Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 6 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 6 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

  • Admin
  • 23-02-2021
  • 91 view

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 gồm 6 đề thi, có bảng ma trận, đáp án kèm theo giúp các em dễ dàng so sánh kết quả sau khi giải đề. Đồng thời, ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Lịch sử - Địa lý nhằm đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi học kì 1 sắp tới.


 Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 6 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo, ra đề thi cho các em học sinh lớp 5 của mình. Ngoài môn Lịch sử - Địa lý, thầy cô và các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học.....

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2021 - 2021

Đề thi kì 1 môn Lịch sử Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 - Đề 1

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 + 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945) Số câu 4   1     1 5 1
Câu số 1; 2; 3; 4   5     6    
Số điểm   0.5đ     2.5 2.5 đ 2.5
2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Số câu                
Câu số                
Số điểm                
3 . Địa lí tự nhiên Việt Nam Số câu 2   2       4 0
Câu số 2; 3   3; 4          
Số điểm            
4 . Dân cư và các ngành kinh tế của nước ta Số câu 1         1 1 1
Câu số 1         6    
Số điểm 0.5đ         2.5 đ    
Tổng số câu 7 0 3 0   2 5 2
Tổng số 7 3 2 7
Tổng số điểm 3.5 điểm 1.5điểm 5 điểm 10 điểm

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Trường Tiểu học ………

Họ tên: …………………

Lớp: 5……..

Thứ ……ngày …… tháng 01 năm 2021

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I NĂM HỌC 2021 - 2021

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? M1

A. 3/2/1917
B. 3/2/1930
C. 3/2/1940
D. 3/2/1945

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Tám, biện pháp để đẩy lùi giặc dốt là: M2

A. Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.
B. Mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.
C. Đưa người ra nước ngoài học tập.
D. Thưởng cho những người tích cực đi học.

Câu 3: Năm 1862 ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”? M1

A. Tôn Thất Thuyết
B. Phan Đình Phùng
C. Trương Định
D. Hàm Nghi

Câu 4: Đầu xuân 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Ở nước ta diễn ra tại: M2

A. Quảng trường Ba Đình.(Hà Nội)
B. Hang Pắc Bó (Cao Bằng)
C. Hồng Kông (Trung Quốc)
D. Bắc cạn; Cao Bằng.

Câu 5: Nguyễn Tất Thành sinh năm nào? ở đâu? M3

A. 1867, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
B. 1890, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
C. 1858, Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
D. 1980 Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Câu 6: Em hãy chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ chấm cho phù hợp khi nói về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. M4

a) Địa điểm:…………………………………………………………

b) Người chủ trì : …………………………………………………...

c) Kết quả của hội nghị :………………………………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

II. PHẦN ĐỊA LÍ

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (đối với các câu từ 1 đến câu 6).

Câu 1. Số dân tộc trên đất nước ta là: M1

A. 45
B. 54
C. 55
D. 64

Câu 2. Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là: M1

A. Chăn nuôi.
B. Trồng trọt.
C. Chăn nuôi và trồng trọt.
D. Thủy sản.

Câu 3. Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta: M2

A. Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa.
B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
C. Nhiệt độ thấp, gió mưa thay đổi theo mùa.

Câu 4. Phần đất liền nước ta giáp với các nước: M3

A. Trung Quốc.
B. Lào,Thái Lan, Cam Pu Chia.
C. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia.

Câu 5: Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước? M3

A. Hải Phòng
B. Huế
C. Đà Nẵng
D. Hồ Chí Minh

Câu 6: Nêu các điều kiện để TP HCM trở thành Trung tâm Công Nghiệp lớn nhất của cả nước? M4

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

LỊCH SỬ                            ĐỊA LÝ

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
1 B 0,5 điểm 1 B 0,5 điểm
2 A 0,5 điểm 2 C 0,5 điểm
3 C 0,5 điểm 3 A 0,5 điểm
4 C 0,5 điểm 4 C 0,5 điểm
5 B 0,5 điểm 5 D 0,5 điểm

Câu 6: 2.5 điểm

Điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước:

- Giao thông thuận lợi. (0.5đ)

- Là trung tâm văn hoá, khoa học kĩ thuật. (0.5đ)

- Có nhiều vốn đầu tư nước ngoài. (0.5đ)

- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao. (0.5đ)

- Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm. (0.5đ)

Câu 6: 2,5 điểm.

a) Hồng Công (Trung Quốc) (0,5 điểm)

b) Người chủ trì: Nguyễn Ái Quốc (0,5 điểm)

c) Kết quả của hội nghị:

- Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,75 điểm)

- Đề ra đường lối cách mạng nước ta. (0,75 điểm)

Đề thi kì 1 môn Lịch sử Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 - Đề 2

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Mạch nội dung Số câu, Câu Điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Hơn 80 năm chống TDP đô hộ (1858 -1945) Số câu 1               1  
Câu số 1                  
Điểm 0.5               0.5  
2. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du . B T Đại nguyên soái Trương Định Số câu 1               1  
Câu số 2                  
Điểm 0.5               0.5  
3. Quyết Chí ra đi tìm đường cứu nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Số câu     1           1  
Câu số     3              
Điểm     0.5           0.5  
4. Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Số câu           1       1
Câu số           2        
Điểm           1       1
5. Vượt qua tình thế hiểm nghèo Số câu                    
Câu số                    
Điểm                    
6. “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” Số câu     1           1  
Câu số     5              
Điểm     1           1  
7. Chiến dịch V Bắc 1947 – Chiến dịch Biên giới 1950 Hậu phương sau chiến dịch Số câu 1     1         1 1
Câu số 4     1            
Điểm 0.5     1         0.5 1
8.Việt Nam đất nước chúng ta.Địa hình khoáng sản. Khí hậu, sông ngòi , vùng biển Số câu 1       1       2  
Câu số 1       5          
Điểm 0.5       1       1.5  
9. Dân số. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp Số câu 1   1         1 2 1
Câu số 3   4         1    
Điểm 0.5   0.5         1 1 1
10. Giao thông vận tải, thương mại du lịch Số câu 1         1     1 1
Câu số 2         2        
Điểm 0.5         1     0.5 1
Tổng Số câu 6   3 1 1 2   1 10 4
Số điểm 3   2 1 1 2   1 6 4

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Trường Tiểu học…………. Lớp: 5/...

Họ và tên:………………........................

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM 2021 - 2021

MÔN: Lịch sử - Địa lí - Lớp 5
Thời gian: 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:

A. năm 1862.
B. năm 1858
C. năm 1859
D. năm 1860

Câu 2: (0,5 điểm) Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định?

A. Triều đình nhà Nguyễn.
B. Người nhà ông
C. Dân chúng và nghĩa quân
D. Ông tự phong

Câu 3: (0,5 điểm) Ngày, tháng, năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là:

A. Ngày 3/2/1930
B. Ngày 3/3/1930
C. Ngày 2/3/1930
D. Ngày 2/3/1931

Câu 4: (0,5 điểm) Ai là người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay khi bị thương để làm nhiệm vụ trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

A. Phan Đình Giót;
B. La Văn Cầu
C. Tô Vĩnh Diện;
D. Bế Văn Đàn.

Câu 5: (1 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm ………………………………lần nữa.

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,nhất định………………………………………”

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng bao nhiêu km2?

A. 330 000 km2
B. 320 000 km2
C. 430 000 km2
D. 340 000 km2

Câu 2: (0,5 điểm) Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:

A. Huế - Đà nẵng 
B. Bắc - Nam (Hà Nội - Thành Phố HCM)
C. Hà Nội - Đà Nẵng
D. Đà Nẵng - Nha Trang

Câu 3: (0,5 điểm) Vai trò của rừng đối với đời sống sản xuất là:

A. Điều hòa khí hậu
B. Che phủ đất
C. Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ
D. Tất cả ý trên

Câu 4: (0,5 điểm) Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta?

A.Thành phố Hồ Chí Minh;
B.Thành phố Hà Nội;
C.Thành phố Hải Phòng;
D. Thành phố Đà Nẵng

Câu 5: (1 điểm) Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng.

A   B
a) Dầu mỏ   1. Quảng Ninh
b) Sắt   2. Hà Tĩnh
c) A-pa-tít   3. Lào Cai
d) Than   4. Biển đông

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Câu 2: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu 5: 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5

Ý đúng

B

0.5đ

C

0.5đ

A

0.5đ

B

0.5đ

Thứ tự các từ cần điền

không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.

( Đúng mỗi ý 0,25 đ )

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5

Ý đúng

A

0.5đ

B

0.5đ

D

0.5đ

A

0.5đ

a - 4 ; b - 2

c - 3 ; d – 1

( Đúng mỗi ý 0,25 đ )

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ chính cho cách mạng Việt Nam đó là:

- Phát triển tinh thần yêu nước.

- Đẩy mạnh thi đua

- Chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 2: Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

Trả lời:

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Trả lời: Hậu quả của việc tăng nhanh dân số: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế; Không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống; làm suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Câu 4: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Trả lời: Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống... có các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn.

.....

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 6 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 6 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn