10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

  • Admin
  • 04-02-2021
  • 205 view

Kỳ thi giữa học kỳ 2 kết thúc cũng chính là lúc các em bắt đầu học tập tiếp phần kiến thức còn lại của lớp 6 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Môn Toán luôn là 1 trong những môn học quan trọng nhất và phần kiến thức Toán lớp 6 cũng rất quan trọng để các em "gốc rễ" cho Toán ở các lớp cao hơn.

Chính vì vậy sau khi hoàn thành phần bài học cơ bản của Toán lớp 6 hãy thử sức mình với 10 đề thi thử học kỳ 2 môn Toán lớp 6 dưới đây để kiểm tra lại kiến thức của mình và nhanh chóng bổ sung những điều còn thiếu sót trước khi kỳ thi học kỳ 2 chính thức diễn ra.

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6

ĐỀ 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

ĐỀ 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

ĐỀ 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
sao cho
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

a) Tính
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b) Vẽ Ot là tia phân giác của
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
, Oy có là tia phân giác của
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
không? Vì sao?

ĐỀ 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
(3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b) Tính
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c) Tia OC có phải là tia phân giác của
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
không? Vì sao?

Đề 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3: Tính (1đ):


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 5: Tính hợp lí (1đ):


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

a) Tính
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
? (1đ)
b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
(1đ)

ĐỀ 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

d)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán


 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

a)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

b)
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
. Biết
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
. Tính số đo
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
.

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
,
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

c) Gọi OM là tia phân giác của góc
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
. Tính số đo của
 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán
.

.........................................................................

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Trên đây là tất cả những gì có trong 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn