Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan Công văn đề nghị hủy tờ khai

Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan Công văn đề nghị hủy tờ khai

  • Admin
  • 26-05-2021
  • 256 view
Mục lục bài viết:

NVAD.biz xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đăng ký hủy tờ khai hải quan được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/06/2018.

Nội dung của mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan bao gồm đầy đủ những thông tin về doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai hải quan, số tờ khai, loại hình, ngày khai chính thức, phân luồng, mặt hàng khai báo, trị giá khai báo, lý do hủy tờ khai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngàythángnăm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI

Kính gửi: Chi cục Hải quan …………………

Tên doanh nghiệp: ………………….; địa chỉ: .........; mã số doanh nghiệp:.................. đã đăng ký tờ khai hải quan số …… ngày …… tháng.....năm tại Chi cục Hải quan………………

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:

- Số tờ khai:…..Loại hình:……… Ngày khai chính thức:………

- Phân luồng: ……………………………………………

- Cửa khẩu xuất/nhập: …………………………………

- Mặt hàng khai báo*:…………………………………

- Trị giá khai báo:……………………………………

Lý do hủy tờ khai:…………………………………

Doanh nghiệp …… cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn thuế, không thu thuế.

* Hồ sơ kèm theo, gồm:

….………………..

….………………..

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là tất cả những gì có trong Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan Công văn đề nghị hủy tờ khai mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan Công văn đề nghị hủy tờ khai , hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên nvad.biz? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn