Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh (5 mẫu) Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu nước Việt Nam

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh (5 mẫu) Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu nước Việt Nam

  • Admin
  • 30-04-2021
  • 316 view

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh là chủ đề hay thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách giới thiệu hay.

Trong bài viết dưới đây NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn 5 bài Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh hay nhất để bạn đọc tham khảo. Qua 5 mẫu giới thiệu đất nước Việt Nam có dịch các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

Giới thiệu Việt Nam bằng tiếng Anh có dịch

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh - Mẫu 1

Tiếng Anh 

Vietnam is a developing country in Southeast Asia. Although this is a small country but Vietnam still has many things that attract tourists. Vietnam has tropical climate with differently complex seasons in two parts of the country. Through many wars for the past a thousand years, Vietnam has developed continuously and now, it is a beautiful country in the eyes of the foreigners. Vietnam has had a victorious history. It has 54 ethnic groups and diverse cultures. Having tropical climate, Vietnam is known for many beautiful landscapes especially mountains, beaches, caves and even rice fields. One of the most important festival in Vietnam is Tet holiday, which occurs around January or February. Cuisine is also a highlight when talking about Vietnam. My country still has many things that wait for you to explore.

Dịch

 Tiếng Việt 

Việt Nam là một nước đang phát triển nằm ở phía đông nam Châu Á. Dù là một đất nước nhỏ nhưng Việt Nam vẫn có rất nhiều điều thu hút du khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới với những mùa có tính chất phức tạp riêng biệt ở hai miền đất nước. Dù đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh trong suốt hàng ngàn năm, Việt Nam vẫn phát triển không ngừng và hiện tại, đây là một đất nước vô cùng tươi đẹp trong con mắt du khách nước ngoài. Việt Nam có bề dày lịch sử vang dội. Nước ta có 54 dân tộc anh và những nền văn hóa đa dạng. Nhờ có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được biết đến với rất nhiều cảnh đẹp như đồi, biển, hang động hay cả những cánh đồng lúa. Một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam là tết nguyên đán, thường diễn ra vào khoảng tháng 1, tháng 2. Ẩm thực cũng là một nét nổi bật khi nhắc tới Việt Nam. Đất nước tôi vẫn còn rất nhiều điều chờ bạn đến khám phá.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh - Mẫu 2

Tiếng Anh 

Vietnam is a tropical country rich in beauty and hospitality. Vietnam has a tropical monsoon climate and it has given Vietnam resource rich biological diversity. Vietnam is a center of endemism in the world with 87 parks and nature conservation, including prominent representatives of 11 National Park for most types of landscapes and ecosystems. The establishment of the National Park not only maintained its determination to protect the biodiversity of Vietnam, but also creating eco-tourist destination attracting visitors that any love nature and want to period of time living there, but sociable, close to beautiful nature. Coming to the National Park, you not only look at the vast landscape that has been spectacular moments interesting and useful to understanding animal population is very diverse and rich with many kinds of precious rare and unique. Vietnam National Park are always waiting to discover the footsteps of visitors.

Tiếng Việt

Việt Nam là đất nước nhiệt đới tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa và chính nó đã đem lại cho Việt Nam nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng phong phú. Việt Nam là một trung tâm đặc hữu của thế giới với 87 khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó nổi bật có 11 vườn Quốc gia đại diện cho hầu hết các dạng cảnh quan, các hệ sinh thái. Việc thiết lập các vườn Quốc gia không chỉ thể hiện quyết tâm duy trì bảo vệ sự đa dạng sinh học của Việt Nam mà còn tạo ra những địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với bất cứ du khách nào yêu thích thiên nhiên và muốn có những khoảng thời gian sống hòa đồng, gần gũi với thiên nhiên tươi đẹp. Đến với các vườn Quốc gia, bạn không chỉ ngắm nhìn cảnh quan bao la hùng vĩ mà còn có được những giây phút lý thú và bổ ích với việc tìm hiểu quần thể động thực vật rất đa dạng và phong phú với nhiều chủng loại quý hiếm và độc đáo. Vườn quốc gia Việt Nam luôn chờ đón bước chân khám phá của du khách.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh - Mẫu 3

Tiếng Anh 

Vietnam is a country which situates in the South East Asia. Vietnam geography shapes S-letter and divided into three parts: Northern part, Middle part and Southern one. Ha Noi is the capital of Vietnam but it isn't the biggest city. Ho Chi Minh city is the largest city in Vietnam. Vietnam has a long-lasting history with over four thousand years. There are 54 ethnic groups and the Kinh is the largest group. All the ethnic groups live peacefully under a common roof - Vietnam country. Vietnam is a country with a special culture. From the Hung King Dynasty - the first Dynasty of Vietnam - our ancestors celebrated Tet Holiday every year. In the Tet, we cooked Banh Chung and Banh Tet, two special dishes made from sticky rice to offer our ancestors. Thousands of years have passed and this nice cultural feature has been kept until now. Vietnamese people are intelligent, hard working and thirsty for moving up. Throughout history, we have had a large number of great man achieving world fame. Tran Hung Dao and Vo Nguyen Giap are the two world military talents. Ho Chi Minh was world cultural great man. Our country is situated in the center of the world sea-route. Vietnam has more than three thousand kilometers of coast with abundant tourism and seafood potentialities. Nowadays, we are building our country to become richer, more beautiful as the strong wish from Mr. Ho Chi Minh.

 Tiếng Việt 

Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á. Địa lý Việt Nam định hình chữ S và chia thành ba phần: Bắc - Trung - Nam. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam nhưng nó không phải là thành phố lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất tại Việt Nam. Việt Nam có bề dày lịch sử lâu dài với hơn bốn ngàn năm. Có 54 dân tộc và người Kinh là dân tộc lớn nhất. Tất cả các dân tộc sống hòa bình dưới một mái nhà chung - đất nước Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có ẩm thực đặc biệt. Từ thời vua Hùng - triều đại đầu tiên của Việt Nam - tổ tiên chúng ta tổ chức Tết Nguyên đán hàng năm. Vào dịp Tết, chúng tôi đã nấu Bánh Chưng và Bánh Tét hai món ăn đặc biệt được làm từ gạo nếp để dâng lên tổ tiên của chúng tôi. Hàng ngàn năm đã trôi qua và nét văn hóa tốt đẹp này vẫn được giữ cho đến bây giờ. Người Việt Nam thông minh, chăm chỉ và khát khao tiến lên. Trong suốt lịch sử, chúng ta đã có một số lượng lớn người vĩ đại đạt được danh tiếng thế giới. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là hai tài năng quân sự thế giới. Hồ Chí Minh là danh nhân lịch sử thế giới. Đất nước của chúng tôi nằm ở trung tâm của tuyến đường biển thế giới. Việt Nam có hơn ba ngàn km bờ biển với tiềm năng du lịch và hải sản phong phú. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng đất nước mình trở nên giàu có hơn, đẹp đẽ hơn như mong muốn mạnh mẽ từ ông Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh - Mẫu 4

Tiếng Anh 

Vietnam geography has for a long time owned precious benefits nowhere else could be found. Vietnam, officially called The Socialist Republic of Vietnam is situated on the eastern part of Indochina Peninsula in Southeast Asia. Whole Vietnam's territory runs along the eastern coast of the peninsula, in which the mainland extends from the longitude 102°8'E to 109°27'E and between the latitude 8°27'N and 23°23'N. In addition, Vietnam also considers Paracel Islands and Spratly Islands as its territory. The S-shaped country has a north-to-south distance of 1,650 kilometers and is about 50 kilometers wide at the narrowest point. The country also has a land border with China (1,281 km), Laos (2,130 km), Cambodia (1,228 km) and a long coastline, adjacent to the Gulf of Tonkin, South China Sea and Gulf of Thailand. Located in the area of tropical monsoon climate with high humidity of over 80% all the year round, with the diversification in topography, three main regions of Vietnam stretch in different climate zones. The climate in Vietnam varies from North to South, from mountains to plains and coastal.

Tiếng Việt 

Địa lý Việt Nam trong một thời gian dài sở hữu những lợi ích quý giá không nơi nào có thể tìm thấy. Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á. Toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam chạy dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo, trong đó đất liền kéo dài từ kinh độ 102 ° 8'E đến 109 ° 27'E và giữa vĩ độ 8 ° 27'N và 23 ° 23'N. Ngoài ra, Việt Nam xác nhận quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là lãnh thổ của mình. Quốc gia hình chữ S có khoảng cách từ bắc xuống nam là 1.650 km và rộng khoảng 50km tại điểm hẹp nhất. Nước này cũng có biên giới đất liền với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130 km), Campuchia (1.228 km) và đường bờ biển dài, tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với độ ẩm cao trên 80% quanh năm, với sự đa dạng về địa hình, ba vùng chính của Việt Nam trải dài ở các vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu ở Việt Nam thay đổi từ Bắc vào Nam, từ núi đến đồng bằng và ven biển.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh - Mẫu 5

Tiếng Anh 

Located in Southeast Asia, Vietnam is a small and beautiful country with victorious history, profound patriotism and wonderful landscapes. The Socialist Republic of Vietnam, widely known as Vietnam, is not a strange name to the whole world. Although this country is ravaged by a series of wars which cause serious damages, Vietnam in the eyes of the world is nice and peaceful. Vietnam is located in the eastern Indochina Peninsula in Southeast Asia, with Hanoi as its capital. With an area of 331,690 sq. kilometers, to the north of Vietnam is China, to the west is Laos and Cambodia, to the east is Gulf of Tonkin and East Sea, and to the south is Thailand Gulf. The land is a center of trading, cultural interaction, and even conflicts for centuries. It proves that Vietnam has an advantageous position in the region with long coastline and numerous attractions. Having a tropical climate, Vietnam is well known for from magnificent scenery and colorful hill tribes to wide terraced fields in Red River Delta and Mekong River Delta, to majestic mountains, and white sandy beaches. Vietnam, nowadays, is one of should-not-miss destinations in Asia.

 Tiếng Việt 

Nằm ở Đông Nam Á, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp với lịch sử hào hùng, tinh thần yêu nước sâu sắc và phong cảnh tuyệt vời. Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được biết đến rộng rãi là Việt Nam, không phải là một cái tên xa lạ với toàn thế giới. Mặc dù đất nước này bị tàn phá bởi một loạt các cuộc chiến gây thiệt hại nghiêm trọng, Việt Nam trong mắt thế giới vẫn tốt đẹp và yên bình. Việt Nam nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á, với Hà Nội là thủ đô. Với diện tích là 331.690 km2, về phía bắc của Việt Nam là Trung Quốc, phía tây là Lào và Campuchia, phía đông là Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, và phía nam là Vịnh Thái Lan. Vùng đất này là một trung tâm thương mại, tương tác văn hóa và thậm chí là xung đột trong nhiều thế kỷ. Nó chứng tỏ rằng Việt Nam có một vị trí thuận lợi trong khu vực với đường bờ biển dài và nhiều điểm hấp dẫn. Có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam nổi tiếng với phong cảnh tráng lệ và cảnh quan đồi núi đầy màu sắc cho đến những thửa ruộng bậc thang rộng lớn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đến những ngọn núi hùng vĩ và những bãi biển cát trắng. Việt Nam, ngày nay, là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ ở châu Á.

Trên đây là tất cả những gì có trong Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh (5 mẫu) Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu nước Việt Nam mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh (5 mẫu) Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu nước Việt Nam , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn