Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 5 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 5 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử

  • Admin
  • 17-04-2021
  • 223 view

Mời quý thầy cô, các bạn học sinh lớp 9 tham khảo Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 - 2021 được NVAD.biz đăng tải trong bài viết dưới đây.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử gồm 5 đề thi có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận giúp các bạn học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi cho các thầy cô giáo. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Ngoài ra các bạn lớp 9 tham khảo thêm một số đề thi học kì 1 môn Toán, Ngữ văn.

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 - 2021

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 Lịch sử 9

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
C/độ thấp C/độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ đề 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Thành tựu của LX 1950 – những năm 70 TK XX.

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C1

0,25đ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0,25đ

 

Chủ đề 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

Phong trào giải phóng dân tộc

 

Hiểu vì sao có sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Hiểu biết về ASEAN

Suy luận để tìm ra “Lục địa bùng cháy” là ở đâu.

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C13

0.75

 

 

C2,c13

0,5đ

 

C1

2,5đ

 

C3

0,25đ

 

 

 

 

5

40%

Chủ đề 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay.

Hiến pháp mới của NB;

Nhận biết liên minh EU

Thành lập cộng đồng kinh tế châu âu

 

Hiểu về chính sách đối ngoại của Mĩ

Nguyên nhân sự phát triển thần kì của NB.

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C5; C6

0,5đ

 

 

C4

0,25đ

 

C3

2,5đ

 

 

 

 

 

4

3,25đ

32,5%

Chủ đề 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay.

Tình hình TG sau chiến tranh

 

Hiểu về hội nghị Ianta

Nhiệm vụ của Liên hợp quốc

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C7

0,25đ

 

 

C8,c14

1,25đ

 

 

 

 

 

 

3

1,5đ

15%

Chủ đề 5: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Thành tựu quan trọng của TK XX

 

Nước khởi đầu cuộc Cm KHKT

 

Suy luận tìm trong đời sống vật liệu, nguồn năng lượng mới, quan trọng

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

C9

0,25đ

 

 

C12

0,25đ

 

 

C10; C11

0,5đ

 

 

 

 

4

10%

T/số câu

T/số điểm

Tỉ lệ

6

20%

 

5

2.25đ

20.25%

2

50%

3

0,75đ

7,5%

 

 

16

10đ

100%

Định hướng năng lực được hình thành

- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề; Ngôn ngữ; Suy nghĩ sáng tạo

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tái hiện sự kiện lịch sử; Nhận xét đánh giá, liên hệ thực tế .

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử

I. Trắc nghiệm:(5đ)

Hãy khoanh tròn đáp án cho ý trả lời đúng nhất. (0.25 đ/câu)

Câu 1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:

A. Mĩ

B. Liên Xô

C. Anh

D. Nhật Bản

Câu 2. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân cơ bản sụp đổ vào thời gian nào?

A. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

C.Giữa những năm 80 của thế kỉ XX.

D. Giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 3. “Lục địa bùng cháy” là nói về cuộc đấu tranh ở khu vực nào:

A. Châu Á

B. Châu Âu

C. Châu Phi

D. Mĩ La-tinh

Câu 4. Về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược:

A. Hòa bình

B. Trung lập

C. Toàn cầu

D. Trung lập tích cực

Câu 5. Nhật Bản ban hành Hiến pháp mới vào năm nào?

A. 1945

B. 1946

C. 1950

D. 1960

Câu 6. “Liên minh châu Âu” (EU) là tổ chức:

A. Liên kết kinh tế - văn hóa

B. Liên minh kinh tế - chính trị

C. Liên minh văn hóa - chính trị

D. Liên minh quân sự - chính trị

Câu 7. Đặc trưng quan trọng nhất của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Chia thành hai phe, hai cực

B. Hòa bình, hòa nhập

C. Chia thành ba phe, hai cực

D. Xu thế toàn cầu hóa.

Câu 8. Hội nghị I-an-ta diễn ra tại :

A. Anh

B. Pháp

C. Liên Xô

D. Hà Lan

Câu 9. Thành tựu kĩ thuật quan trọng của thế kỉ XX là:

A. Bản đồ gen người

B. Tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

C. Máy tính điện tử

D. Cả ba thành tựu trên.

Câu 10. Nguồn năng lượng mới ngày càng được sử dụng rộng rãi là:

A. Gió

B. Thủy triều

C. Mặt trời

D. Nguyên tử

Câu 11. Vật liệu đang giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống là:

A. Nhôm

B. Sắt

C. Chất dẻo Pô-li-me

D. Đồng.

Câu 12/ Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật là:

A. Anh

B. Liên Xô

C. Nhật Bản

D. Mĩ

Câu 13. Nối cột thời gian (A) với cột sự kiện (B) sao cho phù hợp? (1 đ)

A B A=>B
1/ 17-8-1945 a/ Thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 1=>
2/ 17-10-1945 b/ In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 2=>
3/ 25-3-1957 c/ Thành lập tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 3=>
4/ 1-10-1949 d/ Thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 4=>

 

đ/ Lào tuyên bố độc lập

 

Câu 14. Điền nội dung thích hợp vào nhiệm vụ của Liên hợp quốc(1đ)

Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là (1)...................

…...........................phát triển mối quan hệ(2)............

…...........................trên cơ sở tôn trọng (3)..................

…..........................thực hiện (4)........................ về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

II/ Tự luận (5đ)

Câu 1. (2.5 điểm) Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động là gì? Hiện nay có bao nhiêu nước?

Câu 2. (2.5 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm).

CÂU ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
1 B 0.25đ
2 A 0.25đ
3 D 0,25đ
4 C 0,25đ
5 B 0,25đ
6 B 0,25đ
7 A 0,25đ
8 C 0,25đ
9 C 0,25đ
10 D 0,25đ
11 C 0,25đ
12 D 0,25đ

13/ (1đ): Nối đúng mỗi cột được (0,25đ): 1=>b , 2=> đ , 3=>d, 4=>a

14/ (1đ): Điền vào chỗ trống đúng mỗi câu được (0,25 đ):

1. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

2. Hữu nghị giữa các dân tộc

độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

4. Sự hợp tác quốc tế

II. Phần tự luận:(5 điểm)

Câu Nội dung đáp án Biểu điểm

1

(2.5đ)

Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động là gì? Hiện nay có bao nhiêu nước?

- Hoàn cảnh:

+ Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á có nhu cầu hợp tác phát triển.

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

+ Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

- Mục tiêu của ASEAN là tiến hành hợp tác kinh tế và văn hoá giữa các thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

- Hiện nay ASEAN gồm 10 nước

0.25

 

0.25

0.75

 

 

0.75

 

0.5

2

(2.5đ)

Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?

- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên;

- Sự quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti ;

- Vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển của Chính phủ Nhật Bản.

- Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

- Chi phí quốc phòng thấp.

- Tận dụng các yếu tố ở bên ngoài.

0.5

0,25

0.5

 

0.25

0.25

0.25

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 Lịch sử 9

Cấp độ

Nội dung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng

 

1. Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay.

Chủ đề 3. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay.

 

 

Câu 2. Tìm ra được những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 1. Giải thích được tại sao Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

 

 

1(C2)

2.0

20%

1(C1)

1.5

15%

2

3.5

35%

 

 

2. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay.

Chủ đề 1. Việt Nam trong những năm 1919-1930.

Câu 4. Nêu được những thủ đoạn về chính trị, văn hóa, giáo dục mà Pháp đã thi hành ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 3. Hiểu được vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1(C4)

3.5

35%

1(C3)

3.0

30%

 

 

2

6.5

65%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

1

3.5

35%

1

3.0

30%

1

2.0

20%

1

1.5

15%

4

10

100%

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1. (1.5 điểm)

Tại sao nói Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Câu 2. (2.0 điểm)

Nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 3. (3.0 điểm)

Vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 4. (3.5 điểm)

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9

Câu

Đáp án

Điểm

 

 

 

 

 

1

* Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vì:

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống TBCN.

+ Trong những năm 1945-1950, Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47%).

+ Sản lượng nông nghiệp gấp hai lần sản lượng nông nghiệp của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cộng lại.

+ Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng thế giới (24,6 tỉ USD), là chủ nợ duy nhất của thế giới.

+ Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền về vũ khí nguyên tử.

 

 

0.5

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

0.25

 

 

 

 

 

2

 

* Những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

- Về tổng sản phẩm quốc dân năm 1950 Nhật Bản mới chỉ đạt 20 tỉ USD bằng 1/17 của Mĩ, nhưng đến năm 1968 đã đạt 183 tỉ USD vươn lên đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.

- Thu nhập bình quân theo đầu người năm 1990 đạt 23.796 USD, vượt Mĩ và đứng thứ hai thế giới sau Thụy Sỹ.

- Về công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình qân trong những năm 1950-1960 là 15%, 1961-1970 là 13.5%.

- Về nông nghiệp, trong những năm 1967-1969 nhờ áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại đã cung cấp được 80% nhu cầu lương thực trong nước, 2/3 nhu cầu thịt sữa.

 

0.5

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

 

3

* Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau chiến tranh thế giới thứ nhất vì:

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp là nước thắng trận nhưng nền kinh tế bị tàn phá nặng nề.

- Để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra tư bản Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân trong nước vừa đẩy mạnh khai thác các thuộc địa.

Vì vậy thực dân Pháp đã đẩy mạnh chương trình khai thác các thuộc địa ở Đông Dương trong đó có Việt Nam khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

 

 

1.0

 

1.0

 

 

1.0

 

 

 

 

4

* Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục:

- Về chính trị:

+ Thực hiện chính sách chia để trị, chia nước ta thành ba kì với ba chế độ cai trị khác nhau.

+ Chia rẽ giữa các dân tộc đa số và thiểu số, giữa các tôn giáo.

+ Lợi dụng triệt để bộ máy phong kiến để củng cố uy quyền và địa vị của chúng.

- Về văn hóa, giáo dục:

+ Thi hành triệt để chính sách văn hóa nô dịch, nhằm gây tâm lí tự ti.

+ Khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội.

+ Hạn chế việc mở các trường học.

+ Lợi dụng triệt để việc xuất bản sách báo để tuyên truyền cho chính sách khai hóa của chúng.

 

 

 

0.5

 

0.5

0.5

 

 

0.5

0.5

0.5

0.5

........................

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 5 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2020 - 2021 5 Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn