Hướng dẫn viết các chương trình C/C++ trong CodeBlocks

Hướng dẫn viết các chương trình C/C++ trong CodeBlocks

 • Admin
 • 27-09-2021
 • 248 view

CodeBlocks là phần mềm hỗ trợ lập trình tuyệt vời. Sử dụng CodeBlocks, bạn có thể tạo dự án mới, gỡ lỗi phần mềm ở ngôn ngữ bất kỳ. Ở bài viết này, NVAD.biz sẽ hướng dẫn bạn cách lập trình phần mềm bằng C/C++ trong CodeBlocks.


Hướng dẫn viết các chương trình C/C++ trong CodeBlocks

Tải Code::Blocks

Hướng dẫn viết chương trình C/C++ trong CodeBlocks

Lập trình phần mềm giáo dục (Toy program) mà không cần tạo dự án

Toy Program là một chương trình máy tính nhỏ, thường được dùng cho mục đích giáo dục. Để viết các phần mềm kiểu này (ví dụ những bài tập lập trình vài dòng đơn giản), hãy thực hiện theo các bước sau:

1. File ⇒ New ⇒ Empty File.

2. Nhập dòng code sau (sao chép & dán):

// First C++ program to say Hello
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
cout << "Hello, world!" << endl;
return 0;
}

Lưu file dưới dạng Hello.cpp trong thư mục dự án (ví dụ: d:\project).

3. Build (Biên dịch và Liên kết): Chọn menu BuildBuild (Ctrl-F9).

4. Chạy: Chọn menu BuildRun (Ctrl-F10).

Lưu ý, trong trường hợp không tạo dự án, bạn không thể gỡ lỗi chương trình.

Viết chương trình trong dự án

Thay vì lập trình phần mềm vài dòng, bạn có thể tạo một dự án cho mỗi ứng dụng. Một dự án chứa các file liên quan như code nguồn, tệp tiêu đề, tài nguyên liên quan khác. Ngoài ra, trong CodeBlocks, bạn chỉ có thể gỡ lỗi chương trình trong dự án. Phần mềm một file không được hỗ trợ gỡ lỗi

 1. File ⇒ New ⇒ Project... ⇒ Console Application ⇒ Go.
 2. Thuật sĩ Console Application sẽ xuất hiện:
  1. Next
  2. Chọn C++⇒ Next.
  3. Trong Project Title, nhập HelloProject. Trong Folder to create project in, hãy đặt thư mục mà bạn đang xử lý. Ví dụ: d:\project. Chấp nhận lựa chọn mặc định cho phần còn lại ⇒ Next. Thư mục dự án HelloProject sẽ được tạo trong d:\project với cùng một tên file cấu hình dự án của HelloProject.cbp. Sau đó, bạn có thể tạo nhiều dự án hơn trong thư mục đang làm việc đó (d:\project).
  4. Trong trường Compiler, chấp nhận các cài đặt mặc định cho GNU GCC Compiler ⇒ Finish.
 3. Trong bảng Management⇒ Chọn tab Project ⇒ Mở rộng node dự án HelloProject ⇒ Mở rộng node Source ⇒ Click đúp main.cpp. Đây là một chương trình mẫu và nó sẽ hiện thông báo chào mừng Hello, world.
 4. Để xây dựng một chương trình, chọn menu Build⇒ Build.
 5. Để chạy chương trình, chọn menu Build⇒ Run.
 6. Để tạo nhiều file nguồn hơn hoặc file tiêu đề trong dự án:
  1. File ⇒ New File... ⇒ Chọn nguồn hoặc tiêu đề C/C++.
  2. C++ ⇒ Next.
  3. Trong Filename with full path ⇒ Click Navigate để điều hướng sang thư mục dự án và nhập tên file mới. Tích cả hai ô DebugRelease (hoặc All) ⇒ Finish.

Khởi chạy dự án

Bạn có thể tạo nhiều dự án hơn. Tuy nhiên, lệnh Build Run luôn được áp dụng cho các dự án đang hoạt động (active) được bôi đậm. Để kích hoạt dự án, click chuột phải vào tên của nó ⇒ "Activate Project".

Mở dự án hiện tại

Để mở một dự án hiện tại, thực hiện một trong những việc sau:

 1. Từ menu File Recent Projects ⇒ Chọn dự án mong muốn.
 2. Từ menu FileOpen... ⇒ Điều hướng tới thư mục dự án ⇒ Chọn ProjectName.cbp, trong đó .cbp viết tắt của CodeBlocks-Project.

Viết nhiều Toy Program trong một dự án

Mặc dù một dự án có thể chứa nhiều file nguồn, chỉ có một hàm main() trong số tất cả file nguồn. Vì thế, bạn không thể đặt 2 toy program trong một dự án bởi bạn sẽ gặp lỗi nhiều định nghĩa “main”. Bạn cần tạo một dự án cho từng chương trình.

Tuy nhiên, CodeBlocks cho phép bạn thêm hoặc xóa file trong một dự án. File được di chuyển không bị xóa mà vẫn nằm trong thư mục. Chúng ta có thể dùng tính năng này để viết nhiều toy program trong cùng một dự án. Quá trình thực hiện như sau:

 1. Tạo dự án C/C++ mang tên ToyProgramProject. Bạn sẽ tự động nhận được main.cpp.
 2. Viết toy program của bạn vào main.cpp. Xây dựng và chạy chương trình.
 3. Để viết chương trnfh khác: Chọn File Save File as ⇒ Đặt tên cho chương trình, ví dụ: "myfirst.cpp". Loại bỏ nó khỏi dự án (do mỗi dự án chỉ có thể chứa một file có hàm main()) bằng cách click chuột phải vào myfirst.cpp ⇒ "remove file from project".
 4. Tiếp tục viết toy program thứ hai trên main.cpp. Xây dựng và khởi chạy.
 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho toy program khác.
 6. Giả sử bạn muốn chạy myfirst.cpp. Trước tiên, xóa main.cpp khỏi dự án. Click chuột phải vào dự án đó ⇒ Add File... ⇒ Chọn "myfirst.cpp" ⇒ Open ⇒ Tích cả hai ô DebugReleaseOK. Giờ bạn có thể xây dựng và khởi chạy myfirst.cpp.

Tóm lại, dùng Add FileRemove File để đặt file toy program mong muốn với hàm main() trong dự án đang hoạt động. Sau đó, bạn có thể Build dự án và Run toy program ngay.

Trên đây là tất cả những gì có trong Hướng dẫn viết các chương trình C/C++ trong CodeBlocks mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Hướng dẫn viết các chương trình C/C++ trong CodeBlocks, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn