Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2020 - 2021 6 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh học (Có đáp án)

Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2020 - 2021 6 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh học (Có đáp án)

  • Admin
  • 20-04-2021
  • 132 view

Nhằm đem đến cho các bạn học sinh lớp 8 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Sinh học 8, NVAD.biz giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2021 - 2021.

Tài liệu bao gồm 6 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Sinh học 8 có bảng ma trận kèm theo đáp án. Đây là bộ đề thi giúp các bạn học sinh hệ thống kiến thức đã học để đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Đồng thời là tư liệu hữu ích giúp các thầy cô có kinh nghiệm ra đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2021 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Sinh học năm 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Sinh 8

Chủ đề Mức độ Nhận biết35% Thông hiểu45% Vận dụng thấp10% Vận dụng cao10%
TN TL TN TL TN TL TN TL

 

Vận động

C1: Xương dài ra do sụn tăng trưởng

 

 

 

C2:Nêu được biện pháp chống cong vẹo cột sống

 

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

 

1 câu

(0,5đ)

 

 

 

 

1 câu

(0,5đ)

 

 

 

 

 

 

Tuần hoàn

C3: nhận biết chức năng của hồng cầu

 

C4: nắm được chu kì tim/phut của người bình thường;

C6: khả năng đàn hồi của động mạch

 

C5: Tính được tổng thời gian nghỉ của tâm nhĩ

 

 

 

-

Số câu: 4 câu

Số điểm : 2đ

Tỉ lệ %: 20%

1 câu (0,5đ)

 

 

 

2 câu (1đ)

 

1 câu (0,5đ)

 

 

 

Hô hấp

 

 

 

C9: Trình bày trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

 

 

 

 

Số câu: 1 câu

Số điểm : 3đ

Tỉ lệ %: 30%

 

 

 

1 câu (3đ)

 

 

 

 

Tiêu hóa

C7: nhận biết vitamin không bị biến đổi về mặt hóa học

 

C10:Liệt kê được các cơ quan tiêu hóa

C8: thấy được hoạt động tiêu hóa ở ruột non là tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng

 

 

 

 

 

Số câu: 3 câu

Số điểm : 3đ

Tỉ lệ %: 30%

1 câu (0,5đ)

1 câu (2đ)

1 câu (0,5đ)

 

 

 

 

 

Trao đổi chất và năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

C11:Giải thích mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa

Số câu: 1 câu

Số điểm : 1đ

Tỉ lệ %: 10%

 

 

 

 

 

 

 

1 câu (1đ)

TS câu: 11

TS điểm: 10

Tỉ lệ %: 100

4 câu

(3,5đ)

(35%)

4 câu

(4,5đ)

(45%)

2 câu

(1đ)

(10%)

1 câu

(1đ)

(10%)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh học 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: (0,5đ) Các xương dài ở trẻ em tiếp tục dài ra được là nhờ tác dụng của:

A. mô xương cứng

B. mô xương xốp

C.màng xương

D. sụn tăng trưởng

Câu 2:(0,5đ) Để chống cong vẹo cột sống, người ta cần làm gì?

A. Không nên mang vác quá nặng ;

B. Không mang vác một bên liên tục

C. Khi ngồi phải ngồi ngay ngắn, không nghiêng vẹo;

D. Cả A, B và C.

Câu 3: (0,5đ) Chức năng của hồng cầu là :

A. bảo vệ cơ thể;

B. chống sự mất máu cho cơ thể;

C. vận chuyển khí O2 và CO2;

D.vận chuyển nước,chất dinh dưỡng...

Câu 4:(0,5đ) Số chu kì tim trong 1 phút ở người bình thường là:

A. 85

B. 75

C. 65

D. 55

Câu 5: (0,5đ) Trong một chu kì tim, tổng thời gian nghỉ ngơi của tâm nhĩ là:

0,7 giây

B. 0,5 giây

C. 0,4 giây

D. 0,3 giây

Câu 6: (0,5đ) Loại mạch máu có khả năng đàn hồi nhiều nhất là:

A.mao mạch;

B.động mạch;

C.tĩnh mạch;

D.động mạch và tĩnh mạch.

Câu 7: (0,5đ) Chất không bị biến đổi về mặt hóa học trong quá trình tiêu hóa là:

A.Vitamin;

B.Protein

C.Gluxit;

D.Lipid

Câu 8: (0,5đ) Hoạt động nào dưới đây xảy ra ở ruột non:

A. tiêu hóa

B .hấp thụ chất dinh dưỡng

C. tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng

D. đào thải chất bã

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 9: ( 3đ) Trình bày cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào?

Câu 10:(2đ) Cơ quan tiêu hóa gồm những bộ phận nào?

Câu 11: (1đ) Vì sao nói đồng hóa và dị hóa là hai quá trình đối lập nhưng hoạt động thống nhất trong cơ thể sống?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước các đáp án đúng: (Mỗi ý đúng 0,5đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D D C B A B A C

II. Phần tự luận:(6 điểm)

Câu Nội dung Biểu điểm

 

9

(3 điểm)

- Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

- TĐK ở phổi:

+ O2 khuếch tán từ phế nang vào máu.

+ CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang.

-TĐK ở tế bào :

+ O2 khuếch tán từ máu vào tế bào.

+ CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu.

 

 

 

10

(2 điểm)

Các cơ quan tiêu hóa gồm:

- Ống tiêu hóa gồm: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột (ruột non, ruột già).

- Tuyến tiêu hóa gồm: Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến vị, tuyến ruột ...

 

1d

 

11

(1 điểm)

-Các chất được tổng hợp từ đồng hoá là nguyên liệu cho dị hoá. Năng lượng được tích luỹ ở đồng hoá sẽ được giải phóng trong quá trình dị hoá để cung cấp trở lại cho hoạt động tổng hợp các chất của đồng hoá. Hai quá trình này trái ngược nhau, mâu thuẫn nhưng thống nhất với nhau:

+ Nếu không có đồng hoá thì không có nguyên liệu cho dị hoá.

+ Nếu không có dị hoá thì không có năng lượng cho hoạt động đồng hoá

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Sinh học năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 môn Sinh 8

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Chương I

Cơ thể người

 

Chức năng của tế bào thần kinh

Chức năng của các thành phần cấu tạo của tế bào

 

3/20 = 15% = 30đ

1/3 = 33,3% = 10đ

2/3 = 66,7% = 20đ

 

Chương II

Vân Động

 

Nêu thành phần,

cấu tạo của xương

Tính chất của bộ xương

- Biện pháp bảo vệ bộ xương

 

5/20 = 25% = 50đ

1/5 = 20% = 10đ

4/5 = 80% = 40đ

 

Chương III

Tuần hoàn

 

Chức năng các thành phần của máu

- Sơ đồ truyền máu

- Cơ chế đông máu

6/20 = 30% = 60đ

1/6 = 16,7% = 10d

2/6 = 33,3% = 20đ

3/6 = 50% = 30đ

Chương IV

Hô hấp

 

Cơ chế trao đổi khí ở phổi

Cơ chế trao đổi khí ở tế bào

 

 

2/20 = 10% = 20đ

2/2 = 100% = 20đ

 

 

Chương V

Tiêu hóa

 

 

 

- Sự biến đổi thức ăn ở ruột non về mặt lý hóa học

 

 

4/20 = 20% = 40đ

 

4/4 = 100% = 40đ

 

 

20/20 = 100% = 200đ

5/20 = 20% = 50đ

12/20 = 60% = 120đ

3/20 = 15% = 30đ

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh học

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Enzim trong nước bọt có tên là:

A. Amilaza

B. Lipaza

C. Tripsin

D. Pepsin

2. Mỗi chu kì co dãn của tim kéo dài:

A. 0,5 giây

B. 0,6 giây

C. 0,7 giây

D. 0,8 giây

3. Theo nguyên tắc truyền máu, những trường hợp nào sau đây phù hợp?

A. Nhóm máu A truyền cho B, nhóm máu AB truyền cho AB

B. Nhóm máu A truyền cho AB, nhóm máu B truyền cho O

C. Nhóm máu O truyền cho A, nhóm máu B truyền cho AB

D. Nhóm máu AB truyền cho O, nhóm máu A truyền cho A

4. Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào là:

A. Nhân

B. Ti thể

C. Màng sinh chất

D. Chất tế bào

5. Xương dài ra là nhờ:

A. Sự phân chia của tế bào mô xương cứng.

B. Sự phân chia của tế bào màng xương.

C. Sự phân chia của tế bào ở lớp sụn tăng trưởng.

D. Sự phân chia của tế bào khoang xương.

6. Thành phần nào của máu làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng?

A. Hồng cầu

B. Bạch cầu

C. Tiểu cầu

D. Huyết tương

7. Mạch máu lớn nằm sát da mu bàn tay là

A.động mạch

B. tĩnh mạch

C. mao mạch

D. cả 3 loại mạch trên

8. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc là vì:

A. Xương có cấu trúc hình ống

B. Trong xương có tủy xương

C. Xương có chất hữu cơ và muối khoáng

D. Xương có mô xương cứng, mô xương xốp

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Nêu các nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp. Trình bày phương pháp hà hơi thổi ngạt.

Câu 2 (1 điểm ). Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

Câu 3 (3 điểm). Chứng minh ruột non có cấu tạo rất phù hợp với chức năng? Tại sao trong hệ tiêu hóa, ruột non có vai trò quan trọng nhất?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (4đ) Mỗi đáp án đúng 0,5đ

1 2 3 4 5 6 7 8
A D B D C D B C

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

1

* Nêu được các nguyên nhân: điện giật, ngạt khí, đuối nước…

0,75

* Phương pháp hà hơi thổi ngạt

- Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu ngửa ra phía sau

- Bịt mũi nạn nhân bằng 2 ngón tay

- Tự hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào phổi nạn nhân, không để không khí thoát ra chỗ tiếp xúc với miệng

- Ngừng thổi để hít vào rồi lại thở tiếp

Thổi liên tục với 12- 20 lần/ phút cho tới khi quá trình hô hấp của nạn nhân được ổn định bình thường

 

0,25

0,25

0,25

 

0,25

0,25

2

Có 3 hàng rào phòng thủ:

- Sự thực bào

- Tế bào B tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên

- Tế bào T tiết protein đặc hiệu phá hủy tế bào nhiễm bệnh

 

0,5

0,5

3

- Cấu tạo ruột non phù hợp với việc biến đổi các chất

+ Có nhiều lông ruột và lông ruột cực nhỏ tiết dịch ruột

+ Có các tuyến tiết dịch mật và dịch tụy đổ vào đoạn đầu ruột non để phân giải các chất dinh dưỡng

- Cấu tạo ruột non phù hợp với việc hấp thụ:

+ Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp.

+ Mạng lưới mao mạch máu và bạch huyết dày đặc ( Cả ở lông ruột).

+ Ruột dài -> tổng diện tích bề mặt 500m2

- Ruột non quan trọng nhất với hệ tiêu hóa vì tại đây diễn ra mọi hoạt động biến đổi các chất và hấp thụ các chất dinh dưỡng cho cơ thể

 

0,5

0,5

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

...............

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2020 - 2021 6 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh học (Có đáp án) mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2020 - 2021 6 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Sinh học (Có đáp án) , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn