Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn công đoàn mới nhất

Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn công đoàn mới nhất

  • Admin
  • 23-09-2021
  • 218 view

Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn là biểu mẫu được cá nhân công đoàn lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc xin được trợ cấp khó khăn đột xuất.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin cá nhân, lý do xin hỗ trợ đột xuất. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

….………, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục huyện....................

- Công đoàn cơ sở trường .......................

Tôi tên là: ………………………………………….....…

Chức vụ: Giáo viên – Công đoàn viên

Đơn vị công tác: Trường .......................................

Số điện thoại: ………………………………………..

Tôi xin được trình bày sự việc như sau:

.............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Công đoàn Giáo dục huyện, với sự xác nhận của Công đoàn cơ sở trường ..........., cho gia đình tôi xin trợ cấp khó khăn để có thể lo ..................

Rất mong các quý cơ quan xem xét và giúp đỡ gia đình chúng tôi.

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn!

Xác nhận của công đoàn..................…

XÁC NHẬN CỦA CĐCS Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tất cả những gì có trong Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn công đoàn mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn công đoàn mới nhất , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn