Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Mẫu biên bản họp tổ chuyên môn về sinh hoạt chuyên đề

Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Mẫu biên bản họp tổ chuyên môn về sinh hoạt chuyên đề

  • Admin
  • 12-04-2021
  • 494 view

Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại toàn bộ quá trình họp chuyên môn của giáo viên.

Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được chia làm 2 lần. Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn tham gia góp ý chọn bài dạy, xây dựng bài dạy và chọn giáo viên dạy minh họa tích hợp trong biên bản họp tổ chuyên môn lần 1 của tháng. Biên bản tổ chức dạy minh họa, thảo luận, rút kinh nghiệm được tích hợp trong biên bản họp tổ chuyên môn lần 2 của tháng. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên năm 2021 - 2021.

Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Biên bản sinh hoạt chuẩn bị bài giảng minh họa

TRƯỜNG ……………………
TỔ KHỐI.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

......ngày ...tháng ....năm........

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ
NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

... giờ ngày... tháng ... năm 20...

- Số giáo viên tham dự: .../...

+ Tên người vắng: ... đ/c ( đ/c Luyến có phép).

- Nội dung cuộc họp: Thảo luận về bước chuẩn bị giờ dạy minh họa

- Người thực hiện giờ dạy: ........................................................

- Tên Bài:.........................................................................................

+ Để chuẩn bị cho giờ dạy giáo viên cần nắm rõ được mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Học sinh trình bày được:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

2. Kỹ năng:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

3. Thái độ:

................................................................................................

................................................................................................

4. Hình Thành phát triển năng lực

+ Để thực hiện tốt người dạy cần trao đổi với các đồng chí trong nhóm:

Đồng chí: ....................................................................................

Thảo luận về bước tiến hành giờ dạy MH

- Khi tiến hành dạy người dạy cần lưu ý:

+ GV dạy cần quan tâm đến tất cả các HS, không dạy trước hoặc huấn luyện trước cho HS về ND bài học.

+ Phát huy được tính tích cực của học sinh, tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều được tham gia xây dựng bài học, chú ý đến các đối tượng học sinh yếu . Khai thác học sinh có khả năng tư duy tốt như em:

+ Xác định loại bài học là dạng bài học: hình thành kiến thức mới.

+ Giáo viên giới thiệu bài học .

+ Nội dung bài học được chia ra những đơn vị kiến thức:.....................................

+ Dự kiến sẽ tổ chức những hoạt động dạy học theo hướng nghiên cứu bài học. Giao những câu hỏi cho học sinh chuẩn bị ở nhà để tự tìm phương án trả lời, những nội dung liên quan, cử đại diện trình bày trước lớp.

+ Lời nói, hành động thao tác cụ thể của giáo viên là phù hợp với tình huống đưa ra.

+ Giáo viên trình bày bảng những nội dung sau:

+ Dự kiến tích hợp nội giáo dục liên quan là................................................

+ Sản phẩm HS trong bài học này là ........................................................

+ Thuận lợi: đa số HS có ý thức chuẩn bị bài tốt.

+ Khó khăn học sinh khi tham gia các hoạt động : học sinh đông, lực học không đồng đều.

+ Dự kiến các tình huống xảy ra: HS không chuẩn bị bài ở nhà, không tích cực xây dựng bài.

+ Cách xử lý của giáo viên: nhắc nhở HS, tìm cách gợi mở để HS trả lời các tình huống nêu ra.

+ Đánh giá kết quả học tập của HS thông qua câu hỏi trắc nghiệm, thảo luận nhóm. Bằng chứng qua số câu trả lời được của học sinh.

+ Người dự giờ có chỗ ngồi quan sát thuận lợi dễ dàng đi lại quan sát hoạt động của các nhóm.

+ Người dự giờ không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

+ Quan sát được không khí học tập của học sinh từ hành vi, nét mặt, cử chỉ lời nói theo dõi các hình ảnh minh họa qua powerpoint và tập trung thảo luận câu hỏi của giáo viên đưa ra. Và sự phối hợp trong các nhóm : Với các nội dung cơ bản như trên các đ/c:....................

+ Cùng có trách nhiệm chuẩn bị tốt giáo án nội dung bài học, phương tiện phục vụ cho giảng dạy như: Đèn chiếu, bút dạ, giấy khổ A3 cho học sinh thảo luận trao đổi nhóm .

+ Bài giảng thực hiện vào tiết 1 sáng thứ 3 ngày ,..../ .../20....

Biên bản cuộc họp Thảo luận về bước tiến hành giờ dạy MH. Kết thúc ...g.... giờ cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản sinh hoạt thảo luận rút kinh nghiệm, tổng kết

TRƯỜNG ……………………
TỔ KHỐI.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

......ngày ...tháng ....năm........

BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

... giờ ngày ... tháng ... năm 20....

- Số giáo viên tham dự: ........ Đ/C

+ Tên người vắng: đ/c ...................................................

- Nội dung cuộc họp: Thảo luận về giờ dạy MH

- Người thực hiện giờ dạy: ............................................

- Người chủ trì: .............................. -Tổ trưởng ..............

- Nội dung của buổi suy ngẫm và thảo luận

1, Đồng chí tổ trưởng nhận xét:

+ Giờ dạy cơ bản đã đạt được kiến thức cần truyền thụ, học sinh đã nắm được các kiến thức của bài học.

+ Đã khai thác được các hoạt động của học sinh cần phải làm, và giáo viên đã truyền đạt được nội dung kiến thức theo dự định.

+ Các nhóm tích cực hoạt động đưa ra các câu hỏi để cùng nhau thảo luận giữa các nhóm.

+ Các tình huống xảy ra trong giờ học cơ bản nằm trong dự kiến của người dạy.

+ Diễn biến toàn bộ quá trình bài dạy minh họa.

2, Giáo viên tham gia thảo luận:

Các đồng chí nhóm Văn nhất trí với phương pháp giảng dạy, giờ dạy hiệu quả, HS tích cực.

Người dự giờ ghi chép hoạt động của các nhóm, .

- Các hoạt động của học sinh có hiệu quả: .............................

- Hoạt động không hiệu quả: ......................................................

+ Học sinh hoạt động có hiệu quả: ...........................................

+ Nhóm hoạt động có hiệu quả: ...............................................

+ Học sinh chưa tập trung như em ............................................

+ Qua bài học đã có khả năng vận dụng được kiến thức vào thực tế.

+ Qua bài học kết quả học tập của học sinh : Đạt được mục đích của giáo viên.

3. Tổng kết thực hiện chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học

- Ưu điểm: GV đã phân công nhiệm vụ cho HS và hướng dẫn phần chuẩn bị ở nhà tốt, HS tích cực, chủ động làm chủ tri thức. Đa số HS hiểu bài, đã phát huy được năng lực của HS. GV có sự chuẩn bị bài chu đáo. GV sử dụng CNTT phù hợp và có hiệu quả. GV đã quan tâm được nhiều đối tượng HS và đã phát huy được năng lực của HS.

- Tồn tại: Một số HS hoạt động nhóm chưa hiệu quả, có một số HS chưa được GV gọi trả lời bài mặc dù có giơ tay, phân bố thời gian cho hoạt động củng cố còn ít.

4. Thảo luận về bước áp dụng cho thực tế dạy học hằng ngày

- Sau buổi SHCD người dự sinh hoạt đã nhận thấy qua giờ dạy giáo viên có nhiều phương án truyền thụ kiến thức cho học sinh, và có thể tạo điều kiện cho các em làm chủ kiến thức hơn.

- Đây là giờ dạy theo hướng đổi mới và có nhiều ý tưởng tốt nên cần tiếp tục.

- Hiệu quả của SHCM đối với người dạy cách chọn phương pháp không gò bó, người dự gần gũi học sinh hơn, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm hơn, học sinh cảm thấy gần gũi thầy, cô hơn.

Biên bản cuộc họp Thảo luận về bước suy ngẫm và thảo luận về giờ dạy MH. Kết thúc .... giờ cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Mẫu biên bản họp tổ chuyên môn về sinh hoạt chuyên đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học Mẫu biên bản họp tổ chuyên môn về sinh hoạt chuyên đề , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn