Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (3 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (3 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm

  • Admin
  • 10-04-2021
  • 205 view

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2021 - 2021 là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại toàn bộ cuộc họp nội dung phụ huynh học sinh cuối học kì 1. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ đầy đủ thông tin về thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp, nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.


 Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (3 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm

Qua buổi họp phụ huynh cuối kì 1 các bậc phụ huynh có thể nắm bắt đầy đủ các thông tin về tình hình học tập học kì I của con em mình. Ngoài ra, để buổi họp phụ huynh cuối học kì I diễn ra thành công tốt đẹp thầy cô cần gửi giấy mời họp phụ huynh, sau đó, chuẩn bị kịch bản họp phụ huynh thật kỹ lưỡng, để buổi họp diễn ra đúng theo tiến độ. Vậy sau đây là 3 mẫu biên bản họp phụ huynh, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2021 - 2021

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….

* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: Cô……………………. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……

- Thư kí : ……………………… – Phụ huynh em …………………

- Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp …..

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học…………………...

a/ Ưu điểm :

- Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

- Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như……………………………………………………………………..

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

- Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …

- Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại :

- Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. …………………………………

- Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dục TS HS GIỎI K TB YẾU KÉM
SL % SL % SL % SL % SL %
Hc lực                      
Hnh kiểm                    

d/ Báo cáo các khoản thu chi :

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II - của lớp ….:

- Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3(mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

- Biện pháp thực hiện :

* Giáo viên : Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.

Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.

Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.

* Học sinh : Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

….…………………………………………………

….…………………………………………………

….…………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: .....................%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ................... giờ ................ cùng ngày.

 

.........., ngày ... tháng ... năm 201...

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Lớp .... – trường .........................

(Đợt 2 – Năm học 201... – 201...)

Vào hồi……giờ ngày ..... tháng ..... năm 201...

Tại địa điểm lớp ....., trường ........................... đã tiến hành họp phụ huynh học sinh.

*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học sinh lớp ..... và GVCN lớp.

*Nội dung chính: Thông báo quá trình rèn luyện và kết quả học tập của học sinh lớp .......trong học kì I và một số vấn đề khác có liên quan

* Diễn biến cuộc họp như sau:

1. GVCN thông báo quá trình phấn đấu của lớp:

a) Ưu điểm:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

b) Nhược điểm:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

2. GVCN thông báo kết quả kiểm tra cuối học kì I:

* Học lực:

- Toán: Giỏi : ......em → Chiếm ..... %

Khá : ...... em→ Chiếm ..... %

TB : ..... em → Chiếm ..... %

Yếu : ..... em → Chiếm ..... %

- Tiếng Việt: Giỏi : ......em→ Chiếm ..... %

Khá : ...... em → Chiếm ..... %

TB : ..... em → Chiếm ..... %

Yếu : ..... em → Chiếm ..... %

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

3. GVCN thông báo kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học lực:

- Xếp loại giỏi: ......em → chiếm: .......%

- Xếp loại khá: ......em → chiếm: .......%

- Xếp loại TB : ......em → chiếm: .......%

- Xếp loại Yếu: ......em → chiếm: .......%

* Hạnh kiểm: ..... % số HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của môn học.

4. GVCN thông báo danh hiệu thi đua cuối học kì I:

- HS Giỏi: ..... em → ...... %

- HS Tiên tiến: ......em → ...... %

5. GVCN nhận xét khả năng học tập của từng học sinh:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

6. GVCN thông báo kết quả học tập cụ thể của từng học sinh.

- Thông qua Sổ liên lạc.

7. GVCN giải đáp thắc mắc của PHHS về việc học tập của học sinh.

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

8. GVCN nêu một số vấn đề khác liên quan đến công tác chủ nhiệm.

- Vệ sinh cá nhân.

- Phòng bệnh theo mùa.

- ......………………………………

......…………………………………

9. GVCN tổng hợp các khoản đóng góp trong học kì I:

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

10. GVCN thông báo các khoản đóng góp đợt 2:

......……………………………………………

......……………………………………………

11. Ý kiến của PHHS về các mặt.

......……………………………………………

......……………………………………………

12. GVCN giải đáp những ý kiến thắc mắc, đề nghị của phụ huynh học sinh về các vấn đề khác của lớp ...……………………..

Cuộc họp kết thúc vào hồi……giờ cùng ngày.

 

.........., ngày ... tháng ... năm 201...

Giáo viên chủ nhiệm

Thư kí cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 3

UBND…………
TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

LỚP …....………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

- Địa điểm: Phòng học số........................

- Thời gian:

- Thành phần tham dự:

+ Thầy (Cô):……………GVCN lớp:...........

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

- .....................................................…

- ........................................................

NỘI DUNG BUỔI HỌP

I. Tình hình lớp học

1. Thống kê

- Sĩ số đầu năm:..... Sĩ số cuối HK1:.................

- Xếp loại:.........................................................

+ Học tập: Hoàn thành tốt: ........; Hoàn thành: ........; Chưa hoàn thành:......

+ …. năng lực: .Tốt:.........; Đạt...........: Cần cố gắng:...........

+ ….. phẩm chất: Tốt: ............; Đạt:...... Cần cố gắng:.......

2. Nhận định chung tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

3. Một số trường hợp Phụ huynh học sinh cần quan tâm nhiều hơn

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

II. Thông báo nghỉ tết Nguyên đán

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… đến hết ngày …/…/20…(… tết đến hết mùng 10 tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học bình thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Những vấn đề khác

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

IV. Hoạt động trọng tâm trong học kì 2

1. Hoạt động trọng tâm của trường trong học kì 2

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

2. Hội xuân (dự kiến 03/02/2020)

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

V. Ý kiến đóng góp cho Nhà trường

- ......…………………………………………

......……………………………………………

......……………………………………………

Buổi họp kết thúc lúc …….. giờ ……… cùng ngày.

GVCN
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

TB.ĐDCMHS LỚP
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

THƯ KÍ
(Kí tên – ghi rõ họ tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (3 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 (3 mẫu) Biên bản họp phụ huynh học sinh giữa năm , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn