Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 3 đề kiểm tra giữa kì I lớp 3 môn Toán (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 3 đề kiểm tra giữa kì I lớp 3 môn Toán (Có đáp án)

  • Admin
  • 13-02-2021
  • 187 view

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2021 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo. Giúp các em học sinh ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 3. Đồng thời, còn giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học, quý thầy cô tham khảo để ra đề thi cho học sinh của mình.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2021

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 728 được đọc là:

A. Bảy trăm hai mươi tám B. Bảy hai tám
C. Bảy mươi hai mươi tám D. Bảy trăm và hai tám

Câu 2: Giảm 15kg đi 3 lần được:

A. 6kg B. 5kg C. 8kg D. 7kg

Câu 3: Kết quả của phép tính 63 : 7 là:

A. 12 B. 11 C. 10 D. 9

Câu 4: Lớp 3A có 35 bạn học sinh, trong đó có 17 bạn học sinh nam. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu bạn học sinh nữ?

A. 15 học sinh B. 18 học sinh C. 23 học sinh D. 25 học sinh

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

a, 22 x 3 b, 25 x 6 c, 78 : 3 d, 90 : 5

Bài 2 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a, 22cm + 78cm b, 862cm – 449cm
c, 16dm x 7 d, 92dam : 4

Bài 3 (2 điểm): Khối 3 có 84 học sinh tham gia tập nhảy, trong đó có 1/6 số học sinh xếp thành vòng tròn, số còn lại xếp đều thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài 4 (2 điểm): Cho một hình chữ nhật có chiều dài 30cm. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
A B D B

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a, 22 x 3 = 66 b, 25 x 6 = 150 c, 78 : 3 = 26 d, 90 : 5 = 18

Bài 2:

a, 22cm + 78cm = 100cm

b, 862cm – 449cm = 413cm

c, 16dm x 7 = 112dm

d, 92dam : 4 = 23dam

Bài 3:

Số học sinh xếp vòng tròn là:

84 : 6 = 14 (học sinh)

Số học sinh xếp thành hàng là:

84 – 14 = 70 (học sinh)

Mỗi hàng có số học sinh là:

70 : 5 = 14 (học sinh)

Đáp số: 14 học sinh

Bài 4:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

30 : 3 = 10 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(30 + 10) x 2 = 80 (cm)

Đáp số: 80cm

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “hai trăm chín mươi lăm” được viết là:

A. 259 B. 592 C. 295 D. 952

Câu 2: 4cm gấp lên 7 lần được:

A. 28cm B. 35cm C. 42cm D. 49cm

Câu 3: Mẹ có 24 gói bánh, mẹ cho Lan 1/4 số bánh. Số gói bánh mẹ còn lại là:

A. 24 gói bánh B. 12 gói bánh C. 18 gói bánh D. 6 gói bánh

Câu 4: Chu vi của hình vuông có cạnh bằng 6dm là:

A. 36dm B. 24dm C. 42dm D. 54dm

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

a, 382 + 132 b, 983 - 517 c, 48 x 7 d, 68 : 4

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + 163 = 791 b, X – 273 = 544
c, X x 3 = 81 d, X : 7 = 15

Bài 3 (2 điểm): Tủ sách thư viện của một trường tiểu học có 7 giá sách. Mỗi giá có 45 quyển. Bạn Lan đã mượn ở thư viện 36 quyển sách và bạn Hà đã mượn ở thư viện 25 quyển sách. Hỏi tủ sách còn lại bao nhiêu quyển?

Bài 4 (2 điểm): Tính chu vi của hình chữ nhật biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng với độ dài cạnh hình vuông có chu vi 24cm và chiều dài gấp 5 lần chiều rộng.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
A B D B

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 382 + 132 = 514 b, 983 – 517 = 466
c, 48 x 7 = 336 d, 68 : 4 = 17

Bài 2:

a, X + 163 = 791

X = 791 – 163

X = 628

b, X – 273 = 544

X = 544 + 273

X = 817

c, X x 3 = 81

X = 81 : 3

X = 27

d, X : 7 = 15

X = 15 x 7

X = 105

Bài 3:

Số quyển sách có ở thư viện là:

45 x 7 = 315 (quyển sách)

Số sách Lan và Hà đã mượn ở thư viện là:

36 + 25 = 61 (quyển sách)

Thư viện còn lại số quyển sách là:

315 – 61 = 254 (quyển sách)

Đáp số: 254 quyển sách

Bài 4:

Độ dài cạnh hình vuông hay chiều rộng hình chữ nhật là:

24 : 4 = 6 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

6 x 5 = 30 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(30 + 6) x 2 = 72 (cm)

Đáp số: 72cm

...........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 3 đề kiểm tra giữa kì I lớp 3 môn Toán (Có đáp án) mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 - 2021 3 đề kiểm tra giữa kì I lớp 3 môn Toán (Có đáp án) , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn