Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Thái Bình năm học 2017 - 2018 Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Thái Bình năm học 2017 - 2018 Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 8 có đáp án

  • Admin
  • 27-05-2021
  • 222 view

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Thái Bình năm học 2021 - 2021 là tài liệu ôn thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 8 gồm nhiều dạng bài tập cơ bản và các mẫu câu thường dùng giúp học sinh cải thiện tốt các kỹ năng của mình. Mời các em học sinh cùng tải về Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 để luyện tập và làm quen với các dạng câu hỏi của cuộc thi Olympic Tiếng Anh lớp 8. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới nhé.

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 8

SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2021 - 2021

MÔN: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from

A pilot cannot fly by sight alone. In many conditions, such as flying at night and landing in dense fog, a pilot must use radar, an alternative way of navigating. Since human eyes are not very good at determining speeds of approaching objects, radar can show a pilot how fast nearby planes are moving. The basic principle of radar is exemplified by what happens when one shouts in a cave. The echo of the sounds against the walls helps a person determine the size of the cave. With radar, however, the waves are radio waves instead of sound waves. Radio waves travel at the speed of light, about 300,000 kilometres in one second. A radar set sends out a short burst of radio waves. Then it receives the echoes produced when the waves bounce off objects. By determining the tune it takes for the echoes to return to the radar set, a trained technician can determine the distance between the radar set and other objects. The word “radar” in fact gets its name from the term “radio detection and ranging”. “Ranging” is the term for detection of the distance between an object and the radar set. Besides being of critical importance to pilots radar is essential for air traffic control tracking ships at sea, and for tracking weather systems and storms.

Question 1: What is the mam topic of this passage?

A. Alternatives to radar B. The nature of radar

C. History of radar D. Types of ranging

Question 2: According to the passage, what can radar detect besides location of objects?

A. shape B. size C. speed D. weight

Question 3: The word “exemplified" in the passage can be replaced by ______.

A. “illustrated’ B. “specified ” C. “resembled” D. “justified”

Question 4: The word "shouts” in the passage most closely means ______.

A. “shoots” B. ‘"whispers” C. “exclaims” D". “yells”

Question 5: Which of the following words best describes the tone of this passage?

A. humorous B. argumentative C. explanatory D. imaginative

Question 6: According to the passage, the distance between a radar set and an object can be determined by______.

A. the term “ranging" used for detection of the distance between an object and the radar set

B,. the time it takes for the radio waves to produce echoes and bounce off the object

C. the tune it takes for a burst of radio waves to produce echoes when the waves bounce off the object

D. the time it takes for the echoes produced by the radio waves to return to the radar set

Question 7: Which type of waves does radar use?

A. radio B. sound C. tidal D. heat

Question 8: The word “tracking” in the passage most closely means______.

A. sending B. ranging C. repairing D. searching for

Question 9: Which of the following would most likely be the topic of the next paragraph?

A. A history of flying. B. Other uses of radar.

C. The technology used by pilots. D. Uses of some technology.

Question 10: What might be inferred about radar?

A. It was developed from a study of sound waves. C. It gave birth to the invention of the airplane.

C. It takes the place of a radio. D. It has improved navigational safety.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

Question 11: The rate of snow accumulation in the formation area are critical to the pace of glacial movement.

A to the B. movement C. are D. accumulation

Question 12: More murders are reported in December in the United States than for any other month.

A. are reported B. for C. More D. the

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Thái Bình năm học 2017 - 2018 Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 8 có đáp án mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Thái Bình năm học 2017 - 2018 Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 8 có đáp án , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn