Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn

Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn

 • Admin
 • 02-02-2021
 • 240 view

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên (Tập huấn csdl edu vn) là nơi giáo viên tập huấn Chương trình GDPT 2021 mới. Chi tiết cách đăng nhập, đăng xuất, lấy lại mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu như nào mời các thầy cô tham khảo bài viết dưới đây:

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống tập huấn giáo viên - ETEP

Lưu ý:

Hiện nay TOÀN BỘ TÀI KHOẢN CỦA CÁN BỘ CỐT CÁN HỌC MÔ-ĐUN 1 NĂM 2021 đã được gán Nội dung Mô-đun 2 để Thầy/Cô học tập.

Chú ý: trang đăng nhập là: taphuan.csdl.edu.vn.

Tất cả mật khẩu đã được trả về: Taphuan@2020 ("chữ T" viết hoa) vì vậy kính mời quý thầy Cô tham gia học tập.

Đối với trường hợp bổ sung, thay thế, Ban tổ chức đã và đang cấp tài khoản theo danh sách của các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Học viện Quản lý giáo dục.

Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Các tài khoản đã có trên Hệ thống Tập huấn là các tài khoản đã được tạo hoặc đã được sử dụng trên Hệ thống Tập huấn.

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/, màn hình hệ thống sẽ hiển thị như sau:


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập vào màn hình sau:

Trong đó:

 • Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống Tập huấn. Bạn có thể sử dụng để hiển thị thông tin mật khẩu tường minh thay vì các ký tự.
 • Đánh dấu vào Nhớ tôi nếu bạn muốn hệ thống lưu thông tin đăng nhập (gồm tài khoản và mật khẩu) sau khi bạn đăng nhập thành công, những lần đăng nhập sau bạn sẽ không phải nhập lại thông tin đăng nhập.
 • Click vào nút ĐĂNG NHẬP để truy cập vào hệ thống. Nếu thông tin đăng nhậpcủa bạn nhập đúng thì bạn đăng nhập thành công và bắt đầu sử dụng các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng nhập lại”.

 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Màn hình đăng nhập

Ngoài ra, bạn còn có thể đăng nhập với tài khoản trên hệ thống SSO. Tài khoản trên SSO là tài khoản mà các Học viên đã sử dụng và đăng ký:

Bước 1: Chọn “ĐĂNG NHẬP VỚI SSO”


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Đăng nhập với SSO

Bước 2: Điền thông tin vào màn hình đăng nhập qua SSO như sau:

 • Tài khoản: Tài khoản của bạn trên hệ thống SSO
 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống SSO
 • Click “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống Tập huấn
 • Hướng dẫn: Click vào “Hướng dẫn” để xem Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống SSO
 • Click “Quên mật khẩu” nếu bạn quên mật khẩu trên hệ thống SSO
 • Gọi tư vấn và hỗ trợ qua hotline: 18008000

 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Điền thông tin đăng nhập SSO

Với các tài khoản chưa có trên hệ thống Tập huấn và Hệ thống SSO hoặc không nhớ Tài khoản, có thể liên hệ trợ giúp thông qua Hotline 18008000 (phím số 2 - Miễn cước gọi)


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Tư vấn và hỗ trợ

Cách lấy lại mật khẩu Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Bước 1: Click vào đường dẫn (link) “Bạn đã quên mật khẩu?

Bước 2: Làm theo hướng dẫn như màn hình sau:

+ Nhập email của bạn: Nhập địa chỉ email bạn đã dùng để đăng ký/đăng nhập tài khoản truy cập hệ thống tập huấn, hoặc email được quản trị cấp cho tài khoản của bạn.

+ Click nút “Gửi mật khẩu”: Hệ thống sẽ gửi cho bạn một email bao gồm mật khẩu - Kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập, nếu không có trong thư mục email chính hãy kiểm tra thực mục Spam/Bulk của email.


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Đặt lại mật khẩu

Cách đăng xuất Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Sau khi đăng nhập thành công trên hệ thống, nếu muốn đăng xuất, bạn click vào tên của mình ở bên phải màn hình, chọn “ĐĂNG XUẤT”


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Đăng xuất

Cách thay đổi thông tin tài khoản Tập huấn csdl edu vn

Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, học viên phải cập nhật thông tin cơ bản của mình trên hệ thống. Màn hình cập nhật thông tin cá nhân như sau:


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Hồ sơ cá nhân

Cập nhật thông tin và các trường trong hồ sơ bao gồm:

Mã giáo viên (Nếu có): Đây là trường không bắt buộc, giáo viên có thể cập nhật mã (nếu có)

 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Dân tộc
 • Ngày sinh
 • Thư điện tử
 • Số điện thoại
 • Đơn vị
 • Trình độ chuyên môn/ Chuyên ngành đào tạo
 • Kinh nghiệm giảng dạy
 • Click “Lưu” để lưu các thông tin vừa cập nhật

Cập nhật ảnh đại diện

Bước 1: Click vào tên của mình trên góc phải màn hình, chọn “Tài khoản” 

Bước 2: Chọn “Hình đại diện” trên menu bên trái hoặc chọn biểu tượng “Hình đại diện” trên màn hình như sau:


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Hình đại diện

Bước 3: Click “Cập nhật” để chọn ảnh từ máy tính.


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Cập nhật

Bước 4: Chọn “Lưu” để hoàn thành việc tải ảnh đại diện


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Lưu

Cách thay đổi mật khẩu Chương trình Tập huấn csdl edu vn

Bước 1: Chọn “Thay đổi mật khẩu” trên menu bên trái hoặc biểu tượng mật khẩu trên màn hình như sau:


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Thay đổi mật khẩu

Bước 2: Thay đổi mật khẩu, trong đó:

● Mật khẩu hiện tại: Nhập mật khẩu hiện tại của bạn

● Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu bạn muốn thay đổi

● Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu bạn muốn thay đổi ở trên

● Click “Cập nhật” để lưu thông tin


 Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn
Đổi mật khẩu

Lưu ý:

- Nếu người dùng đăng nhập bằng SSO, sau đó thay đổi mật khẩu trên trang Tập huấn, việc thay đổi mật khẩu chỉ là thay đổi mật khẩu của người dùng trên trang Tập huấn, mật khẩu trên SSO không thay đổi.

Trên đây là tất cả những gì có trong Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng giáo viên Hướng dẫn đăng nhập Tập huấn CSDL.edu.vn , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn