Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

  • Admin
  • 13-04-2021
  • 322 view

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 gồm 7 đề thi, có đáp án kèm theo giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện. Đồng thời, cũng giúp rèn luyện và nâng cao kỹ năng học tiếng Anh của mình lên đáng kể.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 kèm theo những hình ảnh mô tả sinh động sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ và ôn tập lại kiến thức đã học, đánh giá năng lực của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi. Bên cạnh môn Toán, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử - Địa lý, Khoa học lớp 5.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG TH & THCS ……..

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2021 -2020
Môn: Tiếng Anh Lớp 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề)

PART I . LISTENING (20 minutes)

Task 1: Listen and tick (Nghe và đánh dấu (✓) )


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Task 2: Listen and number. (Nghe và đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5)


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Task 3: Listen and match. (Nghe và nối các số với các bức tranh)


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Task 4. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C)

1. Voice 1: What would he like to be in the future ?

Voice 2: He'd like to be a ___________ .

A. doctor
B. writer
C. teacher

2. Voice 1: What does she do in her free time ?

Voice 2: She ___________ .

A. goes skating
B. go fishing
C. go shopping

3. Voice 1: Don't play with the ___________!

Voice 2 : Ok, I won't.

A. stove
B. matches
C. knife

4. Voice 1: What's the matter with you?

Voice 2: I have a ___________.

A. toothache
B. headache
C. sore throat

5. Voice 1: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?

Voice 2 : I'd like to visit ___________ .

A. Bai Dinh Pagoda
B. Hoa Lu Temple
C. Yen Tu Mountain

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Task 5: Look and read. Put a tick ✓(True) or a cross X ( false) in the box.

(Đọc và đánh dấu (✓) nếu câu đó đúng, dấu (x) nếu câu đó sai vào ô trống)


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Task 6: Read the text and write T (True) or F (False).

(Đọc đoạn văn và viết (T) nếu câu đó đúng, hoặc (F) nếu câu đó sai vào ô trống)


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

My name is Lien. Last summer holiday, I went to Van Don and visited Cai Bau Pagoda in Quang Ninh Province. I went there by car with my family. The pagoda is near the Bai Dai Beach. It’s bigger and more beautiful than I expected. I liked the pagoda a lot. The visit helped me to learn more about the heroes of Tran dynasty and the history of Vietnamese people.

  Statements

T/ F

1.

Last summer holiday, Lien visited Cai Bau Pagoda in Quang Ninh Province.

 

2.

The pagoda is smaller than she expected.

 

3.

She didn't like the pagoda.

 

4.

The visit helped her to learn more about the heroes of Tran

dynasty and the history of Vietnamese people.

 

Task 7. Look at the pictures and the letters. Write the words.

(Nhìn tranh và sắp xếp các con chữ thành từ đúng)


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Task 8: Look at the pictures. Reorder the words to make sentences.

(Nhìn tranh và sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu đúng)


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

PART III. SPEAKING

Task 9:

1. Getting to know each other

2. Talking about actions.

3. Describing the picture

SPEAKING TEST

Greeting and test taker’s name check.

The examiner says: My name is….. It’s nice to talk to you today.

Part 1: Getting to know eachother below:

1. What's your name?

2. How do you spell your name?

3. How are you today?

Part 2: Talking about actions.

The test talker is given a card in which there is a set actions. The examiner tells the test talker to pick one and answer the following questions

1. who’re they?

2. What are they doing?

3. What do you do in your free time?

4. Where do you ................?

Part 3: Describing the picture.

The examiner says: Now you have 30 seconds to look at one picture.


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5


 Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2021 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

The examiner asks 3 questions below:

1. Who is she/he?

2. What’ll the weather be like in……?

3. What’s your favourite weather?

Follow – up question: Where will you go on nice days?

Đáp án - Biểu điểm đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Toàn đề kiểm tra có 40 ý, 10 điểm. Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm

PART I . LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and tick (Nghe và đánh dấu (✓)

1-c
2-b
3- b
4-b
5- a

Question 2: Listen and number. (Nghe và đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 )

a-2
b-3
c-1
d-5
e-4

Question 3: Listen and match. (Nghe và nối các số với các bức tranh)

1-b
2-a
3-d
4-c
5- e

Question 4. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C)

1-C
2- A
3-C
4-B
5-B

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick (True) or cross ( false) in the box

(Đọc và đánh dấu (✓) nếu câu đó đúng, hoặc đánh dấu (x) nếu câu đó sai vào ô trống )

1 ✓ 
2 x
3 x
4 ✓

Question 6: Read the passage and complete the sentences

1 T
2 F
3 F
4 T

Question 7. Look at the pictures and the letters.Write the words.

(Nhìn tranh và sắp xếp các con chữ thành từ đúng)

1. biscuits
2. pilot
3. toothache
4.museum

Question 8: Look at the pictures . Reorder the words to make sentences.

( Nhìn tranh và sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu đúng)

1. She would like to be a doctor in the future.
2. I'd like rice, fish and lemonade, please.
3. How can I get to the stadium?
4. It will be sunny and cloudy tomorrow.

Question 9: the answers varied.

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 7 đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 5 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn