Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 3 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 9 môn Sử (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 3 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 9 môn Sử (Có đáp án)

  • Admin
  • 30-04-2021
  • 185 view

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 - 2021 dành cho các em học sinh lớp 9 thử sức nhằm kiểm tra kỹ năng và củng cố kiến thức môn Lịch sử.

Tài liệu bao gồm 3 đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Sử có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Đề thi được biên soạn có nội dung bám sát chương trình SGK Lịch sử lớp 9. Ngoài ra quý thầy cô giáo tham khảo thêm đề thi giữa học kì I môn Địa lý lớp 9, bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các em trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm 2021

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử 9 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất (4 điểm)

Câu 1: Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Liên Xô năm 1949?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử

B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư

C. Liên Xô lần đầu tiên đưa người đi do thám mặt trăng

D. Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo

Câu 2. Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng, các nước nào ở ĐNA giành được độc lập trong tháng 8/1945?

A.Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.

C. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a

B. Lào, In-đô-nê-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a

Câu 3 . Người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cu Ba năm 1959 là:

A. Hô-xê Mác-ti

B. Phi-đen Ca-xtơ-rô

C. Nen-xơn Man đê-la

D. Áp- đen Ca-đê.

Câu 4. Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là

A. Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po.

B. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po.

C. Thái Lan, Ph-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a.

D. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây.

Câu 5: ‘Chủ nghĩa A-pac-thai’ có nghĩa là:

A. Chế độ độc tài chuyên chế

B. Chế độ phân biệt chủng tộc hết sức tàn bạo.

C. Biểu hiện của chế độ chiếm nô

D. Biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới

Câu 6. Năm được gọi là “Năm châu Phi” là:

A. Năm 1952

B. Năm 1953

C. Năm 1959

D. Năm 1960

Câu 7. Nét khác biệt trong xây dựng đất nước sau khi giành độc lập giữa Châu Phi và Châu Á là gì

A. Hầu hết các nước đều gặp khó khăn

B. Nhiều nước đạt được sự tăng trưởng cao

C. Có sự giúp đỡ của các nước XHCN

D. Là châu lục phát triển năng động

Câu 8. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh sau khi giành được độc lập là gì?

A. Củng cố an ninh quốc phòng.

B. Hợp tác cùng phát triển.

C. Xây dựng và phát triển kinh tế.

D. Thành lập các liên minh quân sự.

II. Phần tự luận: (6 điểm )

Câu 1 (3 điểm). Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. Tại sao nói "Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á" ?

Câu 2 (3 điểm). Nêu các sự kiện chính của cuộc cách mạng nhân dân ở Cu-ba. Trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lịch sử 9 - Đề 2

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Ba nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ chính quyền thực dân ngay trong năm 1945 là

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc.

C. Thái Lan,Việt Nam, Campuchia.

D. Ma-lai-xi-a, Lào, Mi-an-ma.

Câu 2. Mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức ASEAN là

A. tập trung vào vấn đề an ninh và ổn định khu vực.

B. tập trung hợp tác mọi mặt về quốc phòng.

C. phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung .

D. liên minh quân sự, chính trị ,văn hóa giáo dục, quốc phòng,kinh tế.

Câu 3. Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?

A. 8/8/1976.

B. 28/7/1995.

C. 8/7/1997.

D. 30/4/1999.

Câu 4. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

C. sự ra đời của khối ASEAN.

D. ngày càng mở rộng đối ngoại hợp tác .

Câu 5. Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm mấy nước?

A. 10 nước

B. 11 nước

C. 12 nước

D. 13 nước

Câu 6. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)thành lập với sự tham gia cua các nước

A. Lào, Việt Nam, Mi an ma, Phi lip pin, Xin ga po.

B. In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Việt Nam

C. Campuchia, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

D. In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

Câu 7. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực

A. phồn vinh

B. hòa bình

C. mậu dịch tự do

D. ổn định và phát triển

Câu 8. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A. Bắc Phi.

B. Nam Phi

C. Trung Phi.

D. Tây Phi.

Câu 9. Sự kiện nào đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi?

A. Cách mạng Cu-ba thành công.

B. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.

C. Các quốc gia Đông Nam Á giành độc lập.

D. Cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi.

Câu 10. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại ở Cộng hòa Nam Phi dưới hình thức

A. chế độ phân biệt chủng tộc.

B. chế độ thực dân.

C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

D. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Câu 11. Nen -xơn -man- đê- la là tổng thống da đen đầu tiên của

A. Đức.

B.Chi-lê.

C. Nam Phi .

D. Cu-ba.

Câu 12. Trong lịch sử thế giới thế kỉ XX, năm 1960 được gọi là

A. năm châu Mĩ.

B. năm châu Phi.

C. năm lục địa bùng cháy.

D. năm lục địa mới trỗi dậy.

Câu 13. Chế độ A pac thai đã bị đánh đổ ở Nam Phi năm

A. 1993

B. 1994

C. 2000

D. 2010

Câu 14. Vị lãnh tụ đã dẫn dắt cách mạng Cuba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên CNXH là ai ?

A. Nen -xơn -man- đê- la

B. Chê Ghê-va-na.

C. Gooc-ba-chop.

D. Phi-đen Cax-tơ-rô.

Câu 15. Sự kiện lịch sử mở đầu cho cách mạng Cu – ba là

A. cuộc tấn công vào pháo đài Môn – ca – đa( 26/7/1953 ).

B. nghĩa quân Cu – ba mở cuộc tấn công ( 1958 ).

C. cuộc đổ bộ của tàu “Gran - ma” lên đất Cu – ba ( 1956 )

D. nghĩa quân Cu – ba chiếm lĩnh thủ đô La – ha – ba – na ( 1/1/1959 )

II- PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1.( 1,5 điểm)

So sánh sự khác biệt giữa phong trào GPDT ở châu Á,châu Phi và Mĩ La tinh?

Câu 2 (2,5 điểm)

Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử 9

Đáp án đề kiểm tra giữa kì Lịch sư 9 - Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
ĐA A A B B B D A C

Tự luận

Câu Nội dung Điểm

1

* Hoàn cảnh ra đời:

- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

- Ngày 8 8 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po.

* Mục tiêu: Tiến hành sự hợp tác kinh tế và văn hoá giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

* "Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á"

- Đến tháng 4 năm 1999, 10 nước Đông Á đều là thành viên của tổ chức ASEAN. ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do (ARF) nhằm tạo môi trường hoà bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển khu vực

 

 

0,5

 

0,5

0,5

 

 

0,5

 

 

 

1

2

* Các sự kiện chính của cuộc cách mạng nhân dân ở Cu-ba:

- Tháng 3 – 1952, chế độ độc tài Ba-ti-xta được thiết lập ở Cu-ba và thi hành nhiều chính sách phản động.

- Ngày 26-7-1953 cuộc tấn công pháo đài Mô-ca-đa do Phi-đen Cát-xtơ- rô chỉ huy

- Năm 1955, Phi-đen sang Mê-hi-cô tiếp tục đấu tranh

- Tháng 11-1956 Phi-đen trở về nước chiến đấu ở vùng Xi-e-ra

- Từ năm 1958, các binh đoàn cách mạng do Phi-đen Cát-xtơ- rô chỉ huy liên tiếp mở các cuộc tiến công lớn.

- Ngày 1- 1- 1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ. Cách mạng Cu-ba thắng lợi

* Tình hữu nghị Việt Nam – CuBa:

- Việt Nam và Cu Ba đã có nhiều sự ủng hộ giúp đỡ nhau trong công cuộc chống kẻ thù chung, Phi-đen từng nói: "Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến cả máu của mình".

- Các nhà lãnh đạo Cu-ba và Việt Nam đã nhiều lần thăm viếng lẫn nhau giữa hai nước (Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã nhiều lần thăm Việt Nam), càng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay ngày càng tốt đẹp.

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

0,25

 

0,25

 

 

1,5

Đáp án đề kiểm tra giữa kì Lịch sư 9 - Đề 2

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ĐA A C B A B D C A B A C B A D A

II- PHẦN TỰ LUẬN:

Câu Đáp án Điểm

 

 

 

 

1

- Phong trào GPDT ở châu Á, châu Phi là chống đế quốc và tay sai, giành độc lập tự do dân chủ, thành lập Nhà nước độc lập.

- Phong trào GPDT ở Mĩ La- tinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

1,0

 

1,0

+ Trong kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta Phiđen Caxtơrô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta.

- Bằng trái tim và tình cảm chân thành, Phiđen và nhân dân Cu Ba luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân VN “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sang hiến cả máu”.

+ Sau 1975 Cu Ba đã giúp nhân dân ta xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình).

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

 

2

- Xu hướng nổi bật đầu tiên là mở rộng thành viên ASEAN từ Asean 6 thành Asean 10.Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.

- Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh. Một chương mới mở ra trong khu vực Đông Nam Á.

0,5

 

 

0,5

Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử 9

Ma trận đề thi giữa học kì 1 Sử 9 - Đề 1

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
  TN TN TL Thấp Cao  

Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh TG thứ hai

- Sự kiện nổi bật ở LX năm 1949

 

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

0,5

5%

 

 

 

 

1

0,5

5%

Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ 1945 đến nay

 

- Các nước giành độc lập năm 1945

- Người lãnh đạo CM Cu- ba

- 5 nước sáng lập ASEAN

- « Năm châu Phi »

- Chủ nghĩa A-pác-thai là gì?

- Nét khác biệt trong xây dựng KT giữa châu Phi và châu Á

- Nhiệm vụ quan trọng của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh sau khi giành độc lập?

- Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

- Nêu các sự kiện chính của cuộc cách mạng nhân dân ở Cu-ba

- Tại sao từ đầu những năm 90 của TK XX « một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực ĐNA »

- Trình bày hiểu biết về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

4

2

20%

3

1,5

15%

1

3,5

35

0,5

1

10%

0,5

1,5

15%

9

9,5

95%

T.số câu:

T. số điể:m

Tỉ lệ %:

5

2,5

25%

3

1,5

15%

1

3,5

35%

0,5

1

10%

0,5

15

15%

8

10

100%

Ma trận đề thi giữa học kì 1 Sử 9 - Đề 2


Cấp độ

Tên

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1

Các nước Đông Nam Á

Nhận biết về tình hình các nước Đông nam Á và tổ chức Asean

 

 

 

Hiểu về tình hình các nước Đông nam Á và tổ chức Asean

 

 

 

Lí giải từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong

lịch sử khu vực Đông Nam Á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Số câu: 4,0 câu

Số điểm: 1,6đ

 

Số câu: 3,0 câu

Số điểm: 1,2 đ

Số câu: 1,0 câu

Số điểm: 1,0 đ

 

 

 

 

Số câu: 8,0 câu

Số điểm: 3,8đ

Chủ đề 2.

Các nước châu Phi

Biết về những sự kiện cách mạng châu Phi

 

 

 

 

Hiểu về bản chất của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Số câu: 5,0 câu

Số điểm: 2,0đ

 

Số câu: 1,0 câu

Số điểm: 0,4đ

 

 

 

 

 

Số câu: 6,0 câu

Số điểm: 2,4 đ

Chủ đề 3.

Các nước Mĩ La-tinh

 

Biết tên lãnh tụ Cu Ba

 

 

 

 

Hiểu về Cách mạng Cu Ba

 

 

 

 

 

 

Vận dụng kiến thức chỉ ra sự khác biệt trong phong trào đấu tranh của các dân tộc A, Phi, Mĩ La-tinh

 

 

 

Những hiểu biết về mối quan hệ Việt Nam-Cu Ba

 

 

Số câu

Số điểm

Số câu: 1,0 câu

Số điểm: 0,4đ

 

Số câu: 1,0 câu

Số điểm: 0,4đ

 

 

Số câu: ½ câu

Số điểm :2,0đ

 

Số câu: ½ câu

Số điểm: 1,0 đ

Số câu: 3,0

Số điểm: 3,8đ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 10 câu

Số điểm: 4,0

40%

Số câu: 6 câu

Số điểm: 3,0

30%

Số câu: 1/2 câu

Số điểm: 2,0

20%

Số câu: ½ câu

Số điểm: 1,0đ

10%

Số câu

17

100%

...............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 3 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 9 môn Sử (Có đáp án) mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 3 Đề kiểm tra giữa học kì I lớp 9 môn Sử (Có đáp án) , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn