Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án

  • Admin
  • 02-05-2021
  • 1165 view

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 bao gồm cả file nghe và đáp án, với nhiều dạng câu hỏi. Giúp các em học sinh lớp 5 luyện tập và củng cố kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết hiệu quả. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm học 2015 - 2016

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án

Name: ..............................

School: .............................

Class: ...............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

NĂM HỌC: – Thời gian: 40 phút

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)


 Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

It's two o'clock in the afternoon. The weather is sunny. ................... .

What are you wearing? I'm wearing a blue skirt. ................... .

What are they doing? They are talking. ................... .

I was hot but she was cold. ................... .

There were some children but there weren't any teachers ................... .

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part 2: Reading and writing

Question 6.

1. to 2. playing 3. was 4. any

Question 7.

1. o_e 2. nk 3. o_s 4. u_e

Question 8.

1. boots 2. talking 3. photos 4. many

Question 9.

1. and 2. were 3. are 4. bride

I. LISTENING.

Question 1.

1. Shirt 2. Skirt 3. Scarf 4. Gloves 5. Jeans

Question 2.

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3.

1 - e 2 - d 3 - c 4 - b 5 - a

Question 4. 1. boots 2. three o'clock 3. tired

4. lion 5. women

Question 5. 1. seven 2. shirt 3. video

4. classroom 5. playground

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 Đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe và đáp án , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn