Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản Ban hành theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản Ban hành theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  • Admin
  • 20-04-2021
  • 239 view

NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất năm 2021 . 

Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày …. tháng …. năm ……

Mẫu số C4-08/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….…

 

Người nộp: …………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………

Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: ……………………………..........

Tại KBNN: ……………………………………………………………

Nội dung nộp Số tiền
   
   
   
   
Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày ... tháng ... năm ……….

NGƯI NỘP TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản Ban hành theo Thông tư 19/2020/TT-BTC mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản Ban hành theo Thông tư 19/2020/TT-BTC , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn