Đơn đề nghị miễn học môn học giáo dục quốc phòng Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng

Đơn đề nghị miễn học môn học giáo dục quốc phòng Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng

  • Admin
  • 28-09-2021
  • 200 view

Đơn đề nghị miễn học môn học giáo dục quốc phòng là mẫu đơn được sử dụng phổ biến dành cho sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học, mẫu đơn được lập ra dùng để xin miễn giảm học phần. Nội dung trong mẫu đơn ghi rõ thông tin sinh viên và nội dung xin miễn giảm để nhà trường xét duyệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN MIỄN HỌC
MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu…………………….......................

- Phòng Đào tạo đại học, ………………..............

- Trường Đại học………………………...................

Em tên là:………………………………………….……..………….……………

Hiện em đang học lớp:……………………………….….….…………………….

Bậc học:…………….………………Hình thức đào tạo:…………..…………….

Học kỳ:………..………………..…...Năm học:………………..…………..…….

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo đại học cho em được miễn học môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh.

Lý do : ………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày …… tháng …… năm…..…

Các giấy tờ kèm theo:

.............................................

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phòng Đào tạo đại học

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sinh viên …………..…………………………………………...…đủ điều kiện được miễn học môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh.

Kính chuyển Ban Giám hiệu xem xét đồng ý.

…….., ngày …… tháng …… năm…..…
Ban Giám hiệu TP. Đào tạo đại học

Trên đây là tất cả những gì có trong Đơn đề nghị miễn học môn học giáo dục quốc phòng Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đơn đề nghị miễn học môn học giáo dục quốc phòng Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn