Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2019 - 2020 Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 10 môn Sử

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2019 - 2020 Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 10 môn Sử

  • Admin
  • 14-05-2021
  • 222 view

NVAD.biz xin giới thiệu tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2021 - 2021 dành cho các bạn học sinh lớp 10 đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức của môn Công nghệ, nâng cao kỹ năng giải đề thi và tự tin bước vào kỳ thi học kì 2 lớp 10 đạt kết quả cao nhất. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2021 - 2021

Trường:......................................

Năm học: 2021 - 2021

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 10

Môn: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 45 phút;

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Vị trí của thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là

A. Định hình bản sắc truyền thống của dân tộc VN

B. Mở đầu thời kì dựng nước, định hình bản sắc truyền thống của dân tộc Việt

C. Mở đầu thời kì dựng nước, phát triển bản sắc truyền thống của dân tộc Việt

D. Giữ vững bản sắc truyền thống của dân tộc Việt

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nào đánh dấu nhân dân ta cơ bản giành được độc lập từ phong kiến phương Bắc

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng                B. Khởi nghĩa Lý Bí

C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan               D. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

Câu 3: Vị vua nào cho “lập văn miếu ở kinh đô Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng Thái tử đến học” vào năm 1070.

A. Lý Thái Tổ                  B. Lý Thái Tông

C. Lý Nhân Tông                D. Lý Thánh Tông

Câu 4: Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất vào thời nào?

A. Nhà Trần                   B. Nhà Lý

C. Nhà Lê sơ                  D. Nhà Nguyễn

Câu 5: Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều là cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái đối lập nào?

A. Lê (Nam triều) - Trịnh (Bắc triều)

B. Trịnh (Nam Triều) - Mạc (Bắc triều)

C. Mạc (Nam Triều) – Nguyễn (Bắc triều)

D. Lê, Trịnh (Nam Triều) - Mạc (Bắc triều)

Câu 6: Ai là người đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà lê chống lại nhà Mạc?

A. Nguyễn Hoàng                  B. Nguyễn Kim

C. Lê Duy Ninh                    D. Trịnh Kiểm

Câu 7: Bộ luật thành văn mang tính giai cấp sâu sắc nhất của chế độ phong kiến Việt Nam là

A. Hình luật                         B. Hình thư

C. Hoàng Việt luật lệ                  D. Quốc triều hình luật

Câu 8: Một số quý tộc phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành tầng lớp nào?

A. Tư sản công nghiệp.               B. Tư sản nông nghiệp,

C. Địa chủ mới.                     D. Quý tộc mới.

Câu 9: Điểm tiến bộ của Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ

A. Khẳng định quyền con người, quyền công dân, chủ quyền của nhân dân

B. Xóa bỏ sự bóc lột của công nhân và nhân dân lao động

C. Thừa nhận sự bình đẳng của người dân da đỏ

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ

Câu 10: Trong các biện pháp sau của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho nông dân?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

B. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu.

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.

D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân.

Câu 11. Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để?

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.

B. Cách mạng lật đố chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.

D. Cách mạng đã đạt tới đinh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

Câu 12. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông

C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Trình bày thành tựu giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ X-XV.

Câu 2 (2,0 điểm).Trong các thế kỷ XVI-XVIII ở nước ta đã diễn ra những cuộc chiến tranh phong kiến nào? Hậu quả?

Câu 3 (2,0 điểm).Nêu ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp.

Câu 4 (1,5 điểm).Tại sao cuộc nội chiến Mĩ (1861-1965) được coi là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ?

Đáp án đề thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B D D C D B C D A A B D

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

1

Trình bày thành tựu giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ X-XV.

1.5

- Năm 1070, Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn miếu, năm 1075 cho tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành

0.5
- Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV, nền giáo dục Nho học dần được hoàn thiện 0.5
- Thời Lê sơ, qui chế giáo dục được hoàn thiện, 1484 nhà nước cho dựng bia tiến sĩ 0.5
2 Trong các thế kỷ XVI-XVIII ở nước ta đã diễn ra những cuộc chiến tranh phong kiến nào? Hậu quả? 2.0

* Các cuộc chiến tranh phong kiến:

- Chiến tranh Nam – Bắc triều

0.5
- Chiến tranh Trịnh – Nguyễn 0.5

* Hậu quả:

- Chế độ phong kiến bị suy yếu, khủng hoảng

0.5
- Đất nước bị chia cắt, đời sống nhân dân cực khổ ... 0.5
3 Nêu ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp. 2.0
- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. 0.5
+ Lật đổ tận gốc chế độ phong kiến chuyên chế, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 0.5
+ Xóa bỏ những cản trở đối với sự phát triển của công thương nghiệp, thống nhất thị trường dân tộc. 0.5
- Làm lung lay chế độ phong kiến ở châu Âu, mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ. 0.5
4 Tại sao cuộc nội chiến Mĩ (1861-1965) được coi là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ? 1.5
Cuộc nội chiến Mĩ (1861-1865) là cuộc cách mạng tư sản vì:- Do giai cấp tư sản và tầng lớp trại chủ miền bắc lãnh đạo 0.5
- Bùng nổ do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất cũ (chế độ nô lệ ở miền Nam) 0.5
- Kết quả: xóa bỏ chế độ nô lệ, đưa nền kinh tế TBCN phát triển ở miền nam nước Mĩ, tạo điều kiện cho kinh tế Mĩ phát triển mạnh vào cuối thế kỷ XIX

0.5

.................................

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các đề thi khác tại file dưới đây!

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2019 - 2020 Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 10 môn Sử mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2019 - 2020 Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 10 môn Sử , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn