Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

  • Admin
  • 22-02-2021
  • 253 view

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 gồm 4 đề thi, có hướng dẫn chấm cùng bảng ma trận đề thi kèm theo. Giúp các em học sinh lớp 5 dễ dàng ôn tập, luyện giải đề và so sánh kết quả ngay sau khi luyện tập.


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô để ra đề thi học kì I cho các em học sinh của mình. Ngoài môn Tin học, thầy cô và các em học sinh còn có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý.....

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 theo Thông tư 22 - Đề 1

Ma trận đề học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL
1. Lập trình logo nâng cao: tìm hiểu và thực hành thủ tục Số câu 1   1           2  
Số điểm 0.5   0.5           1.0 10%
2. Lập trình logo nâng cao: Biến và chương trình con. Số câu     1           1  
Số điểm     0.5           0.5 5%
3. Làm quen với bảng tính: cơ bản về bảng tính, trang trí và chèn đối tượng bảng tính Số câu 1   1     TH 1   3  
Số điểm 0.5   0.5     3.0 0.5   4.5 45%
4. Làm quen với bảng tính: Sử dụng bảng tính, lập công thức đơn giản, sắp xếp và lọc dữ liệu bảng tính. Số câu     1   1 TH     2  
Số điểm     0.5   0.5 3.0     4.0 40%
Tổng Số câu 2   4 0 1 TH 1   8+TH  
Số điểm 1.0   2.0 - 0.5 6.0 0.5   10 100%
Tỷ lệ % 10%   20% 0% 0.5% 60% 0.5% 0% 100%  

Ma trận câu hỏi đề học kì 1 Tin học 5

Câu hỏi Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15') 10 5 50%
Thực hành (20') 1 TH 5 50%

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021

PHÒNG GD & ĐT…….

TRƯỜNG TH&THCS……….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 – 2021
MÔN TIN HỌC – LỚP 5

Thời gian làm bài: 40 Phút.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất:(Mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: (0.5đ) Để chèn được bảng trong Word, ta phải chèn theo

A. Số bảng
B. Số cột và số hàng
C. Số cột
D. Số đường thẳng

Câu 2: (0.5đ) Dòng lệnh nào sau đây dùng để chèn tệp hình vẽ vào văn bản?

A. Table/ Insert/ Table…
C. Format/ Drop Cap…
B. Insert/ Picture/ From File…
D. Insert/ Table/ From File…

Câu 3: (0.5đ) Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng

A. Phím Shift 
B. Phím Ctrl
C. Phím Alt
D. Phím Enter

Câu 4: (0.5đ) Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em nháy chuột chọn thẻ Insert và chọn một trong những nút lệnh nào sau đây?

A. Insert 
B. Picture
C. View
D.Design

Câu 5: (0.5đ) Để xem được tệp tin và thư mục trong máy tính em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 6: (0.5đ) Để tạo đường viền cho văn bản, em chọn:

A. Insert 
B. Page color
C. Page Borders
D. Save

Câu 7: (0.5đ) Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng

A. Phím Shift 
B. Phím Ctrl
C. Phím Alt
D. Phím Enter

Câu 8: (0.5đ) Để căn đều hai bên em chọn nút lệnh nào?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 9: (0.5đ) Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm PowerPoint?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 10: (0.5đ) Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu ta chọn?

A. Insert/ Picture 
B. Insert/ Clip Art
C. Insert/ Sound
D. Insert/ Movie

PHẦN II: (5.0đ) THỰC HÀNH

Câu 1: (4.0 điểm) Nối cột A với B sao cho được câu đúng nghĩa?

A

Thân máy tính

Màn hình máy tính

Bàn phím máy tính

Chuột máy tính

 

B

Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính

dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.

là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính.

là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính

Câu 2. (1.0 điểm) Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021

Phần I: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
B B D B A C D C D D

Phần II: Thực hành: 5 điểm

Câu 1: (4.0 điểm) Nối đúng mỗi cột 1 điểm.

  • Thân máy tính → là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính. (1.0 điểm).
  • Màn hình máy tính → là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính. (1.0 điểm)
  • Bàn phím máy tính → Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính. (1.0 điểm).
  • Chuột máy tính → để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng. (1.0 điểm).

Câu 2: 1.0 Điểm.

Bước 1: Tô đen văn bản.

Bước 2: Copy ( Ctrl + C).

Bước 3: Paste ( Ctrl + V ).

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021

PHÒNG GD & ĐT .................

TRƯỜNG TIỂU HỌC..............

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021 - 2021
MÔN TIN HỌC LỚP 5
(Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao bài)

A: Lý thuyết (6 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng?

Câu 1: (0,5 điểm – Mức 1). Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là biểu tượng của 1 tệp văn bản?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (0,5 điểm – Mức 1). Em nhấn tổ hợp phím nào để lưu kết quả làm việc trên máy tính?

A. Shift + H
B. Ctrl + S
C. Ctrl + V
D. Ctrl + N

Câu 3: (0,5 điểm – Mức 1). Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?

A. Màu đỏ
B. Màu vàng
C. Màu xanh
D. Màu hồng

Câu 4: (0,5 điểm – Mức 1). Hãy chỉ ra biểu tượng của công cụ sử dụng bình phun màu?


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 5: (0,5 điểm – Mức 1). Để khởi động phần mềm toán 5 em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy chuột lên biểu tượng
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

C. Nháy chuột lên biểu tượng
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

D. Nháy đúp chuột lên biểu tượng
 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Câu 6: (0,5 điểm – Mức 1). Để thoát khỏi phần mềm SAND CASTLE BUILDER em nháy chuột lên dòng chữ nào?

A. Save
B. Play
C. Clear
D. Exit

Câu 7: (0,5 điểm – Mức 1). Dòng văn bản " Con gà cục tác lá chanh" có mấy từ soạn thảo?

A. 7 Từ soạn thảo
B. 5 từ soạn thảo
C. 6 từ soạn thảo
D. 4 từ soạn thảo.

Câu 8: (0,5 điểm – Mức 1). Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình?

A. Đĩa cứng
B. Bộ xử lí
C. Màn hình
D. Chuột máy tính

Câu 9: (2 điểm – Mức 2). Em hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) để được câu đúng trong đoạn văn bản sau:

Hàng phím......................................bao gồm các phím bắt đầu A, S, D. Các phím ................................trên hàng phím này là hai phím có........................Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng.......................................trên bàn phím.

B: Thực hành (4 điểm)

Câu 10: (2 điểm – Mức 3). Mở phần mềm soạn thảo văn bản gõ nhanh các dòng văn bản sau đây, không cần định dạng văn bản.

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời "Chào cô ạ”
Cô mỉm cười thật tươi.

Câu 11: (2 điểm – Mức 4). Em hãy sử dụng các công cụ thích hợp trong phần mềm Paint để vẽ con thuyền lướt trên sóng như hình dưới đây.


 Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học

Lưu ý: Học sinh lưu bài vào thư mục tên lớp 5… vào trong ổ D của máy tính.

Hướng dẫn chấm điểm môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021

A: Lí thuyết (6 điểm)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 1 – B

Câu 2 – B

Câu 3 – B

Câu 4 – D

Câu 5 – B

Câu 6 - D

Câu 7 – C

Câu 8 – B

Câu 9: (2 điểm – Mỗi ý đúng 0,5 điểm). Em hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) để được câu đúng trong đoạn văn bản sau:

Hàng phím cơ sở bao gồm các phím bắt đầu A, S, D. Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có gai. Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng vị trí trên bàn phím

B. Thực hành (4 điểm)

Câu 10 (2 điểm)

Gõ đúng theo yêu cầu, đầy đủ vận dụng kiến thức đã học hợp lí 1,5 điểm

Học sinh lưu bài vào ổ D trong thư mục tên lớp mình 0,5 điểm

- Gõ sai hoặc gõ thiếu trừ 0,25 điểm

Câu 11: (2 điểm)

- Học sinh vẽ được hình theo mẫu 1 điểm.

- Học sinh tô màu được hình vẽ 0,5 điểm.

- Học sinh lưu bài vẽ vào thư mục lớp mình trong ổ D của máy tính 0,5 điểm.

- Học sinh vẽ thiếu trừ 0,25 điểm.

Ma trận đề thi môn Tin học lớp 5 học kì 1 năm 2021 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng (Chủ đề) Số câu & Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TNKQ TN TL TNKQ TN TL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Tổng điểm %
Khám phá máy tính Số câu 4               4  
Số điểm 2               2 20%
Em tập vẽ Số câu 1             1 2  
Số điểm 0,5             2 2,5 25%
Học và chơi cùng máy tính Số câu 2               2  
Số điểm 1               1 10%
Em học gõ 10 ngón Số câu 1     1   1     3  
Số điểm 0.5     2   2     4,5 45%
Tổng Số câu 8     1   1   1 11  
Số điểm 4     2   2   2 10 100%

....

>>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2021 theo Thông tư 22

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 4 đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Tin học , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn