Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh Giáo án môn Anh lớp 7 cả năm

Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh Giáo án môn Anh lớp 7 cả năm

  • Admin
  • 11-04-2021
  • 192 view

Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh là tài liệu tham khảo dành cho các thầy cô giáo để chuẩn bị cho các tiết dạy trên lớp.

Hi vọng, tài liệu giúp các thầy cô có thêm những ý tưởng hay góp phần làm tăng hứng thú trong các giờ học đối với học sinh lớp 7, ngoài ra có thêm ý tưởng để thiết kế bài giảng hay hơn phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. Chúc quý thầy cô và các em học sinh những có tiết học hay!

Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh

UNIT :1 BACK TO SCHOOL

Lesson : 1 (A 1.3 P.12)

I . OBJECTIVES:

- To review how to introduce and greet others.

II . LANGUAGE CONTENTS:

- Nice to see /meet you

- How are you? I’m …

III . TEACHING AIDS:- Lesson plan, text book, poster, picture.

IV . PROCEDURES:

T

CONTENTS

T & P’S ACTIVITIES

5’

15’

15’

9’

1’

1. Warm up :

- - Slap the board: name, meet,

- student, class, classmate.

-

2 . Presentation :

- Presentation Dialogue: A1- 3 (p. 10,12)

- Model Sentences : Nice to see/ meet you.

I’m in class (7A).

So am I/ I am, too.

How are you?

- Comprehension questions : P.11

Answer Key: a/ Her name is Hoa.

- b/ She is in class 7A.

- c/ Nam is also in class 7A.

3 . Practice :- Example exchage:

P1: Good( morning). My name’s( Hoa).

P2: Nice to( meet) you,( Hoa). My name’s( Nam).

Are you a new student?

P1: Yes. I’m in class (7A).

P2: Oh, so am I

4 . Further Practice :- Role play

5 . Home Work :

- Get ss to practise these dialogues at home and remind these grammar points.

- introduces words

- guides

- practise

- pictures, orally

- listening to the tape, choral & individual repetition

- eliciting, modelling

- orally, individually

- in chorus

- writtenly on the board

- recording

- practise ask & answer inpair

- corrects

- poster, handouts

- orally, in pair and in chorus

- play roles

- listen & record

Unit:1 BACK TO SCHOOL

Lesson: 2 ( A2. P 11 )

I . OBJECTIVES :

- To practise reading comprehension skill.

II . LANGUAGE CONTENTS :

- Grammer: comparatives.

III . TEACHING AIDS :

- Lesson plan, text book, poster, picture.

IV . PROCEDURES :

T

CONTENTS

T&P’S ACTIVITIES

5’

15’

15’

9’

1’

1. Warm up :

- Question & answer drill:

- What class are you in?

- Are you a new student?

- Who is/ are in class 7A?

2. Pre.reading :

- Pre teach: still

- lots of = a lot of

- many

- unhappy

- Rub out & remember:

- Open Prediction: Hoa from?

staying with?

a lot of friends?

happy(unhappy). Why?

- - Presentation text: A2 .P11.

-

3 . While reading :

- Comprehension Questions:

Answer Key:

a/ She is from Hue.

b/ She is staying with her uncle and aunt.

c/ No, she doesn’t have any friends in Ha Noi

d/ Her new school is bigger than her old school.

e/ She is unhappy because she misses her parents and her friends.

4 . Post reading :

- Practise ask & answer about Hoa

5 . Home Work :

- Aks ss to learn vocab.,read & answer again, remind ‘remember’ P. 14

- Tsticks the poster

- Ss do the exercise in pair

- repetition

- uses picture to introduce

- guides

- explains

- synonym, visual aids

- antonym, visual aids

- individually and orally

- cleans & ask ss read

- ss guess

- Ss listen to the tape, repeat, read silently & compare

- answer, compare with their friends

- writtenly on the board

- corrects

- practise in pair

- listen & record

..........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Trên đây là tất cả những gì có trong Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh Giáo án môn Anh lớp 7 cả năm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Giáo án trọn bộ lớp 7 môn tiếng Anh Giáo án môn Anh lớp 7 cả năm , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn