Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

  • Admin
  • 04-02-2021
  • 922 view

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm bảng ma trận đề thi. Nhờ đó giúp các em học sinh lớp 4 dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả dễ dàng hơn.

Ngay sau khi các em quay trở lại trường sau đợt nghỉ dịch Covid-19 kéo dài sẽ làm bài kiểm tra định kỳ giữa học kì 2. Vậy mời các em cùng tham khảo 3 đề thi trong file tải để chuẩn bị thật chu đáo cho các bài thi giữa học kì 2 của mình:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG TH……………

Họ và tên:……………………………

Lớp: 4.......

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌCII

Năm học 2021 - 2021

Môn: Toán - Lớp 4

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng phân số
 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi
? (0,5 điểm) M1


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Câu 2 Rút gọn phân số
 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi
ta được phân số tối giản là: (0,5 điểm) M2


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Câu 3: Các phân số
 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi
được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1 điểm) M3


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Câu 4: Hình bình hành là hình : (0,5 điểm) M1

A. Có bốn góc vuông.
B. Có bốn cạnh bằng nhau.
C Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

Câu 5: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ………….cm2 là: (0,5 điểm) M2

A. 456
B. 4506
C. 450 006

Phần II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 6: Tính: (2 điểm) M1


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Câu 7: Tìm x: (1 điểm) M2


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

Câu 8: (2,5 điểm) M4

Một sân thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 100m. Chiều rộng bằng
 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi
chiều dài. Trên thửa ruộng người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70 kg thóc. hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Bài giải

…………………………………………………..............................................

…………………………………………………...............................................

…………………………………………………...............................................

……………………………….............................................…………………..

Câu 9: (1,5 điểm) M3

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Bài giải

…………………………..................................................………………………..

………………………...................................................…………………………..

……………………...................................................……………………………..

……………………...................................................……………………………..

Đáp án đề thi môn Toán lớp 4

Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm):

Câu 1: ý B(0,5đ)

Câu 2: ý C (0,5đ)

Câu 3: ý A (1đ)

Câu 4: ý C (0,5đ)

Câu 5: ý C (0,5đ)

Phần II. Tự luận: (7 điểm):

Câu 5 : (2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Câu 6 : (1 điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm.


 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Câu 7: (2.5 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là: (0.25 điểm)

100 x
 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2021 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi
= 60 (m) (0. 5 điểm)

Diện tích thửa ruộng là: (0.25 điểm)

100 x 60 = 6000 (m2) (0. 5 điểm)

Thửa ruộng đó thu được số thóc là: (0.25 điểm)

6000: 100 x 70 = 4200 (kg) (0. 5 điểm)

Đáp số: 4200 kg thóc (0,25 điểm)

Câu 8 : (1.5 điểm)

Bài giải:

Số cây lớp 4A trồng được là: (0.25 điểm)

(600 – 50) : 2 = 275 (cây) (0.25 điểm)

Số cây lớp 4B trồng được là: (0.25 điểm)

275 + 50 = 325 (cây) (0.25 điểm)

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây (0.25 điểm)

Lớp 4B: 325 cây (0.25 điểm)

Ma trận đề kiểm tra định kì giữa kì 2 môn Toán lớp 4

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Số học Số câu 1 1 1 1 1 1 6
Số điểm 0,5 2 0,5 1 1 1,5 6,5
Câu số 1 6 2 7 3 9
2 Các đại lượng Số câu 1 1
Số điểm 0,5 0,5
Câu số 5
3 Hình học Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5 2,5 3
Câu số 4 8
Tổng số câu 3 3 2 1 9
Tổng số điểm 3 2 2,5 2,5 10

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn