Đoạn văn tiếng Anh viết về dự báo thời tiết (4 mẫu) Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh viết về dự báo thời tiết (4 mẫu) Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh

  • Admin
  • 16-04-2021
  • 309 view

Dự báo thời tiết là một bản tin rất thân thuộc mà chúng ta thường xem hằng ngày. Sau đây NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn Đoạn văn tiếng Anh viết về dự báo thời tiết.

Tài liệu bao gồm 4 đoạn văn mẫu, giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố vốn từ vựng về thời tiết và khí hậu. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh hay nhất

Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh - Mẫu 1

Tiếng Anh 

As the main news is over, this is time for the weather forecast of the weekend. Hanoi capital continue to get cold air which flows from the North, the temperature may drop under 15 degrees, so citizens should keep the bodies warm. There will be no rain for the next to days with a hope that the sunlight will come back on Monday. The area around Hanoi will also be affected by this cold air, but the temperature will be a little bit higher, about 18 to 19 degrees in the morning and 15 to 17 degrees in the evening. While the North of Vietnam is freezing like it is in the middle of the winter, the weather in Ho Chi Minh City is ideal for people to go out and enjoy the weekend. The realistic temperature on the roads will be high after 12PM, about 38 degrees, so citizens should only go out if needed. In the evening, there will be scattered shower so the atmosphere will be cool down. The next day will also be a sunny day, so people in Saigon can enjoy weekend at its best. Thank you for your attention, coming next is the daily Sport News.

Tiếng Việt 

Vậy là phần tin tức chính đã kết thúc, bây giờ là thời điểm cho bản tin dự báo thời tiết cuối tuần. Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón nhận không khí lạnh thổi từ phía Bắc, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 15 độ, vì vậy người dân nên giữ cho cơ thể ấm áp. Những ngày tiếp theo sẽ không có mưa với hy vọng rằng ánh mặt trời sẽ trở lại vào thứ hai. Khu vực xung quanh Hà Nội cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh này, nhưng nhiệt độ sẽ cao hơn một chút, khoảng 18 đến 19 độ vào buổi sáng và 15 đến 17 độ vào buổi tối. Trong khi miền Bắc Việt Nam bị đóng băng như đang ở giữa mùa đông, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh quả thật lý tưởng để mọi người ra ngoài và tận hưởng cuối tuần. Nhiệt độ thực tế trên các con đường sẽ cao sau 12 giờ, vào khoảng 38 độ, vì vậy người dân chỉ nên đi ra ngoài nếu cần thiết. Vào buổi tối, sẽ có mưa rào rải rác nên bầu không khí sẽ được làm mát lại. Ngày hôm sau cũng sẽ là một ngày nắng đẹp, nên mọi người ở Sài Gòn có thể tận hưởng cuối tuần một cách tốt nhất. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị, tiếp theo là tin tức thể thao thường nhật.

Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh - Mẫu 2

Vocabulary:

Forecast (n): Dự báo trước.

Vision (n): Tầm nhìn.

Heat (n): Nền nhiệt, sức nóng.

Liquid (n): Chất lỏng.

Shower (n): Mưa rào.

Latitude (n): Vĩ độ - Longitude (n): Kinh độ.

Urgent (adj): Khẩn cấp.

Shelter (n): Nơi ẩn nấp.

Tiếng Anh 

Hello everyone, this is the weather forecast in the East Sea area on Sunday, 22nd of September. The morning and afternoon will have beautiful weather with very little clouds; the vision will be over 10km. East wind strength falls in between 3 and 4 level creating a quite water surface. The heat may raise after 12PM with the temperature goes up to nearly 38 degrees, so please pay attention to your liquid consuming. At 3 PM there will be local shower from 16 to 18 degrees latitude with light wind, but the shower will not last long. At about 6 PM in the evening, there will be a low pressure area from 10 to 13 degrees latitude which causes shower and windstorm along the coast of the South East Sea. All boats need to pay attention when getting into this region and turn on urgent signal whenever needed. Heavy rain may appear after midnight, we recommend that all boats should find shelter and wait for the next morning when the rain stops. Residents near the sea coast also need to have preparation as the sea level may raise higher than usual with strong waves.

Tiếng Việt 

Xin chào mọi người, đây là bản tin dự báo thời tiết ở khu vực Biển Đông vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 9. Buổi sáng và buổi trưa sẽ có thời tiết đẹp với rất ít mây; tầm nhìn xa hơn 10km. Sức gió đông rơi vào khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 khiến mặt nước biển khá tĩnh lặng. Nền nhiệt có thể tăng sau 12 giờ với nhiệt độ lên đến gần 38 độ, vì vậy hãy chú ý đến việc tiêu thụ nước của bạn. Lúc 3 giờ chiều sẽ có mưa rào cục bộ từ 16 đến 18 độ vĩ với gió nhẹ, nhưng mưa rào sẽ không kéo dài. Vào khoảng 6 giờ chiều sẽ có một khu vực áp thấp từ 10 đến 13 độ vĩ độ gây ra mưa và gió bão dọc theo bờ Biển Đông. Tất cả các tàu thuyền cần chú ý khi vào khu vực này và bật tín hiệu khẩn cấp bất cứ khi nào cần thiết. Mưa lớn có thể xuất hiện sau nửa đêm, chúng tôi khuyên tất cả các tàu thuyền nên tìm nơi trú ẩn và đợi cho đến sáng hôm sau khi hết mưa. Cư dân gần bờ biển cũng cần phải có sự chuẩn bị vì mực nước biển có thể tăng cao hơn bình thường đi kèm với sóng mạnh.

Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh - Mẫu 3

Tiếng Anh 

Welcome back to the weather forecast channel, we are now watching the updated weather information from the Southern Meteorological Station. Today, the entire Southern area is predicted to be sunny, and the atmosphere will be dry with low moisture. Humidity will be around 30 to 45 percent. In Ho Chi Minh City, the lowest temperature is 27 to 29 degrees Celsius, and the highest temperature is in the range from 31 to 33 degrees Celsius. Although the statistics seem to be ideal, the actual outdoor temperature may be at approximately 38 degrees Celsius. Due to the low cloud density, there will be intense sunlight all day. The ultraviolet light index in Ho Chi Minh City will be around level 7 or 8 at midday. The harmful risk to the skin and eyes from UV is very high, so everyone needs to pay attention when we intend to go out at noon. The recommended UV protection is to apply SPF 30+ sunscreen, wear long pants and shirts, put on sunglasses and hat. Light rain may appear in the evening, so the atmosphere will become cooler. The rain will not last long, so it is an ideal time to go out after 7pm when the temperature is lower.

Tiếng Việt 

Chào mừng các bạn quay lại với kênh dự báo thời tiết, bây giờ chúng ta đang xem những thông tin được cập nhật từ đài khí tượng miền Nam. Hôm nay, toàn miền Nam được dự báo là sẽ có nắng, và bầu không khí sẽ khô ráo với mức ẩm thấp. Độ ẩm sẽ vào khoảng 30 đến 45 phần trăm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất sẽ vào khoảng 27 đến 29 độ C, và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 31 đến 33 độ C. Tuy số liệu có vẻ lý tưởng nhưng nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể sẽ vào khoảng 38 độ C. Do mật độ mây thấp nên cả ngày sẽ có nắng khá gắt. Chỉ số UV tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ ở mức 7 hoặc 8 vào lúc giữa trưa. Nguy cơ gây hại cho da và mắt từ tia cực tím rất cao, nên mọi người cần chú ý khi có ý định ra ngoài vào lúc trưa. Biện pháp bảo vệ khỏi tia cực tím được khuyến nghị là bôi kem chống nắng với SPF 30+, mặc quần và áo dài, đeo kính râm và đội mũ. Đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ nên bầu không khí sẽ trở nên mát mẻ hơn. Cơn mưa sẽ không kéo dài lâu, cho nên việc ra ngoài vào khoảng sau 7 giờ tối sẽ được xem là lý tưởng khi nhiệt độ đã xuống thấp hơn.

Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh - Mẫu 4

Tiếng Anh 

Ladies and gentleman, today is February 3, 2021 , and we are all following the weather forecast of the Northern Meteorological Station. From tomorrow, when the cold air begins to weaken, the temperature of the North will continue to increase slowly, but there is still a serious cold breath of air at night and early morning. There will even be thick fog and rain in most regions. The Northeast to Southeast blow’s strength will be at about level 2 or 3. Humidity will be in the range of 55 to 90 percent. The lowest temperature is at 12 to 15 degrees Celsius, and the highest temperature is at about 16 to 19 degrees Celsius. Tomorrow in Hanoi is expected to be a gloomy day with a lot of dark clouds, and there will be a little sunlight at the middle of the day. It will be a big chance of heavy rain in most of the streets in the evening, so people are encouraged to return home after work hours to avoid long - time traffic jams due to the bad weather. Children and older people should be kept warm enough to avoid illness caused by cold air. Right now we are coming to few minutes of advertisement before we return to the weather forecast in the South.

Tiếng Việt 

Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2021 , và chúng ta đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn ở tại khu vực miền Bắc. Kể từ ngày mai, khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục tăng chậm, tuy nhiên vẫn còn luồng không khí rét đậm về đêm và sáng sớm.Ở hầu hết các vùng thậm chí sẽ xuất hiện sương mù và có mưa. Sức gió Đông Bắc đến Đông Nam vào khoảng cấp 2 hoặc 3. Độ ẩm sẽ vào khoảng từ 55 đến 90 phần trăm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, và nhiệt độ cao nhất từ khoảng 16 đến 19 độ C. Cả ngày mai ở Hà Nội được dự báo là một ngày âm u với nhiều mây và sẽ chỉ có nắng nhẹ vào lúc giữa trưa. Có khả năng cao là trời sẽ mưa lớn trên hầu hết tuyến đường vào lúc chiều tối, vậy nên mọi người được khuyến khích trở về nhà sớm sau giờ làm để hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài do thời tiết xấu. Trẻ em và người lớn tuổi nên được giữ đủ ấm để tránh mắc phải những căn bệnh do không khí lạnh gây ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vài phút quảng cáo trước khi chúng ta quay lại với bản tin dự báo thời tiết của khu vực miền Nam.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đoạn văn tiếng Anh viết về dự báo thời tiết (4 mẫu) Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đoạn văn tiếng Anh viết về dự báo thời tiết (4 mẫu) Viết bài, bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn