Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn Toán (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn Toán (Có đáp án)

  • Admin
  • 17-02-2021
  • 192 view

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2021 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo. Giúp các em có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2. Đồng thời, còn giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đi đề thi và giảng dạy trên lớp.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2021

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 24 + 16 là:

A. 40 B. 30 C. 60 D. 50

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 15kg – 5kg = …kg là:

A. 20 B. 10kg C. 10 D. 20kg

Câu 3: Số bé nhất có hai chữ số là số:

A. 12 B. 11 C. 9 D. 10

Câu 4: Bạn Hà có 10 quyển vở. Bạn Lan có nhiều hơn bạn Hà 4 quyển vở. Số quyển vở bạn Lan có là:

A. 12 quyển vở B. 14 quyển vở C. 4 quyển vở D. 15 quyển vở

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính

a, 24 + 11 b, 98 – 26 c, 48 + 15 d, 78 – 35

Bài 2 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 45 …. 36 b, 17 …. 22
c, 60 …. 98 - 15 d, 15 + 28 …. 97 – 54

Bài 3 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 13kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật và bao nhiêu hình tứ giác?


 Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2021 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn Toán (Có đáp án)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
A C D B

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 24 + 11 = 35

b, 98 – 26 = 72

c, 48 + 15 = 63

d, 78 – 35 = 43

Bài 2:

a, 45 > 36

b, 17 < 22

c, 60 < 98 - 15

d, 15 + 28 = 97 – 54

Bài 3:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam gạo là:

75 – 13 = 62 (kg)

Đáp số: 62kg gạo

Bài 4: Hình vẽ có 1 hình chữ nhật và 4 hình tứ giác.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 57, 48, 17, 49, số bé nhất là số:

A. 57 B. 48 C. 17 D. 49

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1dm = ….cm là:

A. 1 B. 10 C. 100 D. 0

Câu 3: Kết quả của phép tính 4kg + 12kg là:

A. 15kg B. 23kg C. 20kg D. 16kg

Câu 4: Thùng thứ nhất chứa 36 lít dầu. Thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất 11 lít dầu. Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:

A. 36 lít dầu B. 47 lít dầu C. 15 lít dầu D. 25 lít dầu

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

a, 12 + 34 b, 65 – 43 c, 57 + 35 d, 44 – 12

Bài 2 (2 điểm): Cho các số 28, 49, 10, 58, 74, 17. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên

Bài 3 (2 điểm): Mai năm nay 10 tuổi. Bố của Mai hơn Mai 38 tuổi. Hỏi năm nay bố của Mai bao nhiêu tuổi?

Bài 4 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình chữ nhật?


 Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 - 2021 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn Toán (Có đáp án)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
C B D D

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 12 + 34 = 46

b, 65 – 43 = 22

c, 57 + 35 = 92

d, 44 – 12 = 32

Bài 2:

a) Sắp xếp: 10, 17, 28, 49, 58, 74

b) Số lớn nhất trong các số trên là 74

Số bé nhất trong các số trên là 10

Tổng là:

74 + 10 = 84

Đáp số: 84

Bài 3 (2 điểm):

Bố của Mai năm nay có số tuổi là:

10 + 38 = 48 (tuổi)

Đáp số: 48 tuổi

Bài 4: Hình vẽ có 3 hình chữ nhật và 6 hình tam giác.

.............

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn Toán (Có đáp án) mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 5 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn Toán (Có đáp án) , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn