Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

  • Admin
  • 26-05-2021
  • 112 view

Khi viết hóa đơn GTGT bị sai, doanh nghiệp cần phải lập biên bản hủy hóa đơn theo đúng quy định của Bộ Tài chính để hợp thức hóa biểu mẫu trên. Biên bản hủy hóa đơn cần ghi rõ số hóa đơn bị hủy, hàng hóa ghi trên hóa đơn bao gồm những gì, lý do hủy hóa đơn ra sao?


 Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đồng thời, phải cam kết không sử dụng hoá đơn viết sai này để kê khai thuế GTGT. Biên bản hủy hóa đơn mới nhất được lập theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-- -oOo- --

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số ..../BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ......./......./...... chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY...........................................

Địa chỉ:..................................................................

Mã số thuế:...........................................................

Người đại diện: .................................... Chức vụ:

BÊN BÁN: CÔNG TY...........................................

Địa chỉ:..................................................................

Mã số thuế:...........................................................

Người đại diện: ..................... Chức vụ:................

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ..................do ..................phát hành ngày

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn giá tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6

Cộng tiền hàng

Thuế xuất GTGT: .......................... Tiền thuế GTGT: ......................................................

Tổng cộng tiền thanh toán: ...............................................................................................

Số tiền viết bằng chữ: ........................................................................................................

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn