Bài tập tiếng Anh Tiểu học (Có đáp án) Tổng hợp bài tập tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học

Bài tập tiếng Anh Tiểu học (Có đáp án) Tổng hợp bài tập tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học

  • Admin
  • 06-05-2021
  • 164 view

Bài tập tiếng Anh Tiểu học có đáp án gồm các dạng bài tập khác nhau với nhiều câu hỏi giúp nâng cao khả năng tư duy tiếng Anh và giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh. Sau đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Bài tập tiếng Anh cho học sinh Tiểu học

Test 1

I. Choose the odd one out

1. A. night B. hospital C. school D. airport

2. A. morning B. shop C. afternoon D. evening

3. A. chocolate B. bank C. sweets D. cake

4. A. get up B. go to school C. go home D. balloon

5. A. zoo B. police station C. nuts D. train station

II. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. PATHR ………………………………………… …

2. GREASS ……………………………………..….…..

3. TRAEE ……………………………………..….….

4. FLOAWER ……………………………………..….….

5. CHAISE ……………………………………..…….

6. CREOSS ……………………………………….….

7. LAUEGH …………………………………………..

8. SHAOUT ………………………………………….

III. Circle the word odd one out

1. spring chess winter summer

2. DVD player TV MP3 player shopping

3. cooking fishing autumn painting

4. Australia CD player Brazil Egypt

5. tennis volleyball season football

Your answers:

1………….. 2………….. 3………….. 4………….. 5…………..

IV. Reorder the words to make sentences

1. two/ These/ are/ pens.

................................................................................................

2. the/ to/ teachers/ Listen/ please.

..............................................................................................

3. is/ My/ big./ classroom

..............................................................................................

4. my / is/ father./ That

...............................................................................................

5. school bag / your,/ Peter./ Open

...............................................................................................

6. meet/ Nice,/ too./ you/ to

..............................................................................................

7. This / is/ bedroom./ my

...............................................................................................

8. , please./ teeth/ your/ Clean

...............................................................................................

9. my/ is/ teacher ,/ too./ She

...............................................................................................

10. , please./ to/ the picture / Point

...............................................................................................

V. Match the questions (1-5) and answers (a-e)

1. What color is it?

2. Do you like that dress?

3. How much are they?

4. Where are the shoes?

5. How much is this shirt?

a. They are over there.

b. They’re 30,000 VND.

c. Yes, I do.

d. It’s purple.

e. It’s 300,000 VND.

Your answers:

1………….. 2………….. 3………….. 4………….. 5…………..

Đáp án

Test 1

I. Choose the odd one out

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C

II. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. Path

2. Grass

3. Tree

4. Flower

5. Chase

6. Cross

7. Laugh

8. shout

III. Circle the word odd one out

1. Chess 2. Shopping 3. Autumn 4. CD player 5. season

IV. Reorder the words to make sentences

1. These are two pens.

2. Listen to the teacher, please.

3. My classroom is big.

4. That is my father.

5. Open your school bag, Peter.

6. Nice to meet you, too.

7. This is my bedroom.

8. Clean your teeth, please.

9. She is my teacher, too.

10. Point to the picture please.

V. Match the questions (1-5) and answers (a-e)

1. d 2. c 3. b 4. a 5. e

.........................

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập tiếng Anh Tiểu học (Có đáp án) Tổng hợp bài tập tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập tiếng Anh Tiểu học (Có đáp án) Tổng hợp bài tập tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn