Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng

  • Admin
  • 28-04-2021
  • 204 view

NVAD.biz xin giới thiệu mẫu Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình được xây dựng nhằm mục đích tổng hợp lại toàn bộ công trình cũng như giá trị thực tế của công trình đã được nghiệm thu.

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------***------------

Địa danh, ngày.........tháng..........năm..........

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình (hoặc tên dự án, thiết kế kỹ thuật-dự toán);

- Các Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định;

- Các Quyết định phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật - Dự toán (như trên);

- Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào.

- Các đơn vị thi công: liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình;

- Thời gian thi công công trình từ tháng ........năm..........đến tháng.........năm............: (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thi công không phụ thuộc vào một đơn vị thi công cụ thể);

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách Nhà nước........ Triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có);

+ Ngân sách khác............triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn) (nếu có);

- Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư).

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị công trình (hoặc Dự án, Thiết kế kỹ thuật - Dự toán)


 Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn