Đoạn văn tiếng Anh viết về lớp học (4 mẫu) Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh viết về lớp học (4 mẫu) Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh

  • Admin
  • 02-05-2021
  • 219 view
Mục lục bài viết:
Đoạn văn tiếng Anh viết về lớp học là tài liệu rất hữu ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề thân thuộc trong cuộc sống.

 Đoạn văn tiếng Anh viết về lớp học (4 mẫu) Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh
Tài liệu gồm 4 mẫu bài khác nhau giúp các em học sinh tích lũy thêm nhiều từ vựng và cấu trúc câu phù hợp trong văn miêu tả tiếng Anh. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm đoạn văn tả ngày Tết bằng tiếng Anh, đoạn văn tiếng Anh viết về một thành phố mà em thích, đoạn văn tiếng Anh miêu tả căn phòng. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đoạn văn tiếng Anh viết về lớp học hay nhất

Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh - Mẫu 1

Tiếng Anh 

It is said that a good classroom creates friendly environment for student to learn and discover the world. It must be designed with wood desk and chair, large board, fan or air condition system, fresh atmosphere, as well as modern projector and other needed equipment. At the top of the board is always a photo of Ho Chi Minh. It’s a fundamental rule of every class so that students look up to their good example and learn from him. High tech devices are necessary for classroom because it is easier for teacher to apply new teaching method; moreover, student is more interested in studying through tablets. I want to describe in detail my classroom in primary school. Beside all the things I listed out, it is decorated with ornamental trees to create natural greenery. In the end of the room there are a lot of vivid picture, which pick up a child’s curiosity and imagination. The photos are about several topics in life like: wild animal, nature, universe, number and math,… Besides, there is often a clock hang on the wall. It consists of 1 door and 4 windows; therefore, we can save electricity from light and fan when opening all the windows. A classroom must be equipped with wastebasket, towel, bloom and mop in order for student to clean, tidy up their learning environment. Facility of a classroom has great effect on the way student’s think and behave. Hence, it is highly recommend that government construct more school and pay more attention on education.

Tiếng Việt 

Một phòng học tốt tạo nên môi trường thân thiện cho học sinh học tập và khám phá thế giới. Nó được trang bị bàn ghế gỗ, bảng lớn, quạt hay hệ thống máy lạnh, không khí trong lành, máy chiếu hiện đại và những công cụ cần thiết khác. Phía trên tấm bảng là hình Bác Hồ . Đó là quy tắc chung của mọi lớp học khi treo hình để nhắc học sinh ngưỡng mộ ông và học hỏi từ ông. Dụng cụ điện tử là cần thiết cho một lớp học bởi vì sẽ dễ dàng hơ cho giáo viên áp dụng phương pháp dạy học mới, hơn nữa học sinh hứng thú hơn trong học tập với máy tính bảng. Tôi muốn giới thiệu chi tiết hơn về phòng học ở trường cấp 1 của tôi. Ngoài những thứ tôi đã kể, nó được tô điểm bằng cây cảnh để tạo nên thiên nhiên xanh mát. Cuối lớp học có rất nhiều bức tranh sinh động có thể kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của trẻ con. Những bức tranh về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống như: động vật hoang dã, thiên nhiên, vũ trụ, con số và toán học. Ngoài ra, thường có một cái đồng hồ nhỏ treo trên tường. Lớp học bao gồm 1 của chính và 4 cửa sổ, cho nên chúng ta có thể tiết kiệm điện từ quạt và đèn khi mở hết các cửa sổ. Một phòng học cũng được trang bị thùng rác, khan, chổi và cây lau nhà để học sinh dọn dẹp môi trường học của họ. Cơ sở vật chất tác động rất nhiều lên cách học sinh suy nghĩ và hành động. Cho nên chính phủ nên xây dựng nhiều trường và chú ý thêm nền giáo dục.

Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh - Mẫu 2

Vocabulary:

Spacious (adj): Rộng rãi, thoáng đãng.

Facility (n): Trang thiết bị.

Plain (adj): Trơn, đơn giản.

Typical (adj): Điển hình.

Ceiling (n): Trần già.

Pulpit (n): Bục giảng.

Projector (n): Máy chiếu.

Viral (adj): Phổ biến, rộng rãi.

Tiếng Anh 

I live in a small countryside, therefore I do not study in a too big and modern high school. Although the school yard is pretty spacious, our local government does not have much money to build a large school with enough facilities. There are only 18 classrooms - a quite small amount for a high school, and every room looks almost the same as the others. The floor is built with plain red brick, and the walls are painted in a simple and typical light yellow color. There are two large windows on each side of the walls, and all of them are decorated with thin blue curtains which we need to bring home and wash every month. Each room has 20 tables which are divided into four rows with 5 tables on each row. Usually there are two students to share a table, but if we have more than 40 students, we have to sit in a table with 3 ones. My school has a lot of trees, so we just need one ceiling fan to cool off the classroom even in the middle of the day. In the front is the pulpit for teachers to stand in order to observe their students easily. Behind them is a old black board with a large picture of president Ho Chi Minh and the national flag on top. There are three classrooms which are equipped with computers, loudspeakers and projectors for some needed subjects, and our school is trying to get those facilities become viral. There are nothing much about my classroom, but that is the place where I spend three years of my youth to study. My school can be old and boring, but I am sure I will miss it a lot when I graduate.

Tiếng Việt 

Tôi sống ở một vùng quê nhỏ, vậy nên tôi không học trong một ngôi trường quá lớn và hiện đại. Mặc dù sân trường cũng thoáng đãng, nhưng chính quyền địa phương không có nhiều tiền để xây dựng một ngôi trường rộng với đầy đủ trang thiết bị. Có tất cả 18 phòng học - một con số hơi ít đối với trường cấp 3, và mỗi phòng đều trông giống với những phòng còn lại. Sàn nhà được lát bằng gạch đỏ trơn, và tường được sơn bằng màu sơn vàng nhạt đơn giản và điển hình. Có hai cửa sổ lớn ở mỗi bên tường, và chúng được trang trí bằng một bức màn mỏng màu xanh mà chúng tôi phải đem về giặt mỗi tháng. Mỗi lớp có 10 chiếc bàn được chia thành bốn dãy với 5 chiếc mỗi dãy. Thường thì hai học sinh sẽ ngồi chung một bàn, nhưng nếu lớp nào có hơn 40 học sinh thì phải ngồi chung đến 3 người. Trường tôi có rất nhiều cây, vậy nên chúng tôi chỉ cần một chiếc quạt trần để làm mát phòng học ngay cả khi đó là giữa trưa. Ở đầu lớp học là bục giảng để giáo viên đứng và quan sát học sinh dễ dàng. Sau lưng họ là một tấm bảng đen cũ kĩ và một bức hình lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quốc kỳ phía trên. Có ba lớp học được trang bị máy vi tính, loa và máy chiếu cho những một học cần thiết, và trường tôi đang cố gắng để khiến những trang thiết bị đó trở nên phổ biến. Không có nhiều thứ trong phòng học của tôi, nhưng đó là nơi tôi dành ba năm tuổi trẻ để học. Trường tôi có thể đã cũ và nhàm chán, nhưng tôi chắc mình sẽ rất nhớ nó khi tốt nghiệp.

Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh - Mẫu 3

Tiếng Anh 

I was born and raised in Ho Chi Minh city, so I have opportunity to study in a beautiful school with enough facilities. Our school is not very big, and we have to climb many stairs to get to our classrooms. There are about 32 classrooms which are divided into 4 floors, and all of us even the teachers have to walk by feet to get to the highest floor. All of the classrooms are mostly the same, except for some of the decorative details that are innovated by the students. My class is painted in a clean white color so it can look brighter and more spacious. However, that color choice make us really nervous about getting some stains on the walls, and we have to stay after class to clean them up. On the front of the class is the pulpit, a black board which is actually has a rather dark green color, and a table for teachers. We decorate the table with a flower vase, and the door as well as windows are cover with colorful curtains. All of the rooms are equipped with projectors, computers, loudspeakers and air conditioners. To maintain those facilities, our parents have to hand in a small amount of money every month; but I think it is worthy since they help us a lot in our study. At the end of the room are a small board to stick on the school newspaper and other announcements. We also have an honor board to name some of the best students of the month, and it can be considered as a competition of each class. All of those things in my classroom make me feel comfortable when studying, and I am so lucky to study in such a good school.

Tiếng Việt 

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, vì thế tôi có cơ hội được học trong một ngôi trường đẹp với đầy đủ trang thiết bị. Trường tôi không quá lớn, và chúng tôi phải leo nhiều cầu thang để đến được lớp học. Có khoảng 32 lớp học được chia ra thành bốn tầng, và tất cả chúng tôi bao gồm cả giáo viên phải leo bộ để đến được tầng cao nhất. Tất cả lớp học trông gần như giống hệt nhau, ngoại trừ một vài chi tiết trang trí được học sinh sáng tạo. Lớp học của tôi được sơn bằng một màu sơn trắng sạch sẽ để trông nó có vẻ sáng sủa và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, màu sắc đó khiến chúng tôi rất lo sợ về việc vấy những vết bẩn lên tường, và chúng tôi phải ở lại sau giờ học để dọn sạch chúng. Ở đầu lớp là bục giảng, một tấm bảng đen mà đúng hơn là nó có màu xanh lá đậm, và một chiếc bàn cho giáo viên. Chúng tôi trang trí chiếc bàn đó bằng một lọ hoa, và cửa ra vào cũng như cửa sổ được che phủ bởi những bức màn đầy màu sắc. Tất cả phòng học đều được trang bị máy chiếu, máy vi tính, loa và máy điều hòa. Để duy trì những thiết bị đó, bố mẹ chúng tôi phải đóng một khoảng tiền nhỏ hàng tháng, nhưng tôi nghĩ điều đó cũng đáng bởi vì chúng giúp chúng tôi rất nhiều trong việc học. Ở cuối phòng học là một tấm bảng nhỏ để dán báo tường và những thông báo khác lên. Chúng tôi cũng có một bảng danh dự để nêu tên những học sinh xuất sắc nhất tháng, và đó được xem như một cuộc thi của mỗi lớp. Tất cả những thứ đó khiến tôi cảm thấy thoải mái khi học, và tôi thật may mắn khi được học trong một ngôi trường tốt như thế.

Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh - Mẫu 4

Tiếng Anh 

Although growing up, I am really impressed by my first school’s classroom-infant school called Minh Dang. It is located on Binh Gia street. The most attractive of the room is its colorful and beautiful decoration. It is large, cool, fresh and comfortable; therefore children really enjoys learning and playing there. The classroom comprises of 3 main parts: bathroom, sleeping area and room for eating lunch. Students always take a nap in the afternoon and they are taken a shower in evening before coming back home. Beside having theoretical lesson, we have other activities in the class as the room is big enough for us to join indoor game. The room is designed with light color such as: red, pink, blue, yellow and stunning drawing like dolphin swimming in the sea or a dove flying in the blue sky. Teacher also sticks many helpful learning boards on the wall about numbers, letters and different kind of animals. They help to pick up children’s imagination and thought about outside world. All the equipment of the classroom is new, which improves the learning quality of student as well as teacher’s teaching method. My first classroom has a strong impression on me about education that I love going to school everyday

Tiếng Việt 

Mặc dù đã lớp, tôi vẫn luôn ấn tượng bởi lớp học đầu tiên của tôi tại trường mẫu giáo Minh Đăng. Nó nằm trên đường Bình Giã. Điểm hấp dẫn nhất của căn phòng là cách trang trí đẹp mắt và đầy màu sắc. Nó lớn, mát mẻ, tươi mới và thoải mái, cho nên trẻ em thực sự thích chơi và học ở đây. Phòng học gồm 3 phần: phòng tắm, chỗ ngủ và nhà ăn. Học sinh thường ngủ trưa và tắm vào buổi chiều trước khi về nhà. Ngoài những tiết học trên lớp, chúng tôi có nhiều hoạt động khác trong lớp bởi vì phòng có đủ không gian cho chúng tôi vui chơi. Phòng được trang trí với tông màu sang như: đỏ, hồng, vàng, xanh và hình vẽ dễ thương như cá heo bơi trong nước hay bồ câu bay trên trời. Giáo viên cũng dán những tấm bảng bổ ích trên tường về những con số, chữ cái và nhiều con vật khác nhau. Nó giúp khơi dậy trí tưởng tượng và suy nghĩ của trẻ con về thế giới xung quanh. Tất cả cơ sở vật chất đều mới, điều này cải thiện chất lượng học của học sinh và phương pháp dạy của giáo viên. Lớp học đầu tiên để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc cho nên tôi yêu thích mỗi ngày đến trường.

Trên đây là tất cả những gì có trong Đoạn văn tiếng Anh viết về lớp học (4 mẫu) Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đoạn văn tiếng Anh viết về lớp học (4 mẫu) Viết về lớp học của em bằng tiếng Anh , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn