Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán

  • Admin
  • 02-05-2021
  • 173 view

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9
Thời gian thi: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)


Bài 1:
(1,5 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức sau:


 Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán

Bài 2: (0,5 điểm)

Tìm 5 chữ số tận cùng của 1233072

Bài 3: (1,5 điểm)

a) Cho P(x) = 35x5 - x4 - 5x3 - 9x2 + 39x - 1. Tính M = P(2) + 2P(5) - P(3)?

b) Cho f(x) = 5x4 - 4x3 + 2x2 + 7x + 8 và g(x) = 3x - 1

Tìm số dư r và đa thức thương Q(x) khi thực hiện phép chia f(x) cho g(x).

Bài 4: (0,5 điểm)

Tính giá trị của biểu thức: T = cos210 + cos220 + cos230 + ... + cos2880 + cos2890

Bài 5: (1,0 điểm)

Tìm số chính phương có 4 chữ số sao cho hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau.

Bài 6: (0,5 điểm)

Tìm ước số chung lớn nhất (ƯCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của 1185180 và 1086415.

Bài 7: (1,25 điểm)

Cho quy trình sau (trên máy tính CASIO)


 Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán

Bấm liên tiếp n lần dấu "=" để được Un+5 (thực hiện quy trình trên kết thúc bằng dấu “=” là ta tính được U6)

a) Tính đúng các giá trị U6; U9; U10

b) Quy trình này tính U ncó công thức như thế nào?

Bài 8: (1,5 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 3,721cm ; BC = 4,728cm; góc ABC = 38o. Tính độ dài đường cao AH, trung tuyến AM và cạnh AC của tam giác ABC.

Bài 9. (1,25 điểm)

Cho ΔABC vuông tại B, cạnh BC = 20132014 cm; hai trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau. Tính CN?

Bài 10. (0,5 điểm) Cho


 Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán

Tính giá trị của biểu thức P = a1 + a2 + a3 + a4 + ... + a2013 + a2014 biết a1; a2; a3; a4; ...; a2013; a2014 là các số nguyên khác 0.

Download tài liệu để xem chi tiết.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn