lesson do you have today?

I have got Maths, Art, Science and ...........................

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box


 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 7: Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................

2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures and write the words:


 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new................ Her name is Linda. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to.............................. She is .....................there.

Question 10: Reaarrange the words to compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Trên đây là tất cả những gì có trong 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về 10 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn