Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

  • Admin
  • 12-02-2021
  • 225 view

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 gồm 5 đề thi, có bảng ma trận và đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Tài liệu sẽ giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, giúp thầy cô tham khảo ra đề thi học kỳ 1 cho các em học sinh lớp 3 của mình. Ngoài môn Tin học, các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Toán, Tiếng Việt và tiếng Anh để ôn thi đạt kết quả cao hơn.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 - Đề 1

Ma trận Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Mạch kiến thức,kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng Thực hành
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương 1: Làm quen với máy tính Số câu 1           1   2   1
Số điểm 0.5           0.5   1.0   5.0
Câu số 1           4       1
Chương 2: Chơi cùng máy tính Số câu         1       1    
Số điểm         0.5       0.5    
Câu số         5            
Chương 3: Em tập gõ bàn phím Số câu 1   1           2    
Số điểm 0.5   0.5           1.0    
Câu số 2   6                
Chương 4: Em tập vẽ Số câu 1 1             1 1  
Số điểm 0.5 2.0             0.5 2.0  
Câu số 3 1                 1
Tổng Số câu 3 1 1   1   1   6 1 1
Sốđiểm 1.5 2.0 0.5   0.5   0.5   3.0 2.0 5.0

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

UBND ……………….

TRƯỜNG ………….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2021 - 2021

MÔN: TIN HỌC 3 (Lý thuyết)

(Thời gian: 40 phút)

A. LÝ THUYẾT (5 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

1. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Máy tính gồm những bộ phận chính nào?

A. Màn hình, thân máy

B. Màn hình, thân máy, bàn phím

C. Màn hình, thân máy, chuột

D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột

Câu 2: Các loại máy tính mà các em thường thấy là

A. Máy tính xách tay

B. Máy tính để bàn

C. Máy tính bảng

D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn

Câu 3: Các dạng thông tin thường gặp là:

A. Thông tin dạng hình ảnh

B. Thông tin dạng âm thanh

C. Thông tin dạng văn bản

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5: Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ?

A. Hàng phím trên

B. Hàng phím số

C. Hàng phím cơ sở

D. Hàng phím dưới

Câu 6: Phần mềm Blocks giúp em:

A. Luyện dùng chuột và trí nhớ.

B. Nghe nhạc.

C. Xem phim.

D. Trí nhớ.

II. TỰ LUẬN 2 (điểm)

Câu 1: (2điểm):

Chọn từ (hình ảnh, âm thanh) thích hợp vào chỗ trống:

Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng…………….và dạng……..........

MÔN: TIN HỌC 3 (Thực hành)

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

B. THỰC HÀNH: (5 điểm)

Em hãy đặt tay trên hàng phím cơ sở, ghi lại thứ tự của các phím trong hàng phím cơ sở và khoanh tròn hai phím có gai?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

A. LÝ THUYẾT (5 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

Mỗi câu đúng 0.5 điểm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án D D D C C A

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Hình ảnh, âm thanh

B. THỰC HÀNH: (5 điểm)

- Học sinh đạt đúng tay trên hàng phím cơ sở (2 điểm)

- Học sinh ghi đúng thứ tự các phím trên hàng phím cơ sở. (1.5 điểm)

- Học sinh khoanh tròn đúng hai phím có gai: F, J (1.5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

Vận dụng

sáng tạo

Tổng

TN

TL/TH

TN

TL/TH

TN

TL/TH

TN

TL/TH

Làm quen với máy tính:

- Nhận biết được các bộ phận của máy tính và chức năng của chúng;

- Thực hiện được các thao tác sử dụng chuột và bàn phím.

- Thực hiện được các thao tác với thư mục.

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em tập vẽ:

- Nhận biết được phần mềm vẽ tranh;

- Sử dụng được các công cụ để vẽ hình đơn giản.

- Biết cách sử dụng công cụ tô màu.

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10

Tổng số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

10đ

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021

TRƯỜNG TH …..

Họ tên: .......................................

Lớp: ............................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
Năm học: 2021 – 2021

Môn: Tin học - Khối 3
Thời gian: 35 phút

I. TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm )Thời gian 10 phút.

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1: (0,5đ) Để đóng cửa sổ đang mở em thực hiện nháy lên nút lệnh nào?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

Câu 2:(0,5đ) Em hãy nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng?

Thân máy tính   Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính.
Màn hình máy tính   Dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.
Bàn phím máy tính   Là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lý của máy tính.
Chuột máy tính   Là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính.

Câu 3: (0,5đ) Để tắt máy tính em thực hiện những thao tác gì?

A. Vào Start\ Shut down.

B. Vào Start\ Stand By.

C. Vào Start\ Restart.

D. Vào Start\ Turn Off.

Câu 4:(0,5đ) Các thao tác sử dụng chuột gồm:

A. Di chuyển chuột, nháy chuột

B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột

D. Kéo thả chuột, nháy chuột.

Câu 5:(0,5đ) Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ?

A. Hàng phím trên

B. Hàng phím số

C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6:(0,5đ) Điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm để được câu đúng.

Thư mục là nơi ……………. thông tin trên máy tính, trong thư mục có thể có nhiều …………..…. khác nhau.

Câu 7: (0,5đ) Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm vẽ Paint trong các biểu tượng sau đây?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

Câu 8: (0,5đ) Đâu là công cụ tô màu?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

II. THỰC HÀNH: (6 điểm) Thời gian: 25 phút

Câu 1: (2 điểm) Tạo thư mục HOCTAP trong ổ đĩa D:

Câu 2: (4 điểm) Sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm vẽ tranh Paint, em hãy vẽ hình theo mẫu sau rồi lưu vào thư mục HOCTAP vừa tạo ở ổ D: (đặt tên tệp lớp_họ tên của mình).


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu hỏi 1 3 4 5 7 8
Đáp án C A C D B A

Câu 2: (0,5đ)


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3

Câu 6: (0,5đ)

Thư mục là nơi lưu trữ thông tin trên máy tính, trong thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

- Tạo được thư mục.

Câu 2: (4 điểm)

- Vẽ được ngôi nhà: 2.5 điểm

- Trang trí cho bức tranh: 0.5 điểm

- Vẽ đẹp: 0.5 điểm

- Tô màu đẹp mắt: 0.5 điểm

..............

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn