Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

 • Admin
 • 15-02-2021
 • 237 view

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Theo đó sẽ có nhiều thay đổi về các trường hợp bắt buộc viết hoa, cũng như sửa đổi quy định về các loại văn bản hành chính.

Theo đó, chỉ còn 29 loại văn bản hành chính thay vì 32 loại như tại Nghị định 09/2010/NĐ-CP, loại bỏ bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ ra khỏi danh sách. Cùng với đó quy định mẫu trình bày cho 25 loại văn bản hành chính dưới đây, không có mẫu cho Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công.

Danh sách văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

 • Mẫu Nghị quyết (cá biệt).
 • Mẫu Quyết định (cá biệt).
 • Mẫu Công văn.
 • Mẫu Công điện.
 • Mẫu Giấy mời.
 • Mẫu Giấy giới thiệu.
 • Mẫu Biên bản.
 • Mẫu Giấy nghỉ phép.
 • Mẫu dùng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.

Cách soạn thảo văn bản hành chính đúng chuẩn

Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản


 Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản


 Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

 Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

 Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản

Stt Tên loại văn bản hành chính Chữ viết tắt
1 Nghị quyết (cá biệt) NQ
2 Quyết định (cá biệt)
3 Chỉ thị (cá biệt) CT
4 Quy chế QC
5 Quy định QyĐ
6 Thông cáo TC
7 Thông báo TB
8 Hướng dẫn HD
9 Chương trình CTr
10 Kế hoạch KH
11 Phương án PA
12 Đề án ĐA
13 Dự án DA
14 Báo cáo BC
15 Biên bản BB
16 Tờ trình TTr
17 Hợp đồng
18 Công văn  
19 Công điện
20 Bản ghi nhớ GN
21 Bản cam kết CK
22 Bản thỏa thuận TTh
23 Giấy chứng nhận CN
24 Giấy ủy quyền UQ
25 Giấy mời GM
26 Giấy giới thiệu GT
27 Giấy nghỉ phép NP
28 Giấy đi đường ĐĐ
29 Giấy biên nhận hồ sơ BN
30 Phiếu gửi PG
31 Phiếu chuyển PC
32 Thư công  
Bản sao văn bản
1 Bản sao y bản chính SY
2 Bản trích sao TS
3 Bản sao lục SL

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu 29 loại văn bản hành chính và cách trình bày chuẩn Mẫu văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn