Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2

  • Admin
  • 15-02-2021
  • 399 view

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 giúp các em nhớ được các phép tính cơ bản, để cộng nhẩm, cộng các số có 2 chữ số (có nhớ), giải toán có lời văn nhanh chóng hơn. Đây chính là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 2 học tốt môn Toán hơn.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm 180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2, các dạng bài toán phép cộng có nhớ. Mời các em cùng tham khảo bảng cộng, trừ, bảng cửu chương nhân, bảng cửu chương chia lớp 2 trong bài viết dưới đây:

BẢNG CỘNG LỚP 2

9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11
9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12
9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 6 + 7 = 13
9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14 6 + 8 = 14
9 + 6 = 15 8 + 7 = 15 7 + 8 = 15 6 + 9 = 15
9 + 7 = 16 8 + 8 = 16 7 + 9 = 16  
9 + 8 = 17 8 + 9 = 17    
9 + 9 = 18      
 
2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 4 + 7 = 11 5 + 6 = 11
  3 + 9 = 12 4 + 8 = 12 5 + 7 = 12
    4 + 9 = 13 5 + 8 = 13
      5 + 9 = 14

BẢNG TRỪ LỚP 2

11 – 2 = 9 12 – 3 = 9 13 – 4 = 9 14 – 5 = 9
11 – 3 = 8 12 – 4 = 8 13 – 5 = 8 14 – 6 = 8
11 – 4 = 7 12 – 5 = 7 13 – 6 = 7 14 – 7 = 7
11 – 5 = 6 12 – 6 = 6 13 – 7 = 6 14 – 8 = 6
11 – 6 = 5 12 – 7 = 5 13 – 8 = 5 14 – 9 = 5
11 – 7 = 4 12 – 8 = 4 13 – 9 = 4  
11 – 8 = 3 12 – 9 = 3    
11 – 9 = 2      
 
18 – 9 = 9 17 – 8 = 9 16 – 7 = 9 15 – 6 = 9
  17 – 9 = 8 16 – 8 = 8 15 – 7 = 8
    16 – 9 = 7 15 – 8 = 7
      15 – 9 = 6

BẢNG CỬU CHƯƠNG NHÂN LỚP 2

2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5
2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10
2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15
2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20
2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25
2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30
2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35
2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40
2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45
2 x 10 = 20 3 x 10 = 30 4 x 10 = 40 5 x 10 = 50
 
6 x 1 = 6 7 x 1 = 7 8 x 1 = 8 9 x 1 = 9
6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18
6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27
6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32 9 x 4 = 36
6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40 9 x 5 = 45
6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54
6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63
6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72
6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81
6 x 10 = 60 7 x 10 = 70 8 x 10 = 80 9 x 10 = 90

BẢNG CỬU CHƯƠNG CHIA LỚP 2

2 : 2 = 1 3 : 3 = 1 4 : 4 = 1 5 : 5 = 1
4 : 2 = 2 6 : 3 = 2 8 : 4 = 2 10 : 5 = 2
6 : 2 = 3 9 : 3 = 3 12 : 4 = 3 15 : 5 = 3
8 : 2 = 4 12 : 3 = 4 16 : 4 = 4 20 : 5 = 4
10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5 25 : 5 = 5
12 : 2 = 6 18 : 3 = 6 24 : 4 = 6 30 : 5 = 6
14 : 2 = 7 21 : 3 = 7 28 : 4 = 7 35 : 5 = 7
16 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8
18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9
20 : 2 = 10 30 : 3 = 10 40 : 4 = 10 50 : 5 = 10
 
6 : 6 = 1 7 : 7 = 1 8 : 8 = 1 9 : 9 = 1
12 : 6 = 2 14 : 7 = 2 16 : 8 = 2 18 : 9 = 2
18 : 6 = 3 21 : 7 = 3 24 : 8 = 3 27 : 9 = 3
24 : 6 = 4 28 : 7 = 4 32 : 8 = 4 36 : 9 = 4
30 : 6 = 5 35 : 7 = 5 40 : 8 = 5 45 : 9 = 5
36 : 6 = 6 42 : 7 = 6 48 : 8 = 6 54 : 9 = 6
42 : 6 = 7 49 : 7 = 7 56 : 8 = 7 63 : 9 = 7
48 : 6 = 8 56 : 7 = 8 64 : 8 = 8 72 : 9 = 8
54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 72 : 8 = 9 81 : 9 = 9
60 : 6 = 10 70 : 7 = 10 80 : 8 = 10 90 : 9 = 10

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2

Bên cạnh đó, bạn có thể in màu bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 bên dưới ra. Sau đó, dán lên tường để bé học thuận tiện hơn:

Bảng cộng


 Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2

Bảng trừ


 Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2

Bảng nhân


 Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2

Bảng chia


 Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2

Trên đây là tất cả những gì có trong Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 Học tốt môn Toán lớp 2 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn