Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

  • Admin
  • 23-09-2021
  • 19 view
Mục lục bài viết:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2012 - 2013

MÔN THI: GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
LỚP: 9

MÔN THI: TOÁN

Bài 1: (2,0 điểm)

Tính:

 Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

Bài 2: (2,0 điểm)

Tính tổng:

 Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

Bài 3: (2,0 điểm)

Tìm ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất của hai số: a = 121212; b = 181818

Bài 4: (2,0 điểm)

Tính giá trị của A = (3x3 + 8x2 + 2)10 với

 Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

Bài 5: (2,0 điểm)

Tìm bốn chữ số cuối cùng của số: a = 52013

Bài 6: (2,0 điểm)

Tìm tất cả các cặp nghiệm nguyên của phương trình: (x - 2)(y + 1) = 8

Bài 7: (2,0 điểm)

Hình thang cân ABCD có hai đáy là AB và CD, cho AB = BC = 1/2CD. Tính gần đúng chu vi và diện tích hình thang biết AC = 4cm.


 Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

Bài 8: (2,0 điểm)

Cho bốn đường thẳng d1: y = -2x + 8; d2: y = -2x - 2; d3: y = 1/2x + 3; d4: y = 1/2x - 2. Bốn đường thẳng trên cắt nhau tại bốn điểm A; B; C; D.

a) Tìm tọa độ các điểm A; B; C; D.

b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trên.

Bài 9: (2,0 điểm)

Cho dãy số (un) có các số hạng:


 Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

a) Tính u10 (dạng phân số tối giản)

b) Tính gần đúng S = u1 + u2 + ... + u20

Bài 10 (2,0 điểm)

Cho hình vuông ABCD có cạnh 28cm. Vẽ nửa đường tròn đường kính hai góc phần tư đường tròn tâm A và B bán kính AB nằm trong hình vuông (hình vẽ). Tính hiệu diện tích hai hình 1 và 3. Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012 - 2013 Môn: Toán - Có đáp án , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn