Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 7 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 7 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

  • Admin
  • 12-05-2021
  • 195 view

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2021 gồm 7 đề thi, có đáp án và file nghe kèm theo. Giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh với kết quả bài của mình thuận tiện hơn.

Với 7 đề thi tiếng Anh giữa kì 1 này, cũng giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo ra đề thi cho học sinh của mình. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh - Đề 1

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 - Đề 1

I. Read and match.

1. Where are you from? A. I'm in class 4A.
2. What class are you in? B. She can dance.
3. What's the date today? C. I am from Vietnam.
4. What can she do? D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where do you have English?

B. When do you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read and answer the questions.

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can't ride a bike.

1. What is Lisa's sister name?

___________________________

2. What does she like doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can't do?

___________________________

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 - Đề 1

I. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read and answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can't ride a bike.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh - Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 - Đề 2

I. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1. A. music B. build C. cut D. student
2. A. foot B. book C. good D. moon
3. A. Sunday B. come C. home D. some
4. A. holiday B. many C. stay D. date

III. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I'm f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết các tháng trong năm theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 - Tháng 2 - Tháng 3 - Tháng 4 -
Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 -
Tháng 9 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12 -

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 - Đề 2

I. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1 - What does Linh have subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I'm fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết các tháng trong năm theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARY Tháng 2 - FEBRUARY Tháng 3 - MARCH Tháng 4 - APRIL
Tháng 5 - MAY Tháng 6 - JUNE Tháng 7 - JULY Tháng 8 - AUGUST
Tháng 9 - SEPTEMBER Tháng 10 - OCTOBER Tháng 11 - NOVEMBER Tháng 12 - DECEMBER

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh - Đề 3

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 - Đề 3

I. Choose the odd one out.

1. A. morning B. evening C. afternoon D. birthday
2. A. Japan B. American C. English D. Vietnamese
3. A. Monday B. birthday C. Friday D. Tuesday
4. A. second B. third C. five D. fifth
5. A. piano B. badminton C. football C. volleyball

II. Read and match.

A B
1. Nice to see you again. a. He is from Canada.
2. Can he play the piano? b. Next Monday.
3. Where is Peter from? c. Nice to see you again, too.
4. What day is it today? d. It is Wednesday.
5. When is your mother's birthday party? e. No, he can't.

III. Read and answer the questions.

Hi. I am Anna. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It's a school day. I go to school from Monday to Friday. And I do not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I go to the English club. I go to school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.

1. What is her name?

2. When does she go to school?

3. When does she go swimming?

4. What does she do on Monday afternoon?

5. What does she do on Sunday?

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 - Đề 3

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

II. Read and match.

1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - d; 5 - b;

III. Read and answer the questions.

1 - Her name is Anna.

2 - She goes to school from Monday to Friday.

3 - She goes swimming on Wednesday afternoon.

4 - She goes to English club.

5 - She visits her grandparents.

..............

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 7 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 7 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn