Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 - 2021 4 Đề thi Lịch sử lớp 10 học kì 1 (Có đáp án)

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 - 2021 4 Đề thi Lịch sử lớp 10 học kì 1 (Có đáp án)

  • Admin
  • 20-05-2021
  • 180 view

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2021 - 2021 gồm 4 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Lịch sử có đáp án chi tiết kèm theo.

Với 4 đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất của môn Sử. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo ra đề thi dành cho các thầy cô giáo ra đề thi. Ngoài ra các bạn học sinh lớp 10 cùng tham khảo thêm đề thi học kì 1 môn GDCD, môn Toán, môn Sinh học, môn Công nghệ. Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2021 - 2021

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử

SỞ GD-ĐT ………..

TRƯỜNG THPT………..

 

ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 10

NĂM HỌC: 2020– 2021

Môn: Lịch sử - Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Học sinh chọn phương án đúng nhất, tô đen vào giấy làm bài:

Câu 1: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì :

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập.

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển

C. năng suất lao động tăng cao

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện

Câu 3: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là:

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba

B. quý tộc, tư sản, nông dân

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân

D. tư sản, nông dân, bình dân

Câu 4: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ:

A. những năm 30 của thế kỉ XIX

B. những năm 60 của thế kỉ XVIII

C. những năm 50 của thế kỉ XIX

D. những năm 40 của thế kỉ XIX

Câu 5: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta thành:

A. 31 tỉnh

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

C. 30 tỉnh

D. 3 vùng

Câu 6: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước:

A. công thương nghiệp kém phát triển

B. nông nghiệp lạc hậu

C. nông nghiệp phát triển

D. các ngành kinh tế chậm phát triển

Câu 7: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là:

A. máy kéo sợi Gien-ni

B. tàu lửa

C. máy hơi nước

D. đầu máy xe lửa

Câu 8: Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là:

A. Bạch Đằng

B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Rạch Gầm – Xoài Mút

D. Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 9: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm:

A. 1777

B. 1785

C. 1771

D. 1786

Câu 10: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"

B. "Diệt Lê diệt Trịnh"

C. "Phù Trịnh diệt Lê"

D. "Phù Lê diệt Trịnh"

Câu 11: Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là:

A. Khắc in bản gỗ

B. Vẽ tranh sơn mài

C. Nghề in

D. In tranh dân gian

Câu 12: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là:

A. Đại Nam

B. Đại Việt

C. An Nam

D. Việt Nam

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn? Qua đó nêu lên công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước? (3 điểm)

Câu 2: Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp? (2 điểm)

Câu 3: Lập bảng so sánh các cuộc Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp 1789 về các tiêu chí sau: nhiệm vụ, lãnh đạo, hình thức và kết quả? (2 điểm)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 

SỞ GD-ĐT ………..

TRƯỜNG THPT………..

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 10

NĂM HỌC: 2020– 2021

Môn: Lịch sử - Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) : mỗi câu đúng 0,25 điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A A A B B B C C C D D D

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1:

Cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) của nghĩa quân Tây Sơn và công lao của phong trào Tây Sơn đối với đất nước? 3 điểm
- Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. Vua Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân tiến vào xâm lược nước ta 0.5
- Quân ta tạm rút về Ninh Bình, Thanh Hóa 0.25
- Nguyễn Hụê lên ngôi, tiến quân ra Bắc 0.25
- Sau 5 ngày (từ 30 tháng chạp đến mùng 5 tết Kỷ Dậu 1789) nghĩa quân Tây Sơn tiến quân thần tốc, chiến đấu quyết liệt với chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã đánh tan hoàn toàn 29 vạn quân Thanh xâm lược 0.75
* Ý nghĩa: bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. 0.25
* Công lao của phong trào Tây sơn: Bước đấu thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ XVIII 1.0

Câu 2:

Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

2 điểm

- Vì chính quyền Gia cô banh do Rô-be-xpi-e đứng đầu đã giải quyết mọi nhiệm vụ mà lịch sử nước Pháp đặt ra mà các thời kì trước và sau đó đều không thể thực hiện được.

0.25

- Về chính trị: 6.1793 thông qua Hiến pháp dân chủ: tuyên bố Pháp là nước Cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xoá bỏ.

- Về kinh tế: giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân: ra đạo luật ngày 3.6 tịch thu ruộng đất của quí tộc phong kiến chia thành nhiều mảnh nhỏ bán cho nông dân trả tiền dần trong 10 năm; ban hành Luật giá tối đa, chống nạn đầu cơ tích trữ; Luật về mức lương tối đa của công nhân…

- Về quân sự: 23.8.1793 Quốc hội thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc” có 42 vạn người đã tình nguyện tham gia quân đội. Đến cuối năm 1793 thù trong và giặc ngoài bị đánh bại.

0.5

 

0.75

 

 

 

0.5

Câu 3: Bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản:

 

Cách mạng tư sản Anh

Chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp

Nhiệm vụ

(0.5 điểm)

Lật đổ chế độ phong kiến. Mở đường cho CNTB phát triển

Đánh đổ ách thống trị của thực dân Anh giành độc lập. Mở đường cho CNTB phát triển

Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, mở đường cho CNTB phát triển

Lãnh đạo

(0.5 điểm)

Tư sản và quý tộc mới

Tư sản

Tư sản

Hình thức

(0.5 điểm)

Nội chiến

Chiến tranh giành độc lập

Nội chiến và chống thù trong giặc ngoài

Kết quả

(0.5 điểm)

Thiết lập chế độ Quân chủ Lập hiến.

Lật đổ ách thống trị của Anh. Thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.

Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền Cộng hòa.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử

SỞ GD-ĐT ………..

TRƯỜNG THPT………..

 

ĐỀ KIỂM TRA HKI KHỐI 10

NĂM HỌC: 2020– 2021

Môn: Lịch sử - Thời gian: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1. Tính cộng đồng trong xã hội nguyên thủy bị phá vỡ khi nào?

A. Khi xuất hiện công cụ lao động bằng kim loại.

B. Khi cuộc sống của con người còn thấp kém.

C. Khi xuất hiện tư hữu.

D. Khi có sản phẩm thừa thường xuyên.

Câu 2. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở khu vực nào?

A. Lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi.

B. Lưu vực các con sông lớn ở châu Á.

C. Lưu vực các con sông lớn ở châu Phi.

D. Lưu vực các con sông lớn ở châu Mĩ.

Câu 3. Thể chế dân chủ ở các quốc gia cổ đại phương Tây thể hiện rõ nhất ở việc

A. công dân được biểu quyết.

B. không chấp nhận có vua.

C. công dân được phát biểu.

D. bầu cử hội đồng.

Câu 4. Vương triều mở đầu cho xã hội có giai cấp và nhà nước ở Trung Quốc là

A. nhà Tần.

B. nhà Thương.

C. nhà Hán.

D. nhà Hạ.

Câu 5: Bốn phát minh lớn về mặt kĩ thuật của người Trung Quốc là

A. máy hơi nước, giấy, kĩ thuật in, la bàn.

B. giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.

C. kĩ thuật in, máy hơi nước, thuốc súng, la bàn.

D. thuốc súng, giấy, máy hơi nước, kĩ thuật in.

Câu 6. Ấn Độ giáo có nguồn gốc từ

A. tư tưởng thờ Phật của Ấn Độ.

B. tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ.

C. việc thờ thần.

D. việc con người sợ hãi những lực lượng siêu nhiên.

Câu 7. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

A. Đông Nam Á.

B. Đông Bắc Á.

C. Nam Bắc Á.

D. Tây Nam Á.

Câu 8. Nhân tố quyết định sự suy sụp của vương quốc Campuchia và Lào là

A. các cuộc khởi nghĩa của nông dân.

B. sự xâm lược của thực dân phương Tây.

C. những cuộc tấn công từ vương quốc Thái.

D. chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (4,0 điểm)

Xã hội cổ đại phương Đông có những tầng lớp nào? Hãy phân tích đặc điểm của các tầng lớp đó.

Câu 10 (4,0 điểm)

Trình bày sự hình thành, quá trình phát triển và những thành tựu văn hóa truyền thống của vương quốc Lào.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sử

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): 0.25đ/câu

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A B D B B A D

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

Xã hội cổ đại phương Đông có những tầng lớp nào? Hãy phân tích đặc điểm của các tầng lớp đó.

4,0

 

1. Những tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông: nông dân công xã, quý tộc và nô lệ.

1,0

 

2. Đặc điểm của các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông

3,0

 

- Nông dân công xã:

+ Nguồn gốc: Do nhu cầu của công tác trị thủy các dòng sông và xây dựng các công trình thủy lợi đã khiến những người nông dân ở những vùng này gắn bó và ràng buộc với nhau trong khuân khổ của công xã nông thôn. Các thành viên của công xã được gọi là nông dân công xã.

0,5

 

+ Vai trò: là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất ở công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.

0,5

 

- Quý tộc:

+ Thành phần: những ông vua chuyên chế, quan lại, chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ.

0,5

 

+ Vai trò: là tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế, giữ chức vụ tôn giáo hoặc quản lí bộ máy nhà nước, địa phương… Họ sống giàu sang bằng sự bóc lột, bổng lộc do nhà nước cấp và do chức vụ đem lại.

0,5

  - Nô lệ:+ Nguồn gốc: là những tù binh bị bắt trong chiến tranh hay những nông dân nghèo không trả được nợ. 0,5
  + Vai trò: là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, chuyên làm các việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc. 0,5
2 Trình bày sự hình thành, quá trình phát triển và những thành tựu văn hóa truyền thống của vương quốc Lào. 4,0
  1. Sự hình thành: Pha Ngừm là người đã có công thống nhất các mường Lào, lên ngôi vua, năm 1353 và đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi). 0,5
  2. Quá trình phát triển - Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng ở các thế kỉ XV – XVII. 0,5
  - Biểu hiện: Đất nước được chia thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy, cuộc sống thanh bình, trù phú, đất nước có nhiều sản vật,… chính sách đối ngoại tích cực…. 0,5
  - Đến thế kỉ XVIII, Lan Xang dần suy yếu vì những cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc. Đến năm 1893, Lào trở thành thuộc địa của Pháp. 0,5
  3. Những thành tựu văn hóa truyền thống của vương quốc Lào  
  - Chữ viết: được xây dựng một cách sáng tạo trên cơ sở vận dụng các nét cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma. 0,5
  - Người Lào thích ca nhạc, ưa múa hát, sống hồn nhiên… 0,5

 

- Tôn giáo: đạo Phật truyền bá vào theo một dòng mới.

0,5

 

- Kiến trúc: Thạt Luổng.

0,5

.................

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 - 2021 4 Đề thi Lịch sử lớp 10 học kì 1 (Có đáp án) mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2020 - 2021 4 Đề thi Lịch sử lớp 10 học kì 1 (Có đáp án) , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn