Bài tập tiếng Anh về To V và V-ing Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh về To V và V-ing Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh

  • Admin
  • 19-05-2021
  • 209 view

Bài tập tiếng Anh về To V và V-ing sẽ cung cấp cho các bạn các dạng bài tập để thực hành phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học, giúp các bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập tiếng Anh về To V và V-ing

Exercise 1: Chia các động từ trong ngoặc sau đây thành dạng To V hoặc Ving

1. Nam suggested ________ (talk) the children to school yesterday.

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red mobile phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes and shoes.

12. Do you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I do it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi sai trong câu dưới (nếu có)

1. Yesterday, Minh didn’t want to coming to the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to running a lot but he doesn’t do it usually now.

3. They’re going to have a small party celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

Exercise 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. It isn’t necessary to play football with my best friends today.

➔ You don’t ______________

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ________

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes ______________

➔ Thanh wastes …

4. Hanh said to him: “Remember to close all the window and turn off the lights before going out”.

➔ Hanh reminded _____________.

5. Linh told him: “Don’t forget to repair my bicycle”.

➔ Linh told him ________________

............

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập tiếng Anh về To V và V-ing Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập tiếng Anh về To V và V-ing Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn