Bệnh Trẻ Em

Trẻ sơ sinh xì hơi có mùi thối nhiều lần trong ngày có tốt hay không?

Trẻ sơ sinh xì hơi có mùi thối nhiều lần trong ngày có tốt hay không?