Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

 • Admin
 • 24-05-2021
 • 249 view

Minecraft được biết đến với tên gọi Những khối vuông kì diệu, do đó các khối hình có thể nói là vật liệu thô sơ và cần thiết nhất trong toàn bộ game.

Bài viết này sẽ tổng hợp cho bạn các cách tạo khối từ những khối đơn giản cho tới các khối mang tính thẩm mỹ hay bảo vệ an toàn cho bạn lựa chọn.


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft
Tải Minecraft cho PC


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft
Tải Minecraft cho Mac


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft
Tải Minecraft cho iOS

Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft
Tải Minecraft cho Android

Công thức chế tạo và công dụng từng loại khối trong Minecraft

1. Đá phát sáng (Glowstone)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng:

 • Dùng làm nguồn phát sáng tốt hơn đuốc lửa.
 • Dùng để làm tan băng, tuyết và có thể đặt được ở dưới nước.

Công thức: 4 bụi đá phát sáng

2. Khối tuyết (Snow Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, lưu trữ bóng tuyết, hoặc để tạo ra người tuyết.

Công thức: 4 quả bóng tuyết

3. Gạch đá (Stone Brick)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Đây là loại vật liệu xây dựng có độ bền cao.

Công thức: 4 đá

4. Khối gạch (Brick)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Đây là loại vật liệu xây dựng có độ bền cao.

Công thức: 4 viên gạch

5. Khối sa thạch (Sandstone)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Đây là loại vật liệu xây dựng, có độ bền kém.

Công thức: 4 sa thạch (cát)

6. Khối sa thạch mịn (Smooth Sandstone)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Đây là loại vật liệu xây dựng, có độ bền kém.

Công thức: 4 khối sa thạch

7. Đá sa thạch trang trí (Decorative Sandstone)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Đây là loại vật liệu xây dựng, dùng để trang trí.

Công thức: 2 nửa khối sa thạch

8. Khối vàng (Gold Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, hoặc gom lại để tiết kiệm không gian chứa đồ.

Công thức: 9 thỏi vàng

9. Khối kim cương (Diamond Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, hoặc gom lại để tiết kiệm không gian chứa đồ.

Công thức: 9 kim cương

10. Khối sắt (Iron Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu chế tạo hoặc gom lại để tiết kiệm không gian chứa đồ.

Công thức: 9 thỏi sắt

11. Khối Lapis Lazuli (Lapis Lazuli Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, hoặc gom lại để tiết kiệm không gian chứa đồ.

Công thức: 9 viên Lapis Lazuli

12. Khối ngọc lục bảo (Emerald Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, hoặc gom lại để tiết kiệm không gian chứa đồ.

Công thức: 9 viên ngọc lục bảo

13. Khối than (Coal Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng để đốt được rất lâu, làm vật liệu xây dựng, hoặc gom lại để tiết kiệm không gian chứa đồ.

Công thức: 9 viên than

14. Khối len (Wool Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: đây là vật liệu cơ bản, có thể lấy trực tiếp từ cừu.

Công thức: 4 sợi tơ

15. Giá sách (Bookshelf)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: dùng để trang trí, đặt bên cạnh bàn phù phép để tăng khả năng phù phép.

Công thức:

 • 6 khối gỗ
 • 3 sách

16. Khối âm thanh (Note Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: dùng để trang trí, phát ra 1 tiếng nhạc khi được kích hoạt.

Công thức:

 • 8 khối gỗ
 • 1 đá đỏ

17. Khối đất sét (Clay Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: vật liệu xây dựng cơ bản.

Công thức: 4 đất sét

18. Đèn bí ngô (Jack-O-Lantern)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng để chiếu sáng tốt hơn đuốc, có thể đặt dưới nước và làm tan băng tuyết.

Công thức:

 • 1 bí ngô
 • 1 ngọn đuốc

19. Thuốc nổ TNT


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng để tạo nổ, kích hoạt bằng cách châm lửa, hoặc dùng công tắc đá đỏ.

Công thức:

 • 5 thuốc súng
 • 4 cát

20. Bậc thang gỗ (Wooden Stairs)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Vật liệu xây dựng, dùng để tạo bậc thang trang trí.

Công thức: 6 khối gỗ.

21. Bậc thang đá/gạch (Stone Stairs)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Vật liệu xây dựng, dùng để tạo bậc thang trang trí.

Công thức: 6 khối đá/gạch.

22. Tường đá cuội (Cobblestone Walls)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Vật liệu xây dựng, dùng để trang trí hoặc ngăn cản quái vật/thú nuôi.

Công thức: 6 khối đá cuội hoặc đá rêu...

23. Khối đá đỏ (Block of Redstone)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí hoặc gom lại để tiết kiệm không gian chứa đồ.

Công thức: 9 đá đỏ.

24. Khối gạch Nether (Nether Brick)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, độ bền tốt.

Công thức: 4 gạch Nether.

25. Khối thạch anh (Block of Quartz)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng.

Công thức: 4 thạch anh địa ngục.

26. Khối thạch anh đục (Chiseled Quartz Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng.

Công thức: 2 nửa khối thạch anh.

27. Khối trụ cột thạch anh (Pillar Quartz Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng.

Công thức: 2 khối thạch anh.

28. Khối lúa mì (Hay Bale)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng để trang trí hoặc làm thức ăn cho ngựa.

Công thức: 9 bó lúa mì.

29. Đất sét màu (Stained Clay)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng.

Công thức:

 • 8 đất sét
 • 1 màu nhuộm

30. Kính màu (Stained Glass)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 8 khối kính
 • 1 màu nhuộm

31. Đá hoa cương (Granite)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 1 khối đá
 • 1 thạch anh địa ngục

32. Đá núi lửa Andesite


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

33. Đá hoa cương đánh bóng (Polished Granite)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 4 khối đá hoa cương

34. Khối Prismarine


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 4 mảnh Prismarine

35. Khối gạch Prismarine (Prismarine Bricks)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 9 mảnh Prismarine

36. Khối Prismarine sẫm (Dark Prismarine)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 8 mảnh Prismarine
 • 1 túi mực

37. Đèn lồng biển (Sea Lantern)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí hoặc chiếu sáng dưới nước.

Công thức:

 • 4 mảnh Prismarine
 • 5 tinh thể Prismarine

38. Khối chất nhờn (Slime Block)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí, tạo độ nảy khi nhảy vào. Chiều cao của độ nảy lên tùy thuộc vào khoảng cách trước khi bạn rơi vào nó.

Công thức:

 • 9 bóng chất nhờn

39. Đá rêu (Moss Stone)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 1 đá cuội
 • 1 rêu

40. Gạch đá rêu (Moss Stone Brick)


Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft

Tác dụng: Dùng làm vật liệu xây dựng, trang trí.

Công thức:

 • 1 gạch đá
 • 1 rêu

(Còn nữa)

Trên đây là một số công thức tạo khối cơ bản trong game Minecraft. Hy vọng với các công thức này, bạn sẽ tạo được cho mình các công trình đồ sộ trong game nhé. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Trên đây là tất cả những gì có trong Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Cách chế tạo các khối (block) trong game Minecraft, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn