Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2019 - 2020 4 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2019 - 2020 4 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử

  • Admin
  • 29-04-2021
  • 205 view

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2021 - 2021 gồm 4 đề thi, có bảng ma trận, hướng dẫn chấm và đáp án kèm theo. Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Nhờ đó, các em chuẩn bị sẵn sàng kiến thức cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đây cũng chính là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo, ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, thầy cô và các em có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, Toán. 

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử năm 2021 - 2021

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Cấp độ, Tên chủ đề (chương, bài…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Cộng
Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII. Chúa Nguyễn khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp.   Tư tưởng tôn giáo ở các thế kỉ XVI-XVIII.        
Số câu : số điểm:Tỉ lệ: SC: 1c
SĐ: 0,25 đ
TL: 2,5%
  SC: 1c
SĐ: 0,25 đ
TL:2,5%
      Số câu: 2
số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%2. Phong trào Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ đánh bại quân Xiêm. Quang Trung đại phá quân Thanh 1789. Quang Trung đại phá quân Thanh 1789.     Giải thích được vì sao Quang Trung tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu.  
Số câu:
số điểm:
Tỉ lệ:
SC: 1c
SĐ: 0,25 đ
TL: 2,5%
SC: 1/2c
SĐ: 2 đ
TL: 20%
SC: 3c
SĐ: 0,75 đ
TL: 7,5%
    SC: 1/2c
SĐ: 2 đ
TL: 20%
Số câu: 5
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
Số câu:
số điểm:
Tỉ lệ:
             


3. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.
Nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long. Nhà Nguyễn lập lại chế độ PK tập quyền.     Kết nối các sự kiện lịch sử.    
Số câu:
số điểm:
Tỉ lệ:
SC: 1c
SĐ: 0,25 đ
TL:2,5%
SC: 2c
SĐ: 3,25 đ
TL: 32,5%
    SC: 1c
SĐ: 1đ
TL: 10%
  Số câu: 4
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
SC: 4c
SĐ:1đ
TL:10%
SC: 3,5c
SĐ:6,25đ
TL:62,5%
SC: 3c
SĐ:0,75đ
TL:7,5%
  SC: 1c
SĐ:1đ
TL:10%
SC: 1/2c
SĐ:2đ
TL:20%
SC: 11
SĐ: 10
Tỉ lệ: 100%

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

PHÒNG GD & ĐT….

TRƯỜNG: TH-THCS…..

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2021
ÔN LỊCH SỬ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I.TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Từ câu 1 đến câu 9 mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 1: Ở Đàng trong chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng để:

A. lập làng, lập ấp phục vụ nhân dân.
B. khẩn hoang mở rộng vùng cai trị.
C. tăng cường thế lực của tầng lớp quan lại địa chủ với việc chiếm dụng nhiều đất đai.
D. củng cố cơ sở cát cứ.

Câu 2: Ở các thế kỷ XVI – XVII, tư tưởng, tôn giáo nào vẫn được chính quyền đề cao?

A.Nho giáo.
B. Phật giáo
C. Đạo giáo.
D. Thiên chúa giáo.

Câu 3. Nơi Nguyễn Huệ đã chọn làm trận địa đánh quân xâm lược Xiêm là:

A. Sông Bạch Đằng 
B. Sông Như Nguyệt
C. Rạch Gầm-Xoài Mút
D. Chi Lăng –Xương Giang.

Câu 4. Trong 5 ngày đêm ,Quang Trung đã quét sạch ……quân Thanh.

A. 26 vạn
B. 27 vạn
C. 28 vạn
D. 29 vạn.

Câu 5: Vua Quang Trung dung chữ gì để làm chữ viết chính thức cho đất nước?

A. Chữ Hán.
B. Chữ Nôm.
C. Chữ Nôm và chữ Hán.
D. Chữ Quốc ngữ.

Câu 6. Để khôi phục nền kinh tế nông nghiệp, vua Quang Trung đã ban hành:

A. Chiếu khuyến khích kinh tế.
B. Chiếu phát triển đất nước
C. Chiếu khuyến nông.
D. Chiếu lập học.

Câu 7. Năm 1815,nhà Nguyễn đã ban hành luật

A. Hồng Đức
B. Gia Long
C. Hình luật
D. Hình thư.

Câu 8. Điền vào chỗ chấm:

Dưới thời Nguyễn ,nước ta chia làm …………….

A. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
B. 32 tỉnh và một phủ trực thuộc.
C. 31 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
D.33 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

Câu 9: Nối thời gian cột A với sự kiện cột B sao cho phù hợp.

Cột A Ghép nối Cột B
1. Hạ thành Quy Nhơn

1 với…

2 với…

3 với…

4 với…

A. 1777.
2. Lật đỗ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong B. 1773.
3. Đánh tan quân xâm lược Xiêm C. 1789.
4. Đánh tan quân xâm lược Thanh D. 1785.

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. (4 điểm) Vua Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789) như thế nào? Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu?

Câu 2. (3 điểm) Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào?

Đáp án môn Lịch sử lớp 7 học kì 2

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm):

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 9
Đáp án D A C D
Câu Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 1B, 2A, 3D, 4C
Đáp án B C B A

B/ Tự luận: (7 điểm)

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(4đ)

*Vua Quang Trung đã đại phá quân Thanh (năm 1789):

- Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc.

- Đến Nghệ An, Quang Trung tuyển thêm quân và mở cuộc duyệt binh lớn.

- Đến Thanh Hóa, Quang Trung tiếp tục tuyển quân và làm lễ tuyên thệ.

- Từ Tam Điệp, Quang Trung chia làm 5 đạo tiến quân ra Bắc.

- Đêm 30 Tết, quân ta tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu.

- Đêm mùng 3 Tết, quân ta tấn công đồn Hà Hồi, quân giặc hạ khí giới.

- Mờ sáng mùng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh đại bại.

- Trưa mùng 5 Tết, vua Quang Trung tiến vào Thăng Long.

* Vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỷ dậu vì:

- Lợi dụng sự chủ quan,kiêu ngạo của địch,khi chúng chiếm được Thăng Long một cách dễ dàng.
- Đánh đòn bất ngờ lớn đối với quân địch khi đang vào dịp Tết Kỷ Dậu,chúng đang vui vẻ đón Tết. Quang Trung cũng phán đoán: quân Thanh sẽ nghĩ quân ta cũng phải ăn Tết nên cứ thanh thản không phòng thủ .Từ đó mà quân ta thừa cơ ra đòn chớp nhoáng tấn công toàn diện và giành chiến thắng vào dịp Tết Kỉ Dậu

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25

 

 

0,5

 

1,5

Câu 2

(3đ)

 

 

 

 

 

- Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.

- Năm 1806, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế.

- Năm 1815, Nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

- Năm 1831-1832, nhà Nguyễn chia nước ta làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc.

- Nhà Nguyễn cho xây dựng thành trì vững chắc, lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau để củng cố quân đội.

- Ngoại giao: Nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh, khước từ mọi tiếp xúc của các nước phương Tây.

0,5 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

0,5

...........

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2019 - 2020 4 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2019 - 2020 4 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn