Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

  • Admin
  • 08-02-2021
  • 147 view

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo. Với đầy đủ các dạng Toán cơ bản trong chương trình Toán lớp 6, giúp các em học sinh ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối năm sắp tới.

Thông qua các đề thi này các em sẽ nắm được cấu trúc ra đề thi, củng cố kiến thức để tự tin bước vào kì thi học kì 2 đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh môn Toán các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Ngữ văn lớp 6.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2010

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hiệu
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
bằng:

A. - 4 B. 4 C. -3 D. 3

Câu 2: Kết quả của phép tính
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
là:

A. 10 B. 18 C. 36 D. 8

Câu 3: Tìm x, biết
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
:

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

Câu 4: Kết luận nào sau đây đúng?

A. Hai góc kề nhau có tổng số số đo bằng 90º

B. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 90º

C. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90º

D. Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa có tổng số đo bằng 90º

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức một các hợp lý

a,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
b,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
c ,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2: Tìm x, biết:

a,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
b,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3: Cô giáo có tổng cộng 30 chiếc kẹo. Cô phát cho Hạnh
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
số kẹo. Sau đó cô giáo phát cho Hà
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
số kẹo còn lại. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

a, Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?

b, So sánh các góc
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

c, Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Bài 5: Chứng minh rằng:
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

I . Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
A B A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
b,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
c,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 2:

a,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
b,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bài 3:

Số kẹo cô giáo đã phát cho Hạnh là:
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
chiếc kẹo

Số kẹo cô giáo còn lại sau khi phát cho Hạnh là: 30 - 5 = 25 chiếc kẹo

Số kẹo cô giáo đã phát cho Hà là:
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
chiếc kẹo

Vậy số kẹo cô giáo còn lại là: 30 - 5 - 10 = 15 chiếc kẹo

Bài 4:

Học sinh tự vẽ hình

a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Ot

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy. Suy ra:


 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
nên
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

c, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy,
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán
nên tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Bài 5:


 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Suy ra
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán


 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

Vậy
 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2021 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán

.............

Mời bạn đọc cùng tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 3 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn