Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1

Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1

  • Admin
  • 23-02-2021
  • 810 view
Mục lục bài viết:

Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 bao gồm 10 bài tập, với các dạng bài như cộng trừ trong phạm vi 10, điền dấu, tìm số lớn nhất, tìm số nhỏ nhất, vẽ đoạn thẳng, viết theo thứ tự từ lớn đến bé và từ bé đến lớn....

Nhờ đó, các bé sẽ làm quen với các phép tính đơn giản, chuẩn bị thật tốt kiến thức trước khi vào lớp 1. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần rèn luyện cho bé kỹ năng đọc, đánh vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để các em tự tin bước vào lớp 1.

Bài tập Toán lớp 1

Bài 1: Tính

1 + 5 =
2 + 3 =
3 + 6 =
4 + 5 =
5 + 1 =
6 + 2 =
7 + 1 =
8 + 1 =
9 + 0 =
10 + 2=
11 + 2 =

1 + 3 =
2 + 6 =
3 + 7 =
4 + 2 =
5 + 2 =
6 + 3 =
7 + 3 =
8 + 2 =
9 + 1 =
10 + 0 =
11 + 3 =

1 + 4 =
2 + 8 =
3 + 2 =
4 + 1 =
5 + 4 =
6 + 4 =
7 + 2 =
8 + 0 =
9 + 2 =
10 + 6 =
11 + 6 =

Bài 2: Tính

6 - 2 =
3 - 1 =
4 - 2 =
5 - 2 =
8 - 5 =
10 - 6 =
4 - 3 =
3 - 3 =
5 - 1 =
2 - 2 =
3 - 1 =

4 - 1 =
2 - 1 =
4 - 3 =
5 - 0 =
9 - 4 =
8 - 6 =
7 - 3 =
8 - 4 =
7 - 6 =
9 - 5 =
7 - 7=

5 - 3 =
5 - 3=
6 - 3 =
7 - 3 =
7 - 6 =
6 - 5 =
9 - 7 =
9 - 3 =
8 - 8 =
8 - 0 =
5 - 3 =

Bài 3: Tính

6 - 2 =
5 + 2 =
9 - 5 =
2 + 0 =
8 + 2 =
4 - 4 =
7 - 3 =
3 + 6 =
7 + 2 =
9 - 5 =
3 + 6 =

1 + 5 =
7 - 6 =
7 + 1 =
3 + 5 =
2 - 1 =
6 + 3 =
5 + 2 =
9 - 4 =
6 + 4 =
4 + 2 =
6 + 1=

7 - 7=
4 + 3 =
7 + 3 =
5 - 2 =
6 - 5 =
8 - 6 =
6 - 4 =
7 - 3 =
10 + 0 =
5 +4 =
8 - 2 =

Bài 4. Khoanh vào số nhỏ nhất

8, 4, 10, 12 , 9

3, 6, 9, 8, 12

11, 18, 19, 8

12, 11, 10, 15

16, 13, 14, 20

6, 9, 10, 1, 8

Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất

12, 11, 10, 15

6, 9, 10, 1, 8

8, 4, 10, 12, 9

16, 13, 14, 20

3, 6, 9, 8, 12

11, 18, 19, 8

Bài 6. Vẽ đoạn thẳng theo các số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB dài 12cm: ……………………

Bài 7. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:…………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………

16, 13, 14, 20:…………………………

6, 9, 10, 1, 8:…………………………

12, 11, 10, 15:…………………………

16, 18, 12, 10, 9:………………………

18, 11, 3, 9, 12:…………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:…………………………

8. 4, 6, 7, 5, 2:…………………………

Bài 8: Tính

1 +……= 5

….+ 2 = 6

3 +….= 9

….+ 1 = 4

3 +……= 6

….+ 1 = 3

6 +……= 8

….+ 8 = 9

4 +….= 5

…..+ 3 = 5

4 +….= 10

…..+ 2 = 6

Bài 9: Tính

12 + 3 =

15 + 4 =

16 + 2 =

15 + 2 =

12 + 6 =

11 + 6 =

15 + 3 =

9 + 2 =

10 + 4 =

11 + 4 =

14 + 2 =

12 + 6 =

12 + 5 =

11 + 8 =

14 + 3 =

10 + 5 =

13 + 6 =

15 + 3 =

Bài 10: Điền dấu vào ô trống

5
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
6
10
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
15
3
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
3
5 + 3
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
6 - 2
9
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
9
5
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
5 + 2
12
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
14
18
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
13
2 + 5
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
7 + 1
4 + 4
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
6 + 3
10
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
8
4
 Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1
0

Bài 11: Tính

12 + 3

.............

.............

.............

15 + 2

.............

.............

.............

11 + 4

.............

.............

.............

12 + 5

.............

.............

.............

10 + 5

.............

.............

.............

15 + 4

.............

.............

.............

12 + 6

.............

.............

.............

14 + 2

.............

.............

.............

11 + 8

.............

.............

.............

13 + 6

.............

.............

.............

16 + 2

.............

.............

.............

11 + 6

.............

.............

.............

13 + 6

.............

.............

.............

14 + 3

.............

.............

.............

15 + 3

.............

.............

.............

Trên đây là tất cả những gì có trong Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập toán lớp 1 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn