Lịch báo giảng lớp 3 năm 2020 - 2021 (Cả năm) Thời khóa biểu lớp 3 theo từng tuần

Lịch báo giảng lớp 3 năm 2020 - 2021 (Cả năm) Thời khóa biểu lớp 3 theo từng tuần

  • Admin
  • 12-04-2021
  • 134 view

Lịch báo giảng lớp 3 năm 2021 - 2021 đầy đủ cả năm học, bao gồm 35 tuần, giúp thầy cô chuẩn bị thời khóa biểu trên lớp cho học sinh của mình thuận tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm lịch báo giảng lớp 4, lớp 5.

Lịch báo giảng lớp 3 năm học 2021 - 2021

Lịch báo giảng tuần 1

Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy
2

Sáng 1 HĐTT Chào cờ
2 Anh văn Introduce English 3
3 TNXH Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
4 Toán Đọc, viết các số có ba chữ số (tr.3)
Chiều 1 Tập đọc-KC Cậu bé thông minh (Tiết 1)
2 Tập đọc-KC Cậu bé thông minh (Tiết 2)
3 Chính tả Tập chép: Cậu bé thông minh.
3 Sáng 1 Toán Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tr.4)
2 Thể dục Gthiệu chương trình môn học. T/c: Nhanh lên…
3 Tập đọc Hai bàn tay em
4 Thủ công Gấp tàu thủy có hai ống khói (Tiết 1)
Chiều 1 Tin học Bài 1: Người bạn mới của em.
2 Anh văn Unit 1 Hello Lesson 1: 1-2-3
3 Âm nhạc Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam
4 Sáng 1 Toán Luyện tập (tr.4)
2 HDH Toán Luyện tập
3 LTVC Ôn tập về từ chỉ sự vật, so sánh
4 TNXH Nên thở như thế nào?
Chiều 1
SHCM
 
2  
3  
5 Sáng 1 Anh văn Unit 1 Hello Lesson 1: 4-5-6
2 Tin học Bài 1: Người bạn mới của em (TT)
3 Mĩ thuật Những chữ cái đáng yêu
4 Thể dục Tập hợp hàng dọc, quay phải, trái…T/c Kết bạn
Chiều 1 Toán Cộng, trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (tr.5)
2 Chính tả Nghe viết: Chơi chuyền.
3 Đạo đức Kính yêu Bác Hồ (Tiết 1)
6 Sáng 1 Toán Luyện tập (tr.6)
2 Anh văn Unit 1 Hello Lesson 2: 1-2-3
3 Tập làm văn Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
4 Tập viết Ôn tập chữ hoa A
Chiều 1 HDH Toán Luyện tập
2 HDH T.Việt Luyện tập
3 Sinh hoạt Sinh hoạt lớp

Lịch báo giảng tuần 2

Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy
2( /9) Sáng 1 HĐTT Chào cờ
2 Anh văn Unit 1 Hello Lesson 2: 4-5-6
3 TNXH Vệ sinh hô hấp
4 Toán Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (tr.7)
Chiều 1 Tập đọc-KC Ai có lỗi (Tiết 1)
2 Tập đọc-KC Ai có lỗi (Tiết 2)
3 Chính tả Tập chép: Ai có lỗi
3( /9) Sáng 1 Toán Luyện tập (tr.8)
2 Thể dục Đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.T/c: Tìm người chỉ…
3 Tập đọc Cô giáo tí hon
4 Thủ công Gấp tàu thủy có hai ống khói (Tiết 2)
Chiều 1 Tin học Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
2 Anh văn Unit 1 Hello Lesson 3: 1-2-3
3 Âm nhạc Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam
4(/9) Sáng 1 Toán Ôn tập các bảng nhân (tr.9)
2 HDH Toán Luyện tập
3 LTVC Từ ngữ về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?
4 TNXH Phòng bệnh đường hô hấp
Chiều 1
SHCM
 
2 SHCM
3  
5( /9) Sáng 1 Anh văn Unit 1 Hello Lesson 3: 4-5-6
2 Tin học Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (TT)
3 Mĩ thuật Những chữ cái đáng yêu
4 Thể dục Đi theo vạch kẻ thẳng…T/c nhóm ba nhóm bảy
Chiều 1 Toán Ôn tập các bảng chia (tr.10)
2 Chính tả Nghe viết: Cô giáo tí hon
3 Đạo đức Kính yêu Bác Hồ (Tiết 2)
6( /9) Sáng 1 Toán Luyện tập (tr.10)
2 Anh văn Unit 2 What’s your name? Lesson 1: 1-2-3
3 Tập làm văn Viết đơn
4 Tập viết Ôn tập chữ hoa Ă, Â
Chiều 1 HDH Toán Luyện tập
2 HDH T.Việt Luyện tập
3 Sinh hoạt Sinh hoạt Sao

Lịch báo giảng tuần 3

Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy
2( /9) Sáng 1 HĐTT Chào cờ
2 Anh văn Unit 2 What’s your name? Lesson 1: 4-5-6
3 TNXH Bệnh lao phổi
4 Toán Ôn tập về hình học (tr.11)
Chiều 1 Tập đọc-KC Chiếc áo len (Tiết 1)
2 Tập đọc-KC Chiếc áo len (Tiết 2)
3 Chính tả Nghe viết: Chiếc áo len
3( /9) Sáng 1 Toán Ôn tập về giải toán (tr.12)
2 Thể dục Tập hợp hàng dọc, ngang…T/c Tìm người…
3 Tập đọc Quạt cho bà ngủ
4 Thủ công Gấp con ếch (Tiết 1)
Chiều 1 Tin học Bài 3: Chuột máy tính
2 Anh văn Unit 2 What’s your name? Lesson 2: 1-2-3
3 Âm nhạc Học hát:Bài ca đi học
4( /9) Sáng 1 Toán Xem đồng hồ (tr.13)
2 HDH Toán Luyện tập về hình học
3 LTVC So sánh. Dấu chấm
4 TNXH Máu và cơ quan tuần hoàn
Chiều 1
SHCM
 
2 SHCM
3  
5( /9) Sáng 1 Anh văn Unit 2 What’s your name? Lesson 2: 4-5-6
2 Tin học Bài 3: Chuột máy tính (TT)
3 Mĩ thuật CĐ 2:Mặt nạ con thú
4 Thể dục Đi theo nhịp 1-4 hàng dọc…
Chiều 1 Toán Xem đồng hồ (tt) (tr.14)
2 Chính tả Tập chép: Chị em
3 Đạo đức Giữ lời hứa (Tiết 1)
6(/9) Sáng 1 Toán Luyện tập (tr.17)
2 Anh văn Unit 2 What’s your name? Lesson 3: 1-2-3
3 Tập làm văn Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
4 Tập viết Ôn chữ hoa B
Chiều 1 HDH Toán Luyện tập
2 HDH T.Việt Luyện đọc và viết văn
3 HĐTT Sinh hoạt Lớp

Lịch báo giảng tuần 4

Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy
2( /9) Sáng 1 HĐTT  
2 Anh văn Unit 2 What’s your name? Lesson 3: 4-5-6
3 TNXH Hoạt động tuần hoàn
4 Toán Luyện tập chung (tr.18)
Chiều 1 Tập đọc-KC Người mẹ (Tiết 1)
2 Tập đọc-KC Người mẹ (Tiết 2)
3 Chính tả Nghe viết: Người mẹ
3( /9) Sáng 1 Toán Kiểm tra
2 Thể dục Tập hợp hàng ngang, dóng hàng…Thi đua x.hàng
3 Tập đọc Ông ngoại
4 Thủ công Gấp con ếch (Tiết 2)
Chiều 1 Tin học Bài 4: Bàn phím máy tính
2 Anh văn Unit 3 This is Tony Lesson 1: 1-2-3
3 Âm nhạc Học hát bài: Bài ca đi học
4( /9) Sáng 1 Toán Bảng nhân 6 (tr.19)
2 HDH Toán Luyện tập cộng, trừ, hình học
3 LTVC Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu Ai là gì?
4 TNXH Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
Chiều 1
SHCM
 
2 SHCM
3  
5( /9) Sáng 1 Anh văn Unit 3 This is Tony Lesson 1: 4-5-6
2 Tin học Bài 4: Bàn phím máy tính (TT)
3 Mĩ thuật CĐ 2:Mặt nạ con thú
4 Thể dục Đi vượt chướng ngại vật thấp…
Chiều 1 Toán Luyện tập (tr.20)
2 Chính tả Nghe viết: Ông ngoại
3 Đạo đức Giữ lời hứa (Tiết 2)
6( /9) Sáng 1 Toán Nhân số có hai chữ số với số có 1 chữ số (k nhớ) (tr.21)
2 Anh văn Unit 3 This is Tony Lesson 2: 1-2-3
3 Tập làm văn Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
4 Tập viết Ôn chữ hoa: C
Chiều 1 HDH Toán Luyện tập chung
2 HDH T.Việt Luyện tập kể về gia đình
3 HĐTT Sinh hoạt Sao

Lịch báo giảng tuần 5

Thứ Buổi Tiết Môn Tên bài dạy
2 Sáng 1 HĐTT Chào cờ
2 Anh văn Unit 3 This is Tony Lesson 2: 4-5-6
3 Tập đọc-KC Người lính dũng cảm (Tiết 1)
4 Tập đọc-KC Người lính dũng cảm (Tiết 2)
Chiều 1 Âm nhạc Học hát: Bài Đếm sao
2 TNXH Phòng bệnh tim mạch
3 Tin học Bài 5: Tập gõ bàn phím
3 Sáng 1 Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
2 Chính tả Nghe viết: Người lính dũng cảm
3 Tin học Bài 5: Tập gõ bàn phím (TT)
4 Thể dục Tập hợp hàng ngang, dóng hàng…
Chiều 1 Tập đọc Cuộc họp của chữ viết
2 Thủ công Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng
3 Đạo đức Tự làm lấy việc của mình (Tiết 1)
4 Sáng 1 Toán Luyện tập
2 Toán Bảng chia 6
3 Tập viết Ôn chữ hoa: C (TT)
4 HDH T.Việt Luyện đọc, viết bài: Người lính dũng cảm
Chiều 1    
2 SHCM
3  
5 Sáng 1 Toán Luyện tập
2 HDH Toán Luyện tập nhân số có 2 chữ số với số có 1 c.số
3 Anh văn Unit 3 This is Tony Lesson 3: 1-2-3
4 Anh văn Unit 3 This is Tony Lesson 3: 4-5-6
Chiều 1 Tập làm văn Tập tổ chức cuộc họp
2 LTVC So sánh
3 HDH Toán Luyện tập về bảng nhân, chia 6
6 Sáng 1 Toán Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
2 Thể dục Đi vượt chướng ngại vật…
3 Chính tả Tập chép: Mùa thu của em
4 HĐTT Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Mĩ thuật CĐ 2:Mặt nạ con thú
2 TNXH Hoạt động bài tiết nước tiểu
3 Anh văn Unit 4 How old are you? Lesson 1: 1-2-3

....

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Lịch báo giảng lớp 3 năm học 2021 - 2021

Trên đây là tất cả những gì có trong Lịch báo giảng lớp 3 năm 2020 - 2021 (Cả năm) Thời khóa biểu lớp 3 theo từng tuần mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Lịch báo giảng lớp 3 năm 2020 - 2021 (Cả năm) Thời khóa biểu lớp 3 theo từng tuần , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn