Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

  • Admin
  • 30-01-2021
  • 150 view

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 tóm tắt kiến thức lý thuyết và một số bài tập ôn thi Toán lớp 7 nhằm hỗ trợ các em học sinh ôn tập môn Toán một cách bài bản và hiệu quả nhất.

Tài liệu bao gồm rất nhiều dạng bài tập khác nhau để các em vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập. Các nội dung kiến thức trong đề cương ôn tập đều bám sát vào kiến thức trong sách giáo khoa vì thế giáo viên có thể sử dụng các tài liệu này để giảng dạy cũng rất phù hợp và chất lượng. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề cương ôn tập cuối kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021

I. Lý thuyết đại số ôn tập học kì 1 Toán 7

Chương I. Số hữu tỷ - Số thực

- Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỷ.

- Các công thức lũy thừa của một số hữu tỷ.

- Tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỷ số bằng nhau.

- Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ.

- Khái niệm số vô tỷ, căn bậc hai.

Chương II. Hàm số và đồ thị

- Định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận.

- Các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận.

- Định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch.

- Các bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch.

- Khái niệm hàm số, giá trị của hàm số.

- Đồ thị hàm số y = ax.

II. Lý thuyết hình học thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

- Hai góc đối đỉnh, đường trung trực của đoạn thẳng

- Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

- Hai tam giác bằng nhau, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

- Viết giả thiết, kết luận của bài toán

III. Bài tập ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Bài 1. Thực hiện phép tính

a)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

b)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

c)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

d)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

Bài 2. Thực hiện phép tính


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

Bài 3. Thực hiện phép tính


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

Bài 4: Tìm x biết


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

Bài 5: Tìm x biết

a)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán
và x + y = -14

b)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán
và x - y = 8

Bài 6. Tìm x, y, z biết

a)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán
 và x + y + z = 56

b)
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán
 và
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

Bài 7. Tính diện tích của một hình chữ nhật biết các cạnh của nó tỷ lệ với 7; 5 và chiều dài hơn chiều rộng 8cm.

Bài 8. Tính chu vi của một tam giác biết 3 cạnh của nó lần lượt tỷ lệ với 7; 5; 3 và cạnh lớn nhất dài hơn cạnh bé nhất 12cm.

Bài 9: So sánh 2 số:
 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

Bài 10. Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỷ lệ là 4: 5 :6 . Số tiền lãi được chia tỷ lệ với số đóng góp. Tính tiền lãi của mỗi đơn vị biết rằng tổng số tiền lãi của đơn vị thứ hai và thứ ba hơn tiền lãi của đơn vị thứ nhất là 8,4 triệu đồng

Bài 11: Cho x,y là hai đại lượng tỷ lệ thuận, điền vào ô trống các số thích hợp

x

-1

-2

 

 

-0,5

5


 Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán

f

 

4

6

8

 

 

 

Bài 12: Biết 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4

a, Tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x.

b, Viết công thức biểu diển y theo x

c, Tính giá trị của y khi x= 9 ; x= 15

Bài 13: Hai lớp 7/1 và 7/2 lao động trồng cây, biết rằng số cây của hai lớp 7/1 và 7/2 tỷ lệ với 3; 5 và tổng số cây của hai lớp trồng được là 64 cây. Tính số cây của mổi lớp.

Bài 14: Tìm số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7/1, 7/2, 7/3, biết rằng số học sinh tiên tiến của ba lớp 7/1, 7/2, 7/3 tỷ lệ với 6; 5; 4 và tổng số học sinh tiên tiến của 3 lớp là 45 em.

Bài 15: Biết 18 công nhân xây xong ngôi nhà hết 75 ngày . Hỏi 15 công nhân (với cùng năng suất như nhau) xây xong ngôi nhà hết bao nhiêu ngày?

Bài 16: Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và khi x= 6 thì y= 10

a, Tìm hệ số tỷ lệ nghịch của y đối với x.

b, Hãy biểu diển y theo x .

c, Tính giá trị của y khi x= 5; x= 12.

Bài 17: Cho hàm số y = f(x) =2x -3

a, Tính f(-3); f(0,5); f(0).

b, Tìm x biết f(x) = 7.

Bài 18 : Cho hàm số y = f(x) =2x -2

a, Tính f(-2) ; f(0,5); f(2).

b, Tìm x biết f(x) = 14.

Bài 19: Cho hàm số y =ax (a khác 0)

a, Tìm hệ số a biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;4).

b, Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

Bài 20: Cho hàm số y =-2x

a, Vẽ đồ thị hàm số.

b, Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: M(-3;6) ,N(-2;-4), P(0,5;-1).

.................

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 Nội dung ôn tập học kì I lớp 7 môn Toán , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn