Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

 • Admin
 • 21-02-2021
 • 311 view

NVAD.biz xin gửi đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8. Đây là đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào của học sinh và tuyển chọn học sinh giỏi.

Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức môn Toán chuẩn bị cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8, đồng thời là tài liệu để quý thầy cô giáo tham khảo phục vụ cho việc biên soạn đề thi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán

ĐỀ SỐ 1

UBND THỊ XÃ …………
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20... - 20...
Thời gian làm bài: 60 phút.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hai đa thức:


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

 1. Tính
   Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
  ;
   Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
 2. Tính
   Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

   Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

Câu 2 (2,0 điểm). Rút gọn biểu thức:

a)
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

b)
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

Câu 3 (2,0 điểm).

Tìm x, y, z, biết:
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm, AC = 4cm. Gọi AM là đường trung tuyến của tam giác
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

 1. Tính BC.
 2. Chứng minh AB = CD, AB // CD.
 3. Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.

Câu 5 (1,0 điểm).

Tìm nghiệm của đa thức
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

Hướng dẫn chấm Đề số 1

UBND THỊ XÃ ………

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 8
Năm học: 20.. - 20..
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

Câu 1 (2,0đ)

a)
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(1,0đ)
b)
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5đ)

 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5đ)

Câu 2 (2,0đ)

a)
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(1,0đ)

b)
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

(1,0đ)

Câu 3 (2,0đ)

Từ
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5đ)

 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(1,0đ)

 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5đ)

Câu 4 (3,0đ)


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,25đ)
a) Tính được BC = 5cm (0,75đ)
b) Chứng minh 
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5đ)
Chứng minh AB//CD (0,5đ)

 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
 
Chứng minh EM = CD, EM // CD (0,5đ)
Chứng minh
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5đ)

Câu 5 (1,0đ)

Ta có
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5đ)

 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
với mọi giá trị của x nên
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
với mọi giá trị của x ⇒ Đa thức f(x) không có nghiệm.
(0,5đ)

ĐỀ SỐ 2

PHÒNG GD&ĐT………

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn Toán - LỚP 8

Thời gian: 90 phút
(không tính thời gian phát đề)

Bài 1. (2.5 điểm) Làm tính nhân:

a) 2x(x2 – 3 x + 5)

b) (x – 2)(x + 2)

c) (x + 2y)2

Bài 2: ( 2.0 điểm) Tìm x, biết:

a) 6x(4x – 3) + 8x(5 – 3x) = 44

b) 9x2 - 6x + 1 = 0

Bài 3: (2.0 điểm) Tính nhanh giá trị mỗi biểu thức sau:

a) 1992

b) 53

c) 572 + 114.43 + 432

5434 - (152 - 1)(152 + 1)

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, vẽ BD vuông góc với BC sao cho BD = CB.

a) Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?

b) Biết AB = 5cm. Tính CD.

Bài 5. (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức: xn – 2 (x2 + 2y2) – y2(2xn – 2 + yn – 2)

Đáp án và biểu điểm Đề số 2

Bài 1

a) 2x(x2 – 3 x + 5) = 2x3 – 6x2 + 10x (0,5 điểm)

b) (x – 2)(x + 2) = x2 – 2x + 2 x – 4 = x2 – 4 (0,5 điểm)

c) (x + 2y)2 = x2 + 2.x.2y + (2y)2
  = x2 + 4xy + 4y2 (1,0 điểm)

Bài 2

6x(4x – 3) + 8x(5 – 3x) = 44 

=> 24x2 – 18x + 40 x - 24x2 = 44 (0,5 điểm)

=> 22x = 44 (0,5 điểm)

=> x = 2 (0,5 điểm)

Biến đổi được từ 9x2 - 6x + 1 = 0

(3x - 1)2 = 0 => x=1/3 (0,5 điểm)

Bài 3

a) 1992 = (200 - 1)2 = 2002 –2 .200.1+ 12 = 40000 – 400 = 39600 (0,5 điểm)

b) 47.53 = (50 - 3)(50 + 3) = 502 - 32 = 2500 - 9 = 2491 (0,5 điểm)

c) 572 + 114.43 + 43

= 572 + 114.43 + 432

= (57 + 43)2 = 1002 = 10000 (0,5 điểm)

d) 5434 - (152 - 1)(152 + 1) = 5434 - (154 - 12) = 154 _ 154 + 12 = 1 (0,5 điểm)

Bài 4

Vẽ đúng hình (0,5 điểm)


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

a) Ta có:
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
vuông cân tại A nên: ACB = ABC = 45o

Ta có:
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
vuông cân tại B nên: BCD = BDC = 45o

⇒ ABC = BCD = 45o mà hai góc ở vị trí so le trong

⇒ AB // CD

⇒ Tứ giác ABDC là hình thang (1,0 điểm)


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán

⇒ Hình thang ABDC là hình thang vuông (0,5 điểm)

b) Dựa vào định lý pytago tính được BC =
 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5 điểm)

Dựa vào định lý pytago tính được CD = 10 cm (0,5 điểm)

Bài 5


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
(0,5 điểm)


 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán
 (0,5 điểm)

 

............................................

Tải tài liệu để xem thêm mẫu đề Toán lớp 8

Trên đây là tất cả những gì có trong Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn