Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

  • Admin
  • 24-02-2021
  • 212 view

Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập và củng cố lại các kiến thức đã được học của môn Tiếng Anh. NVAD.biz hy vọng với việc ôn tập kỹ Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh sẽ giúp các em tự tin và dành điểm số cao nhất trong kỳ thi học kỳ 2 tới đây. Chúc các em ôn tập tốt!

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2016 - 2021

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 3

Đề 1

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)


 Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)


 Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)


 Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Lời bài nghe

Question 1. Listen and number. (1 pt)

1. A: Where’s the dog?

B: It’s under the table.

2. A: What are you doing?

B: I am listening to music.

3. A: What’s the weather like?

B: It’s rainy.

4. A: Do you have a goldfish?

B: Yes, I do.

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1pt).

1. There is a living room

2. There are five books on the table.

3. I like robots.

4. I’ve got four cats.

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

1. A: Do you like planes?

2. B: No, I don’t.

2. I like ships.

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

1. Laura: What is the weather like?

Jimmy : It’s windy.

2. Lilly: What are they doing?

John: They’re flying kites.

3. Mary: What pets do you have?

Peter : I have two dogs.

4. Jane: What toys do you like?

Tom: I like yo-yos.

Question 5. Listen and complete. (1pt)

My name is Quan.Today my family (1) _is__at home.We are in the living room. My father is (2)___watching ____TV. My mother is (3)_playing___ the piano. My brother is (4) ___listening___to music and I am singing.

Đề 2

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)


 Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Question 2. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)


 Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Question 3. Listen and tick. (2 pt)


 Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 1: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0,25 đ

1. There is a garden in front of the house. 3. There is a kitchen.

2. A: This is my bedroom. 4. The bathroom is big.

B: Oh, it’s nice

Đáp án: A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Question 2: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ

0. I have a parrot.

1. Do you have a teddy bear? - > Yes, I do

2. My brother has a goldfish.

3. Nam has a plane.

4. What toys do you like? -> I like ships.

Question 3: (2.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.5 đ

1. A. What are they doing? -> They are playing kites.

2. B. What’s the weather like? -> It’s sunny.

3. A. They are playing hide and seek.

4. A. How old is your sister? -> She’s eleven.

Question 4:(1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ

1. There are two posters on the wall. 2. The balls are under the bed.

3. I have a dog. 4. My sister has two rabbits

Question 5: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. is 2. robots 3.has 4. listening 5. toys

Question 6: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. home 2. kitchen 3. watching 4. Linda 5. cleaning

Question 7: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. car 2. doll 3. rabbit 4. cat

Question 8: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. There are four doors.

2. I have a robot.

3. He has two brothers.

4. She is playing the piano.

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3) Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn