Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề Cách tổ chức hoạt động dưới cờ năm 2020 - 2021

Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề Cách tổ chức hoạt động dưới cờ năm 2020 - 2021

  • Admin
  • 03-05-2021
  • 181 view

Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề từng tháng giúp thầy cô dễ dàng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ cho học sinh của mình trong cả năm học 2021 - 2021. Nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng rèn luyện của thiếu nhi trong nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông 2021 .

Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề trong tháng

PHÒNG GD&ĐT.................
TRƯỜNG TH..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../KH-THĐII

......., ngày ..... tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ năm học 2021 - 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 - 2021; Căn cứ vào kế hoạch năm học của liên đội trường TH..........; nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của thiếu nhi trong nhà trường. Góp phần giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông 2021 . Liên đội TH......... lập kế hoạch tổ chức "Sinh hoạt dưới cờ", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các giờ sinh hoạt Liên đội dưới cờ nhằm giáo dục truyền thống, mở rộng vốn kiến thức và hiểu biết cho đội viên thông qua các chủ đề, chủ điểm sinh hoạt của từng tuần, từng tháng; tạo điều kiện để các em nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em.

2. Tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh để các em thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, giúp các em tham gia tích cực và mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể; giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội.

3. Các hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức trong sáng, tính tích cực xã hội, khả năng giao tiếp, ứng xử, ý thức tổ chức kỷ luật cho thiếu nhi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian tổ chức: Giờ sinh hoạt Liên đội dưới cờ được gắn với Lễ Chào cờ đầu tuần của nhà trường; được tổ chức tối đa trong thời gian 20 phút.

2. Địa điểm tổ chức: Giờ sinh hoạt Liên đội dưới cờ được tổ chức tại sân trường ngay dưới sân cờ.

3. Quy mô tổ chức: Toàn Liên đội.

4. Đối tượng tham gia: Toàn thể đội viên đang học tập và sinh hoạt tại Liên đội theo các khối lớp. Ngoài ra, có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên và phụ trách các chi đội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

1. Nội dung

Nội dung sinh hoạt Liên đội dưới cờ được thiết kế gắn với chủ đề, chủ điểm hàng tháng trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học của Liên đội; kế hoạch năm học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá của nhà trường, tập trung vào 6 mảng hoạt động của Đội:

- Hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống: Giúp thiếu nhi nâng cao hiểu biết về truyền thống cách mạng của dân tộc, Đảng, Bác Hồ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc; bồi dưỡng cho các em các giá trị đạo đức, lòng nhân ái, nếp sống văn minh; biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, ông bà, cha mẹ, thầy cô.

- Hoạt động hỗ trợ học tập, văn hoá: Giúp thiếu nhi có phương pháp học tập đúng đắn, rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật trong việc thực hiện nền nếp, nội quy nhà trường; biết vận dụng và đưa vào cuộc sống những kiến thức đã được học trong nhà trường. Nhờ đó, có thể củng cố được những kiến thức đã học, đồng thời mở rộng tầm hiểu biết đối với thế giới xung quanh.

- Hoạt động vui chơi giải trí và phát triển: Tạo điều kiện để các em vui chơi, giải trí, góp phần rèn luyện ý thức tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương bạn bè; giúp các em rèn luyện thể chất, có sức khoẻ, óc thẩm mĩ, có nếp sống lành mạnh, biết giao tiếp ứng xử trong xã hội.

- Hoạt động lao động - sáng tạo: Giúp thiếu nhi làm quen với lao động, biết yêu lao động, yêu quý và tôn trọng thành quả lao động. Rèn luyện cho các em kỹ năng tự phục vụ bản thân và gia đình; gắn bó với đời sống xã hội, với quê hương đất nước, góp phần làm đẹp thêm quê hương; bước đầu hình thành cho các em ý thức, thái độ và tác phong của người lao động tự giác, có kỉ luật và sáng tạo.

- Hoạt động xã hội: Giúp thiếu nhi xây dựng những tình cảm tốt đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm của lớp măng non đất nước trong thời kỳ mới, hình thành cho các em đức hy sinh, lòng nhân ái, vị tha, tính tích cực xã hội, chủ động, góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Khơi dậy trong các em ý thức thực hiện pháp luật; tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

- Hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế: Giúp thiếu nhi rèn luyện kỹ năng giao tiếp, biết chia sẻ, thăm hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Tạo điều kiện để các em hiểu biết thêm về tổ chức và hoạt động của các bạn thiếu nhi quốc tế, nhất là thiếu nhi trong khu vực. Tăng cường tình đoàn kết, hợp tác ngày một tốt hơn của thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi thế giới.

Yêu cầu: Nội dung các buổi sinh hoạt Liên đội dưới cờ phải đảm bảo mục đích giáo dục, được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, dễ thực hiện, góp phần rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen có ích cho các em; góp phần củng cố, nâng cao kiến thức mà các em đã được học trên lớp.

2. Hình thức tổ chức

Mỗi chi đội, lớp trực tuần sẽ tổ chức 1 hoạt động gắn với chủ đề của mỗi tháng, các chi đội đăng kí tham gia với 1 hình thức, có thể tham khảo một số hình thức sau:

- Hình thức sân khấu hóa: Được tiến hành theo đặc trưng của nghệ thuật sân khấu nhằm chuyển tải các nội dung cần tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi, bao gồm các thể loại: Hát múa, kể chuyện, hoạt cảnh truyền thống, tiểu phẩm, hóa trang, múa rối…

- Hình thức giao lưu, nói chuyện chuyên đề: Thông qua hình thức này nhằm tư vấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các em thông qua từng chủ đề, chủ điểm của buổi sinh hoạt; tạo điều kiện để các em được giao lưu, tìm hiểu, chia sẻ các vấn đề có liên quan tới thiếu nhi mà các em đang quan tâm.

- Hình thức tuyên truyền măng non: Thông qua hoạt động của các đội tuyên truyền măng non nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin cho thiếu nhi về các phong trào, các hoạt động của Đội; các kiến thức pháp luật có liên quan tới trẻ em, truyền thông bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng tránh các tệ nạn xã hội.

- Hình thức tổ chức trò chơi: Hình thức này có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với thiếu nhi, vừa đáp ứng nhu cầu của các em, vừa là một phương thức giáo dục có hiệu quả về nhiều mặt: Sức khỏe, công tác xã hội, phát triển năng khiếu, tư duy, rèn luyện đạo đức.

Yêu cầu: Hình thức tổ chức sinh hoạt Liên đội dưới cờ vừa phải gắn với Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội, vừa phải đảm bảo các yếu tố sinh động, hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn các em; tạo cho các em một môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, hướng các em tới mục tiêu “Học mà chơi - chơi mà học”.

3. Chương trình sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt Liên đội dưới cờ cần được thiết kế đảm bảo các nội dung sau:

- Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội: Các chi đội tập trung xuống sân trường để tham dự Lễ Chào cờ của Liên đội. Các chi đội xếp đội hình hàng dọc theo vị trí quy định của Liên đội (5 phút).

- Đánh giá và triển khai hoạt động: Sau phần nghi lễ chào cờ, lớp trực tuần lên nhận xét, đánh giá các hoạt động của toàn Liên đội trong tuần trước. (thời gian không quá 10 phút).

- Hoạt động giáo dục kỹ năng hoặc biểu diễn của chi đội: Sau phần đánh giá và triển khai hoạt động của Liên đội là hoạt động giáo dục kỹ năng hoặc biểu diễn của một chi đội theo kế hoạch và chủ đề đã được phân công (thời gian khoảng 20 phút).

- Thi đua khen thưởng: Kết thúc mỗi tháng Liên đội sẽ sơ kết, lựa chọn và trao thưởng cho 01 chi đội thực hiện tốt hoạt động sinh hoạt Liên đội dưới cờ. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dặn dò, phân công các chi đội chuẩn bị nội dung kỳ sinh hoạt tiếp theo trên cơ sở kế hoạch và chủ đề đã triển khai.

- Dự kiến chủ điểm sinh hoạt dưới cờ trong năm học (Chủ điểm có thể thay đổi theo tình hình thực tế)

STT Thời gian Chủ điểm Người thực hiện
1 Tuần 1 Truyền thống nhà trường TPT-GV-HS
2 Tuần 2 Xây dựng nội quy trường lớp TPT-GV-HS
3 Tuần 3 Tuyên truyền An toàn giao thông TPT-GV-HS
4 Tuần 4 Hội thi tìm hiểu ATGT TPT-GV-HS
5 Tuần 5 Tuyên truyền quyền bổn phận trẻ em TPT-GV-HS
6 Tuần 6 Em là người lịch sự TPT-GV-HS
7 Tuần 7 TÌm hiểu ngày phụ nữ Việt Nam TPT-GV-HS
8 Tuần 8 Tuyên truyền phòng tránh bạo lực học đường TPT-GV-HS
9 Tuần 9 Phát động thi đua mừng ngyaf nhà giáo Việt Nam TPT-GV-HS
10 Tuần 10 Phát động phong trào giữ gìn trường, lớp sạch đẹp TPT-GV-HS
11 Tuần 11 Biết ơn thầy giáo cô giáo TPT-GV-HS
12 Tuần 12 Nói lời hay làm việc tốt TPT-GV-HS
13 Tuần 13 Diễn đàn phòng chống xâm hại trẻ em TPT-GV-HS
14 Tuần 14 Tìm hiểu về những người có công với quê hương TPT-GV-HS
15 Tuần 15 Giao lưu kỷ niệm ngày TLQĐNDVN 22/12 TPT-GV-HS
16 Tuần 16 Ngày hội làm việc tốt TPT-GV-HS
17 Tuần 17 Mùa xuân trên quê hương em TPT-GV-HS
18 Tuần 18 Phát động phong trào Tết ấm yêu thương TPT-GV-HS
19 Tuần 19 Sơ kết học kỳ 1- Trò chơi dân gian ngày tết TPT-GV-HS
20 Tuần 20 Hội vui mừng Đảng mừng xuân TPT-GV-HS
21 Tuần 21 Chào mùa xuân mới TPT-GV-HS
22 Tuần 22 Mùa xuân là Tết trồng cây TPT-GV-HS
23 Tuần 23 Tìm hiểu cảnh đẹp quê hương TPT-GV-HS
24 Tuần 24 Hội thi hướng dẫn viên nhí TPT-GV-HS
25 Tuần 25 Phát động chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3 TPT-GV-HS
26 Tuần 26 Hội thi đôi bàn tay khéo TPT-GV-HS
27 Tuần 27 Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPT-GV-HS
28 Tuần 28 Vẽ tranh về gia đình của em TPT-GV-HS
29 Tuần 29 Phát động phong trào nhân ái chia sẻ TPT-GV-HS
30 Tuần 30 Hội thi nhi đồng chăm ngoan TPT-GV-HS
31 Tuần 31 Theo dòng lịch sử TPT-GV-HS
32 Tuần 32 Chào mừng ngày giải phòng Miền nam TPT-GV-HS
33 Tuần 33 Mừng ngày sinh nhật Bác TPT-GV-HS
34 Tuần 34 Ngày Hội Đội viên TPT-GV-HS
35 Tuần 35 Tổng kết năm học TPT-GV-HS

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội:

- Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, căn cứ hướng dẫn của Hội đồng đội để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Xây dựng chủ đề, chủ điểm hàng tháng để hướng dẫn các chi đội tổ chức tốt nội dung sinh hoạt Liên đội dưới cờ.

2. Các chi đội

- Căn cứ vào kế hoạch của Liên đội lựa chọn nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chủ đề từng tháng.

- Linh hoạt sáng tạo trong thực hiện các nội dung sinh hoạt, đảm bảo tinh thần vừa học vừa chơi, trải nghiệm phát triển các kỹ năng sống.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt dưới cờ của Liên đội kính mong các đồng chí giáo viên phối kết hợp thực hiện để chương trình đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

-HĐ Đ xã, huyện (B/c)
- Giáo viên, hs (t/h)

HIỆU TRƯỞNG

 

 

........................

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

..................................

Trên đây là tất cả những gì có trong Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề Cách tổ chức hoạt động dưới cờ năm 2020 - 2021 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Kế hoạch sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề Cách tổ chức hoạt động dưới cờ năm 2020 - 2021 , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn