Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

  • Admin
  • 25-04-2021
  • 232 view

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú được NVAD.biz sưu tầm, tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 38-QĐ/ĐU.V ngày 01/7/2014 về ban hành hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức và tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú

ĐẢNG BỘ:.................
CHI BỘ:...................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------

  ....., ngày … tháng … năm 20.......

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY
ĐỐI VỚI NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Nơi cảm tình Đảng cư trú)

Họ và tên người xin vào đảng:.................. ....................................................................

Năm sinh:……/…/…………, Nam (Nữ):……, Cư ngụ số:…………….. Tổ:………….....

Khu vực (ấp):................................... Phường (xã):........................................................

Quận (huyện):.............................................. Thành phố (tỉnh):.....................................

- Chi uỷ tham gia nhận xét gồm các đồng chí:

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

Tóm tắt ý kiến đóng góp những ưu khuyết điểm chính:

(Về đạo đức lối sống, mối quan hệ với quần chúng chung quanh, chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghĩa vụ ở địa phương nơi cư trú).

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

Tổng số có ……… ý kiến thống nhất (đạt …… %), …… ý kiến không thống nhất (đạt ……%) đề nghị kết nạp quần chúng ……................... vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Lý do không thống nhất (nếu có):

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

T/M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn