Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức Ôn tập chương I môn Toán lớp 8

Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức Ôn tập chương I môn Toán lớp 8

  • Admin
  • 29-05-2021
  • 203 view

Nhằm đem đến cho các bạn học sinh lớp 8 có thêm nhiều tài liệu học tập NVAD.biz giới thiệu tài liệu Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức.

Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức là tài liệu tổng hợp các kiến thức, các dạng bài tập cơ bản của chương I về phép nhân và phép chia các đa thức. Với tài liệu này sẽ giúp cho các bạn lớp 8 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức khi học đến chương này. Ngoài ra bạn đọc tham khảo thêm bài tập về hằng đẳng thức. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức

I. Nhân đơn thức với đa thức - nhân đa thức với đa thức

a) (x2–1)(x2+ 2x)

b)(2x-1)(3x + 2)(3 – x)

c) (x +3)(x2+ 3x – 5)

d) (x +1)(x2 – x +1)

Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:

a) -2x3y(2x2 –3y + 5yz)

b) (2x3-3x -1).(5x + 2)

c) (x –2y)(x2y2- xy + 2y)

d) (x2-2x + 3).(x - 4)

e)(x– y)(x2 + xy + y2)

Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (x -y)(x4+ x3y + x2y2 + xy3 + y4) = x5 - y5

b) (x + y)(x4 - x3y + x2y2 - xy3 + y4) = x5 + y5

c) (a + b)(a3 - a2b + ab2 - b3) = a4 - b4

d) (a +b)(a2- ab + b2) = a3 + b3

Bài 4. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:

a) A= (x - 2)(x4 + 2x3 + 4x2 + 8x +16) với x = 3 . 

b) B =(x +1)(x7- x6 + x5 - x4 + x3 - x2 + x -1) với x = 2 .

c) C =(x +1)(x6- x5 + x4 - x3 + x2 - x +1) với x = 2 .

d) D= 2x(10x2 - 5x - 2) - 5x(4x2 - 2x -1) với x = -5 .

Bài 5. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:

a) A =(x3- x2y + xy2 - y3)(x + y) với x = 2, y =
 Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức Ôn tập chương I môn Toán lớp 8
 

b) B =(a -b)(a4 + a3b + a2b2 + ab3 + b4) với a = 3,b = -2 .

c) C =(x2- 2xy + 2y2)(x2 + y2) + 2x3y - 3x2y2 + 2xy3 với x =
 Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức Ôn tập chương I môn Toán lớp 8
và y =
 Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức Ôn tập chương I môn Toán lớp 8

Bài 6. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

a) A = (3x + 7)(2x + 3) - (3x - 5)(2x +11)

b) B =(x2- 2)(x2 + x -1) - x(x3 + x2 - 3x - 2)

c) C = x(x3 + x2 - 3x - 2) - (x2 - 2)(x2 + x -1)

d) D = x(2x +1) - x2(x + 2) + x3 - x + 3

e) E =(x +1)(x2- x +1) - (x -1)(x2 + x +1)

Bài 7. * Tính giá trị của đa thức:

a)P(x)= x7 - 80x6 + 80x5 - 80x4 + ... + 80x +15 với x = 79

b) Q(x) =x14-10x13 +10x12 -10x11 + ... +10x2 -10x +10 với x = 9

c) R(x) =x4-17x3 +17x2 -17x + 20 với x = 16

d) S(x) =x10-13x9 +13x8 -13x7 + ... +13x2 -13x +10 với x = 12

II. Hằng đẳng thức

Bài 1. Điền vào chỗ trống cho thích hợp:

a. x2 + 4x + 4 = ..........

b) x2 - 8x +16 = ..........

c) (x + 5)(x - 5) = ..........

d) x3 +12x2 + 48x + 64 = ......

e) x3 - 6x2 +12x - 8 = ......

f) (x + 2)(x2 - 2x + 4) = ....

g. (x - 3)(x2 + 3x + 9) = .......

h) x2 + 2x +1 = ......

i) x2 –1 = ......

m) 16x2 –8x +1 = ......

k) x2 + 6x + 9 = .......

l) 4x2 – 9 = .......

n) 9x2 + 6x +1 = .......

o) 36x2 + 36x + 9 = ......

p) x3 + 27 = .....

Bài 2; Thực hiện phép tính

a. (2x + 3y)2

b) (5x y)2'

c) (2x +y2)3

Bài 3. Tính giá trị biểu thức bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:

a) A =x3+ 3x2 + 3x + 6 với x = 19

b) B = x3 - 3x2 + 3x với x = 11

Bài 4. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:

a)(2x+ 3)(4x2 - 6x + 9) - 2(4x3 -1)

b) (4x -1)3 - (4x - 3)(16x2 + 3)

c) 2(x3+y3) - 3(x2 + y2) với x + y = 1

d) (x +1)3 - (x -1)3 - 6(x +1)(x -1)

Bài 5. Giải các phương trình sau:

a) (x-1)3 + (2 - x)(4 + 2x + x2) + 3x(x + 2) = 17

b) (x +2)(x2- 2x + 4) - x(x2 - 2) = 15

c) (x- 3)3 - (x - 3)(x2 + 3x + 9) + 9(x +1)2 = 15

d) x(x -5)(x + 5) - (x + 2)(x2 - 2x + 4) = 3

Bài 6. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

a. A= 5x – x2

b. D =–x2+ 6x -11

c. B =x – x2

d. E =5- 8x - x2

e. C =4x – x2+ 3

f. F =4x -x2 +1

.................

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức Ôn tập chương I môn Toán lớp 8 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Các dạng bài tập về phép nhân và phép chia các đa thức Ôn tập chương I môn Toán lớp 8 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn