Bảng kê nộp thuế Mẫu số: 01/BKNT theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP và Thông tư 84/2016/TT-BTC

Bảng kê nộp thuế Mẫu số: 01/BKNT theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP và Thông tư 84/2016/TT-BTC

  • Admin
  • 10-04-2021
  • 324 view

Mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất hiện nay là mẫu 01/BKNT được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/ 2021 của Chính phủ. Và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2020.

Bảng kê nộp thuế được sử dụng khi người nộp thuế nộp tiền tại quầy của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu bảng kê nộp thuế - 01/BKNT dưới đây.

Mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất

Bảng kê nộp thuế theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

 

Mẫu số 01
Ký hiệu: 01/BKNT
Mã hiệu...................
Số: ………………

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐
Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác: ............

Người nộp thuế:............................................. Mã số thuế:..................................

Địa chỉ:................................................. .......................................................

Quận/Huyện:...................................................... Tỉnh, TP: .....................

Người nộp thay:.................................... .......................................................

Địa chỉ:.................................................. .......................................................

Quận/Huyện:.................. Tỉnh, TP:..................................................

Đề nghị NH/KBNN:................................... trích TK số: ............................... hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

vào tài khoản của KBNN:............... Tỉnh, TP:......................................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐

Thanh tra Chính phủ ☐

Thanh tra tài chính ☐

Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: ………………… ………………………………..

STT Số tờ khai/Số quyết định/ Số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID) Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báo Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền
         
         
         
      Tổng số tiền  

Tổng số tiền ghi bằng chữ:............................... ..................................................................

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người thực hiện giao dịch

 

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Bảng kê nộp thuế theo Thông tư 84/2016/TT-BTC

 

 

Mu số: 01/BKNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt ☐  Chuyển Khoản ☐

Loại tiền: VND ☐  USD ☐  Khác: ………...

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế:....

Địa chỉ:.............................................................................

………………….. Quận/Huyện:…………….. Tỉnh, TP:

Người nộp thay: ...........................................................

Địa chỉ:..........................................................................

…………….. Quận/Huyện:…………………….. Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………...........….. trích TK số: …………….......…. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK thu hồi hoàn thuế GTGT ☐

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………. Tỉnh, TP: ...

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra Chính phủ ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản lý thu: ..........................................................................................

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung Khoản nộp NSNN

S tiền

         
         
         
  Tổng số tiền  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ................................. .

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người thực hiện giao dịch

 

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Trên đây là tất cả những gì có trong Bảng kê nộp thuế Mẫu số: 01/BKNT theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP và Thông tư 84/2016/TT-BTC mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bảng kê nộp thuế Mẫu số: 01/BKNT theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP và Thông tư 84/2016/TT-BTC , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn